Uudet Incoterms 2020 -ehdot käyttöön ensi vuoden alussa


Partner Jussi Lampinen ja Lawyer Lotta Lampinen, Asianajotoimisto Merkurius Oy.

Incoterms-ehdot ovat kansainvälisessä kaupassa käytetyt Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n laatimat toimitusehdot. Ehdot sisältävät yhteensä 11 erilaista vaihtoehtoista toimitustapalauseketta. Toimitustapalausekkeilla sovitaan myyjän ja ostajan kesken siitä, kumpi vastaa kauppatavaran kuljettamisesta, kuljetuskustannuksista sekä siitä, jos tavara vahingoittuu kuljetuksen aikana.

Uudet Incoterms 2020 -ehdot otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen ja ne syrjäyttänevät vähitellen nykyisin yleisimmin käytetyt Incoterms 2010 -ehdot. Incoterms-ehdot eivät tule automaattisesti kauppasopimuksen osaksi, vaan niiden käyttö edellyttää aina nimenomaista viittausta vuosiluvulla täsmennettyyn Incoterms -ehtoon sekä nimenomaiseen toimituslausekkeeseen.

Mikä muuttuu?

Incoterms 2020 -ehdot pysyvät pääosin samanlaisina verrattuna edellisiin Incoterms 2010 -ehtoihin. Kuten aiemminkin, toimitustapalausekkeet on jaettu E-, F-, C- ja D–lausekkeisiin siten, että E-lausekkeista kohti D-lausekkeita siirryttäessä myyjän velvollisuudet jatkuvasti lisääntyvät. Vaikka toimituslausekkeissa ei tapahdu suuria muutoksia, on seuraavat asiat hyvä pitää mielessä:

  1. DAT-toimituslauseke on nimetty uudelleen DPU:ksi. Näkyvin muutos Incoterms 2020 -ehdoissa on uudelleennimetty DPU-toimitusehto. Vanha DAT-kirjainyhdistelmä tuli sanoista delivered at terminal ja uusi DPU puolestaan sanoista delivered at place unloaded. Muutoksella on uusissa ehdoissa haluttu korostaa sitä, että toimitus voi tapahtua missä vain, eikä ainoastaan vastaanottoterminaalissa. Itse toimituslausekkeen sisältö ei kuitenkaan muutu uudelleennimeämisen yhteydessä.

  1. Kustannusten listaaminen. Käyttäjäystävällisyyden lisäämiseksi jokaisen toimituslausekkeen loppuun on Incoterms 2020 -ehdoissa lisätty uusi kohta, josta löytyy listattuna kaikki myyjän ja ostajan vastuulla olevat kustannukset.

  1. Todistus tavaroiden lastauksesta. FCA-toimitusehtoon lisätään uusi valinnainen lisäsäännös, jonka mukaan osapuolien niin sopiessa ostajan tulee omalla kustannuksellaan kehottaa kuljettajaa toimittamaan myyjälle asiakirja, jolla ilmoitetaan tavaroiden olevan lastattuna kulkuneuvoon. Ehto lisätään Incoterms-ehtoihin nyt ensimmäistä kertaa, mutta käytännössä ostajat ja myyjät ovat käyttäneet kyseistä toimintatapaa jo vuosien ajan.

  1. Myyjän tai ostajan suorittama kuljetus. Incoterms 2020 -ehdoissa tunnistetaan ensimmäisen kerran tilanne, jossa myyjä tai ostaja itse kuljettaa tavaran omalla ajoneuvollaan. Aiemmissa ehdoissa oletuksena on ollut, että tavaran kuljettaa kolmas osapuoli.

  1. Kuljetusten turvallisuusvaatimukset ja niistä aiheutuvat kustannukset. Kuljetusten turvallisuustoimenpiteet ovat jatkuvasti lisääntyneet ja menettelytapoja kuljetusten turvallisuuden takaamiseksi on koottu erinäisiin kansainvälisiin puitesopimuksiin, jotka määräävät muun muassa konttien pakollisista seulonnoista. Myyjälle ja ostajalle nämä toimenpiteet aiheuttavat lisää kustannuksia, joiden jakautumista Incoterms 2020 -ehdoissa halutaan selventää. Pääsääntöisesti turvallisuusjärjestelyistä aiheutuvat lisäkustannukset kuuluvat samalle osapuolelle, joka muutenkin vastaa kuljetukseen liittyvistä kustannuksista.

  1. Vakuutusturva. Eräissä toimitusehdoissa myyjän vastuulla on tavaran vakuuttaminen kuljetuksen ajaksi. Uusissa Incoterms -ehdoissa CIP-toimituslauseketta (carriage and insurance paid to) käytettäessä tulee huomioida, että vakuutusturvan taso on noussut Incoterms 2010 -ehdoissa vaaditusta. Muissa toimituslausekkeissa, joissa vakuuttaminen on myyjän vastuulla, vakuutusturvan taso pysyy ennallaan.

Incoterms-ehdot eivät poista tarvetta muille kauppaehdoille. Incoterms-ehdoilla ei sovita esimerkiksi tavaran ominaisuuksista, omistusoikeuden siirrosta, maksuehdoista, sovellettavasta laista tai sopimuksen rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista ja näistä tulee muistaa sopia aina erikseen. Huolellisen myyjän tuleekin Incoterms-toimituslausekkeiden käytön lisäksi aina pyrkiä lisäämään kauppasopimukseen itselleen edulliset sopimusehdot, kuten myyjän vahingonkorvausvastuuta rajoittava vastuunrajoituslauseke sekä myyjälle edullinen maksuehto.

Jussi Lampinen
Partner

Lotta Lampinen
Lawyer

Asianajotoimisto Merkurius Oy

 

Scroll to Top