LentäjäkoulutusvienniLLÄ hyvät näkymät


Liiketimintajohtaja Martti Wallin, Patria Aviation.

Suomella on hyvä mahdollisuus kasvaa kansainvälisesti tunnustetuksi toimijaksi lentokoulutuksen saralla.

Patrian ammattilentäjäkoulutus muutti Malmilta Pirkkalaan vuoden 2016 lopulla tavoitteenaan kasvaa kotimaisen koulutuksen lisääntymisen myötä myös kansainväliseksi ohjaajakouluttajaksi. Kotimaisilla lentoyhtiöillä on ollut tarvetta uusille ohjaajille viime vuosina, mutta parhaimmillaankin tarve on ollut syklistä. Toiminnan vakauden kannalta on välttämätöntä saada myös ulkomaisia asiakkaita.

Pirkkala on osoittautunut toimivaksi koulutuspaikaksi ja lentotoiminta on onnistunut hyvin, vaikka kentältä operoi myös useita lentoyhtiöitä ja Ilmavoimat eri lentokonetyypeillään.

Kotimaisen lentäjäkoulutustarpeen kasvu näyttäisi taittuvan jo nyt, alkuperäisiä odotuksia aikaisemmin. Onneksi kansainvälinen ohjaajatarve kasvaa yli neljän prosentin vuositahdilla, ja Patrian koulutustarjonnalle näyttäisi olevan kysyntää Suomen ulkopuolellakin.

Suomen haasteet lentokoulutustoiminnalle tulevat ennen kaikkea talvioloista. Kansainväliset koulutusmarkkinat ovat sekä kustannuksiltaan että toimitusajoiltaan vahvasti kilpailtuja ja kurssien läpivienti sopimuksen mukaisessa kiinteässä aikataulussa ei ole mahdollista Suomessa kaikkina vuodenaikoina.

Nykyiset Pirkkalan koulutustilat ovat toiminnallisesti ajanmukaiset, mutta kokonsa puolesta rajaavat oppilasmäärän kutakuinkin nykyiseen tasoon. Toiminnan laajentaminen edellyttäisi lisärakentamista ja muita kiinteitä investointeja. Pirkkalan lentokentällä olisi edelleen tilaa lisätä lentotoimintaa, mutta koululentojen korkea kustannustaso kotimaassa rajoittaa kasvua. Tässä on taustalla sekä yksittäisten lentojen suorat operointikustannukset että arvonlisävero, joka monissa muissa EU-maissa kokonaan puuttuu ja joka on merkittävä tekijä erityisesti koulutuksensa itse maksaville oppilaille.

Tänä syksynä avasimme toisen koulutustukikohdan Espanjan Cordobaan, mikä mahdollistaa tehokkaan ja ennakoitavissa olevan lentokoulutuksen läpiviennin. Cordoba mahdollistaa myös koulutustoiminnan merkittävän laajentamisen ja on välttämätön edellytys sille, että toimintaa voidaan jatkaa myös Pirkkalassa. Simulaattorikoulutus, teoriaopetus ja monimoottorilennot jatkuvat edelleen Pirkkalassa.

Yhteistyö kotimaisten lentoyhtiöiden kanssa on ollut erinomaista. Sitä halutaan jatkaa entiseen tapaan, mutta yksin sen varaan ei toimintaa voi rakentaa. Kahden koulutuspaikan myötä Patrialla on nyt mahdollisuus kasvaa merkittäväksi eurooppalaiseksi toimijaksi.

Barchelor in Aviation -tutkinto rakenteilla

Koulutusviennin näkymät ovat juuri nyt poikkeuksellisen hyvät. Patria on tehnyt Finnairin kanssa kolme vuotta modernia MPL-koulutusta (Multi-Crew Pilot License), jossa optimoidaan simulaattoreiden ja lentoyhtiön Airbus A320 -simulaattoreiden käyttö.

Kyseinen koulutus on ajallisesti ja kustannuksellisesti merkittävästi edullisempi kuin perinteinen koulutus. Jo nyt on selviä havaintoja, että koulutus tuottaa laadukkaita ohjaajia, joilla on erinomaiset valmiudet aloittaa liikennelentäjinä heti koulutuksensa jälkeen.

Useat kansainväliset lentoyhtiöt ovat osoittaneet kiinnostuksensa saada nimenomaan 18 kuukautta kestävää MPL-koulutusta Patrialta. Ensimmäinen kansainvälinen MPL-kurssi alkaakin marraskuun lopulla Air Astanan lento-oppilaille ja loppuvuodesta on Turkish Airlinesin vuoro. Lähiaikoina odotetaan myös muiden isojen lentoyhtiöiden koulutussopimuksen allekirjoituksia neuvotteluiden ollessa jo loppusuoralla.

Yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa pyritään rakentamaan opintokokonaisuutta, jossa lentäjäkoulutus voitaisiin liittää osaksi yliopistotason tutkintoa. Silloin ehkä Suomessakin on mahdollisuus suorittaa Barchelor in Aviation -tutkinto. Tämä lisäisi kotimaisen koulutusviennin houkuttelevuutta entisestään.

Lentoyhtiöt haluavat ostaa koulutuksen, johon on liitetty myös oppilaiden majoitus, ruokailut sekä paikalliskuljetukset. Kohtuuhintaisia perustason siistejä kalustettuja opiskelija-asuntoja hyvillä kulkuyhteyksillä lentokentälle tarvitaan paikkakunnasta riippumatta.

Patria haluaa jatkossakin turvata kotimaisen ammattilentäjäkoulutuksen tulevaisuutta sekä kehittää koulutusosaamista. Suomella on hyvä mahdollisuus kasvaa kansainvälisesti tunnustetuksi toimijaksi myös lentokoulutuksen saralla.

Martti Wallin
liiketoimintajohtaja
Patria Aviation

 

Scroll to Top