From gaps to cliks

Tero J. Kauppinen.

Uutiset viime viikoilta kertovat, että clik-ilmiön löytäneet molekyylibiologian tutkijat saavat kemian Nobelin palkinnon 2022.

Johtamisen clik-ilmiön hallitsevat eivät voi saada Nobelin palkintoa, koska johtamisesta sellaista ei ole olemassa, mutta taloudellisesti johtamisen clik-ilmiön hallitseminen voi olla yritykselle ja organisaatiolle paljon Nobelin palkintoa arvokkaampi.

Onko organisaatiosi future ready?

Ympäristömyllerryksessä vaateiden muuttuessa organisaatioiden kyky kohdata tulevaisuus menestyksellä voi tippua hyvinkin nopeasti. Edes virheetön laatu ei pelasta tulevaisuudessa, jolloin näkyvän arvon luominen asiakkaalle on keskeisintä.

Lukuisat aukot ja katkeamat johdon ohjauksessa alleviivaavat sitä, että organisaatioiden on lisättävä valmiuttaan kohdata tulevaisuuden vaateet, olivatpa tulevat muutokset millaisia tahansa.

Kuilujen ja aukkojen, gaps, korjaamisen aika on nyt. From Gaps to Clicks. Ensimmäinen askel, kuten kaikessa kehityksessä, on tiedostaminen:

Gap 1: Railo yrityksen ja sen toimintaympäristön vaateiden välillä voi syntyä nopeasti ja kasvaa ylittämättömäksi.

Kilpailua ei käydäkään enää perinteisillä laadulla ja hinnalla, vaan kyvykkyydellä luoda arvoa asiakkaalle ja vieläpä niin, että asiakas voi nähdä sen ja mitata sitä euroilla.

Gap 2: Kun laatu ja hinta eivät kilpailussa riitä, vaan asiakas haluaa mitata euroissa sitä lisäarvoa, jonka me heille ja heidän asiakkailleen euroissa mitattuna luomme.

Enää ei perinteisesti ylärivin ja kulurivien ja katteiden mittaaminen riitä, vaan arvon luominen on pystyttävä kohdistamaan eri rooleille organisaation sisällä.

Gap 3: Millaiset tukifunktiot organisaatioon tarvitaan ja miten esimerkiksi HR:n, R&D:n, markkinoinnin, talouden tai viestinnän luoma arvo mitataan euroina? Perinteisestihän olemme mitanneet vain linjaorganisaatioita, joilla on tuloslaskelma ja tase.

Tukifunktioiden rooli muuttuu lisäarvofunktioiksi, kun niiden luomaa arvoa aletaan mitata. Usein tukifunktioiden yhteenlaskettu arvo on lähes tai jopa yli puolet yrityksen tuottamasta lisäarvosta. Näin suuri määrä ei synny ilman selkeää johtamista.

Yritykset eivät ole pystyneet tähän saakka ohjaamaan tukifunktioitaan niiden synnyttämän arvon pohjalta.

Gap 4: Tulosjohtamisen valuviat tulevat näkyviin puutteellisena johtamisena. 90 prosenttia organisaatioista kokee, että uuden strategian ja muutoksen toteuttamisessa on railo. Talenttia ei ole kytketty uuden strategian mukaiseen arvon synnyttämiseen.

”Connecting Talent to Value” on clik, joka hävittää kuilun strategian ja sen toteutuksen väliltä. Se tuottaa yritykselle tai mille tahansa organisaatiolle enemmän taloudellista lisäarvoa kuin Nobel-palkinnon verran.

Tero J. Kauppinen
founder, CEO
VIA Group & Leaders’ Business School, LBS

Tero J. Kauppinen on tutkinut ja kehittänyt johtamista viidellä mantereella ja 30 maassa. Hän on kouluttanut 200 000 esimiestä ja johtajaa. Hänen luomiaan työkaluja on käytössä 150 maassa.

 

Scroll to Top