Lujuuslaskija Noora Vairinen työskentelee painelaite- ja kattilalaitoksiin erikoistuneessa Comatecin tytäryhtiössä Rantotek Oy:ssä. Aulis Asikaisen mukaan konserni on kasvattanut viime vuosina osaamispääomaansa merkittävästi. – Elinkeinoelämä tarvitsee hyviä ja motivoituneita nuoria, ja sen tähden yritysten on oltava vuorovaikutuksessa oppilaitosten kanssa. On itsestä kiinni, miten yhteistyö niiden kanssa sujuu. Myös yrityksen pitää olla aktiivinen ja innostunut.

Aulis Asikainen on heinäveteläisen pientilallisen poika, joka on kouluttautunut ja luonut uran yritysjohtajana omiin kykyihinsä luottaen.
– Tärkeät päätökset elämässäni ovat perustuneet kodin opetuksiin, joissa painotettiin halua rakentaa uutta.
Menneitä on kiva muistella, mutta mieluiten Asikainen sanoo keskittyvänsä tulevaisuuteen.
– Tuskin jään koskaan eläkkeelle, yrittäminen on minulle elämäntapa.

Lue lisää

Idea oli mahtava, ja yksinkertainen. Jos kännykkään kailottavalle esimiehelle hankittaisiin äänieristetty puhelinkoppi, muut saisivat työrauhan. Oli vain yksi este: tällaista tuotetta ei ollut olemassa.

Lue lisää

Suomessa opiskelleet ulkomaalaiset sujuvasti suomalaisyrityksiin töihin. Vauhtia EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien työntekijöiden työlupien käsittelyyn. Saatavuusharkinnasta pitää luopua, koska se mutkistaa ja hidastaa rekrytointiprosessia.
– Tehdään suomalaisesta työelämästä kansainvälinen!

Lue lisää


Talouskasvua lisää ja päärata kuntoon!

Pääradan suunnittelu tulisi aloittaa jo loppuvuonna Tampere–Riihimäki-väliltä.

Lue lisää

Ratkaisukeskeinen esimies
– jotain mitä jokainen voi oppia

Tutkimustiedossa suomalaisista esimiehistä on noussut esiin kehityskohteina kyvyttömyys innostaa ja motivoida.

Lue lisää

Kati Korolainen-Kujala, Head of HR, Wapice Oy, Tampereen kauppakamarin koulutusvaliokunnan puheenjohtaja.

Kilpailuetua kyvykkyyksillä

Millaista osaamista asiantuntijaorganisaatiot tulevaisuudessa tarvitsevat? Kovaa ammattitaitoa, huikeaa kyvykkyyttä ja tehokasta itseohjautuvuutta.

Lue lisää


GDPR:n voimaanastumisen jälkeinen elämä

Toukokuussa voimaan astunut EU:n yleinen tietosuoja-asetus GDPR oli kevään vilkkain puheen ja paniikin aihe. Yritysten tietosuojadokumentaatiosta vastaavat ovat huhkineet kevään ja toivottavasti moni sai urakkansa määräajassa valmiiksi. Onpa asetukseen valmistautuminen hoidettu määräaikaan mennessä tai ei, varmaa on, että elämää on GDPR:n voimaanastumisen jälkeenkin.

Lue lisää

JÄRJESTÄTKÖ juhlia – HUOMIOI AINAKIN NÄMÄ 3 SEIKKAA!

Pikkujoulujuhla on monelle vuoden kohokohta. Into järjestää henkilöstölle yhteinen illanvietto vaihtelee vuosittain usein yritysten bisneksen menestyksen mukaan. On jälleen kuultu ilahduttavasti positiivisia lausuntoja useilta tahoilta. Tämä lienee selvä merkki siitä, että juhlia järjestetään tänäkin vuonna kohtuullinen määrä.

Lue lisää

TOP 5 virheet yrityksen kansainvälistymisessä

Yrityksen laajentaessa toimintaansa kansainvälisille markkinoille, törmätään usein samoihin virheellisiin käsityksiin toimialasta riippumatta. Liian usein ne luovat merkittäviä haasteita, hidastavat kansainvälistymistä ja tekevät siitä kalliin testikokeilun, jonka tulokset eivät vastaa odotuksia. Olemme listanneet 5 tyypillistä virheoletusta, jotka riskeeraavat hyvänkin tuotteen kansainvälistymisen.

Lue lisää