Mikä vie sinua johtajana eteenpäin?


Henna Tomperi.

Oletko miettinyt, mitkä ominaisuutesi ovat tehneet sinusta sellaisen johtajan kuin tänään olet? Entä vievätkö ne samat ominaisuudet sinua johtajana eteenpäin?

What Got You Here Won’t Get You There – Se mikä toi sinut tänne, ei vie sinua sinne on Marshall Goldsmithin tunnetun bisneskirjan nimi. Usein ajattelemme tietyn toimintatapamme tai vahvuutemme olleen syynä siihen, miksi olemme menestyneet ja edenneet työelämässä.

Goldsmith haastaa tämän ja kertoo havainneensa, että usein juuri nämä vahvuuksina pitämämme asiat ovat niitä, jotka estävät meitä siirtymästä eteenpäin.

Kirjan otsikko pitää sisällään tärkeän viestin nykyjohtamisesta. Johtajan työuralla tulee jatkuvasti vastaan tilanteita, joissa pitää miettiä, mitkä ominaisuudet ja toimintatavat ovat juuri sillä hetkellä tarpeen. Usein esimerkiksi asiantuntijasta tiiminvetäjäksi valittu henkilö on ollut omalla osaamisalueellaan erityisen onnistunut asiantuntijana. Asiantuntijuus ja siihen liittyvät ominaisuudet ovat tuoneet hänet nykytehtäväänsä. Tiiminvetäjänä hänen täytyy kuitenkin löytää uudenlainen tapa onnistua työssään. Kaikkia asioita ei voi eikä kannata enää tehdä itse, vaan tärkeintä on mahdollistaa muiden onnistuminen. Niin houkuttelevalta kuin tuntuukin antaa vastauksia ja olla selvillä kaikesta tiimin tekemisestä, pitkän päälle mikromanagerointi ei kasvata muun tiimin osaamista eikä motivaatiota.

Myös myöhemmissä johtajauran vaiheissa on hyvä pohtia, mitkä ominaisuudet tukevat onnistumista juuri senhetkisissä tehtävissä. Johdettavan organisaation koon kasvaessa on tärkeää miettiä esimerkiksi omia viestintäkäytäntöjä. On eri asia johtaa 10 tai 20 hengen tiimiä kuin 200 tai 2000 hengen organisaatiota. Vaikka kuinka haluaisi olla helposti lähestyttävä ja mutkaton johtaja, ei voi aidosti olla mukana 2000 hengen arjessa. Omien viestien läpisaamiseksi pitää miettiä jotain uutta.

Eri uravaiheiden lisäksi muuttuva maailma ympärillämme haastaa miettimään, millainen johtaminen on juuri tässä hetkessä toimivinta ja tuloksellisinta. Kriisitilanteessa tarvitaan toisenlaista johtamista kuin tasaista kasvua johdettaessa. Hyvä johtaja ymmärtää, milloin valmennetaan ja milloin ohjataan. Kyky johtaa erilaisia tilanteita sekä tietoisuus omista johtamistyyleistä ja niiden vaikutuksesta muihin ihmisiin ovat keskeisiä nykyjohtajan taitoja.

Jokaisen johtajan olisikin hyvä pysähtyä säännöllisesti miettimään omaa johtajuuttaan – ja haastamaan omia uskomuksia siitä, mikä omassa johtamisessa on kaikkein tärkeintä ja onnistuneinta. Marshall Goldsmithin mukaan joskus kaikkein isoimmat esteet onnistuneessa johtamisessa ja uralla etenemisessä ovatkin juuri niitä pieniä toimintatapoja, jotka itse uskomme suurimmiksi vahvuuksiksemme. Välillä näissä pohdinnoissa on hyvä käyttää tukena keskustelukumppania, jonka avoimuuteen ja rohkeuteen voi luottaa. Onko sinulla kollegaa tai ystävää, joka antaa sinulle palautetta ja haastaa sinua rohkeasti? Vai olisiko joskus hyvä hyödyntää coachingin ammattilaista?
Joskus täytyy pysähtyä, jotta pääsee etenemään oikeaan suuntaan. Tiedätkö sinä, mihin haluat seuraavaksi urallasi liikkua? Mikä sinua voisi auttaa toivomaasi suuntaan? Entä mikä saattaa estää etenemisesi?

Henna Tomperi
Executive coach, Partner, ICF Tampere

 

Scroll to Top