Työyhteisöjen kivuliaassa hukassa piilee tuottavuuden siemen


Raisa Aromaa. Kuva Laura Tammisto, Studio Torkkeli

Liiketoiminnan kasvu tyssää työntekijäpulaan. Työpahoinvoinnista aiheutuu merkittäviä kustannuksia. Samaan aikaan organisaatioidemme rakenteissa ja toimintatavoissa on piilossa valtavasti hukattua aikaa ja energiaa, jonka vapauttamisesta saisimme huomattavaa hyötyä.

Rekrytointi on vaikeaa ja työntekijöiden vaihtuvuus suurta. Myynti saattaisi vetää, mutta emme pysty lunastamaan lupauksiamme ilman tekijöitä. Samalla ihmiset voivat yhä huonommin töissä, mikä on suuri inhimillinen tragedia. Sairauspoissaolot ja pahimmassa tapauksessa työkyvyttömyyseläkkeet rampauttavat myös organisaatioiden taloutta.

Työyhteisöihimme on iskostunut valtava määrä kurjan arjen hukkaa, joka heikentää ihmisten hyvinvointia ja tuottavuutta, saa heidät lähtemään, sairastuttaa heidät ja koko organisaation. Tässä hukassa piilee myös ratkaisu ongelmiin.

Hukka asuu perustarpeiden täyttymättömyydessä

Stressaantunut ihminen ei ole tuottava. Silloin näemme vain uhkia ja keskitymme selviytymään. Reaktiomme eivät ole avoimia ja suuntaudu kohti mahdollisuuksia — me lamaannumme, välttelemme tai hyökkäämme. Stressiä toimimattomassa arjessa tuottavat esimerkiksi huoli taloudellisesta pärjäämisestä, pelko siitä, ettei voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin, epäilys mahdollisuuksista vastata työn vaatimuksiin tai tunne siitä, ettei kuulu joukkoon.

Ihmisten perustarpeet pitää ottaa huomioon organisaation kaikissa rakenteissa ja toimintatavoissa. Näin toimivat organisaatiot pääsevät jo todella pitkälle verrattuna niihin, jotka eivät saavuta tätä perustasoa. Parhaimmat pystyvät tämän jälkeen vielä tarjoamaan yksilöllisemmin ihmisilleen sitä, mitä kukin kaipaa.

Ihmisten hyvinvointi ja tuottoisa bisnes eivät sulje pois toisiaan — ne kulkevat käsi kädessä. Pahoinvointi luo hukkaa, hyvinvointi luo tuottavuutta. On välttämätöntä ymmärtää, ettei tätä voi välttää: sitä saa, mitä tilaa ja ansaitsee.

Valinta on meidän

Jotta muutos tapahtuu, on nähtävä uudistumisen hyödyt. Organisaatioissa saa kiinnostua hukan poiston taloudellisista hyödyistä — olennaista on, että muutokset tehdään. Omistajilla ja johtajilla on kriittisen tärkeä osa muutoksessa, sillä he luovat puitteet onnistumiselle ja muiden osallistumiselle.

Onnistumisen mahdollisuuteen on myös uskottava. Hyvä uutinen on se, että meillä on tarvittava tieto toimivan työarjen luomiseksi. Suomi on täynnä asiantuntijoita, jotka tukevat organisaatioita niissä asioissa, joihin kaivataan apua muutosmatkalla. Suurin voima löytyy kuitenkin oman organisaation ihmisistä, jotka varmasti haluavat toimivan arjen ja joilla on ideoita, miten sitä kohti voitaisiin mennä.

Huono uutinen on se, että muutos tietenkin maksaa. Vaihtoehtoiskustannuksia maksamme kuitenkin jo nyt ja vielä rankemmin tulevaisuudessa. Muutokset kysyvät erityisesti aikaa, mikä on pois lyhyen aikavälin tuotosta. Tulostavoitteita pitää laskea hetkellisesti, jotta muutos saadaan rakennettua ja treenattua, minkä jälkeen voidaan nauttia parantuneesta suorituksesta.

Ne, jotka tätä hukkaa lähtevät vapauttamaan jo ensi vuonna, ottavat valtavaa etumatkaa niihin, jotka sitä jäävät empimään.

Raisa Aromaa
Valmentaja ja kouluttaja
Valmennustoimisto Kykene Oy

 

Scroll to Top