Hyvinvoiva henkilöstö on yrityksen voimavara


Susanna Keskinen.

Elämme työn tekemisen murrosvaihetta, jota vauhdittavat muun muassa teknologinen kehitys ja pandemian seurauksena entisestään monipaikkaistunut työskentely. Yhä useampi työtehtävä vaatii monipuolista ajattelua, uuden opettelua ja taitoa johtaa itseään.

Työssä jaksaminen ja kiire nousevat usein esiin etätyöstä ja hybridityöstä puhuttaessa. Työpäivän pituus saattaa vaihdella, ja työtä tehdään usein perinteisten toimistoaikojen ulkopuolella. Tässä muutoksessa itsensä johtamisen taito korostuu.

Työn ja arjen tasapainottaminen omasta hyvinvoinnista huolehtien on avainasemassa, sillä pidemmän päälle ylikuormitus näkyy paitsi työnteon motivaatiossa, myös työn tuloksissa ja sitä myöten tehokkuudessa ja tuottavuudessa. Pahimmillaan ylikuormitus aiheuttaa terveydellisiä haittoja.

Työnantajalla on tärkeä rooli oikeanlaisten puitteiden luomisessa. On pohdittava ratkaisuja, joissa otetaan huomioon työn kuormitus ja henkilöstön jaksaminen. Hyvinvoiva henkilöstö on muutoskykyinen, innovoiva, joustava ja valmis työskentelemään organisaation hyväksi kiperissäkin tilanteissa. Kannattaa muistaa, että tänä päivänä työntekijät ovat entistä kiinnostuneempia omasta hyvinvoinnistaan ja työnantajan tarjoamista mahdollisuuksista huolehtia siitä.

Tampereen kauppakamari teki viime vuonna kyselyn kauppakamarin koulutuksiin osallistuneille yritysten henkilöstöhallinnosta, koulutuksista ja osaamistarpeista vastaaville henkilöille. Henkilöstöasioista vastaavat kertoivat työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen olevan vahvasti etusijalla ja esillä myös omissa koulutustarpeissaan.

Tampereen kauppakamari vastaa kyselyssä esille tulleeseen asiakastarpeeseen järjestämällä huhtikuussa työn tekemisen muutoksia käsittelevän Työhyvinvointipäivän. Tapahtumassa etsitään liikuntalääketieteen erikoislääkäri Pippa Laukan johdolla käytännönläheisiä keinoja jaksamisen, terveyden ja toimintakyvyn tueksi.​​​​​​​ Lisäksi puhutaan digitalisaation mukanaan tuomasta teknostressistä ja kuinka se heijastuu hyvinvointiin sekä erilaisten kehityshankkeiden ja muutosten onnistumiseen. Teknostressistä puhuu yrittäjä ja valmentaja Taru Puukko. Lisäksi kuullaan Suunto Oy:n Janne Kallion puheenvuoro terveysdatan hyödyistä yksilöille ja yrityksille.

Koulutus järjestetään Technopolis Yliopistonrinteessä iltatilaisuutena, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua siihen. Työhyvinvointitapahtumaan voi siten tulla viettämään rentoa iltaa tärkeän asian parissa vaikkapa yhdessä työkavereiden kanssa.

Susanna Keskinen
koulutuspäällikkö
Tampereen kauppakamari

Katso Työhyvinvointipäivän ohjelma ja ilmoittaudu mukaan.

 

Scroll to Top