TEN-T ja CEF – tärkeitä meille nyt pääradan vuoksi


Toimitusjohtaja Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari.

Päärata Helsinki-Tornio on saatava osaksi ydinverkkokäytävää ja varmistettava pääradalle valtion budjettiin seuraaville vuosille riittävästi euroja TEN-T-laatukriteerien edellytysten täyttämiseksi.

Euroopan laajuinen liikenneverkko (TEN-T)-politiikka on merkittävä elementti EU:n sisämarkkinoiden toiminnassa. Sen avulla vahvistetaan alueellista saavutettavuutta ja se liittää yhteen eri alueet, mikä on Suomen kaltaiselle reuna-alueen jäsenmaalle tärkeää.

TEN-T-politiikalla edistetään investointeja kasvun ja työpaikkojen luomiseksi, suomalaisen ja eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. TEN-T-asetus on jäsenmaita velvoittava ja sisältää laatukriteerit.

Asetuksen mukaisesti jäsenmaat laativat inventointisuunnitelman TEN-T-verkoston toteuttamiseksi ja raportoivat hankkeiden edistymisestä ja rahoituksesta Euroopan komissiolle. TEN-T-ydinverkko keskittyy tärkeimpiin yhteyksiin ja solmukohtiin. Ydinverkon toteuttamista edistää käytäviin perustuva lähestymistapa.

Meille tärkein asia on saada päärata Helsinki-Tornio osaksi ydinverkkokäytävää ja varmistaa pääradalle valtion budjettiin seuraaville vuosille riittävästi euroja TEN-T-laatukriteerien edellytysten täyttämiseksi.

Lisäksi on huomioitava, jos uusia investointeja päätetään aloittaa, että iso osa EU-tuista sidotaan uuden kauden alussa eli heti vuoden 2021 jälkeen. Käytännössä siis suunnittelun on oltava hakuvaiheessa niin pitkällä, että takeet hankkeen onnistumisesta on.

Verkkojen Euroopan CEF-työohjelma valmistellaan vuoden 2020 aikana. Siinä määritellään seuraavan vuoden hauille reunaehdot ja kriteeristö. On tärkeää, että työohjelmaa tehtäessä pystyttäisiin tuomaan esille Suomen kannalta olennaiset tekijät, jotta onnistumista vuoden 2021 hauissa parannettaisiin.

Keskuskauppakamarin johtava liikenneasiantuntija Päivi Wood tulee kertomaan näistä ja muista mielenkiintoisista asioista Tampereen kauppakamarin syyskokoukseen 18. marraskuuta – tule sinäkin!

Antti Eskelinen
toimitusjohtaja
Tampereen kauppakamari

”Suomen haasteina ovat on rahoitus ja tukikelpoisuus. Hankkeiden tulee palvella ja parantaa Euroopan-laajuisia kuljetuksia, hankkeiden rahoituksen on oltava uskottavalla pohjalla ja suunnittelun on oltava hakuvaiheessa niin pitkällä, että takeet hankkeen onnistumisesta on. Hankkeet, joiden suunnittelua ei aloiteta pian, eivät ehdi seuraavalle rahoituskaudelle.”

Päivi Wood, johtava liikenneasiantuntija, Keskuskauppakamari

 

Scroll to Top