Hallitustyö – vastuuta, viisasta vallankäyttöä ja iloista kehittämistä


HHJ-kehityksestä vastaava johtaja Ismo Salminen, Tampereen kauppakamari.

Hallituksen rooli omistajien ja liiketoimintaa käytännössä hoitavan johdon välissä on merkittävä.

Suurin osa suomalaisista saa ainoan omakohtaisen kosketuksensa hallitustyöhön jonkin yhdistyksen tai taloyhtiön hallituksessa. Näihin hallituksiin päädytään usein siksi, että ollaan mukana yhdistyksen toiminnassa tai asutaan kyseisessä taloyhtiössä. Käytännön asiat ovat hallitustyössä keskiössä eikä monikaan mieti syvemmin rooliaan hallituksen jäsenenä. Ehkä kuitenkin pitäisi – ja ainakin, jos sattuu istumaan liiketoimintaa harjoittavan yrityksen hallituksessa.

Hallituksen rooli omistajien ja liiketoimintaa käytännössä hoitavan johdon välissä on merkittävä. Kun omistajat valitsevat hallituksen, he antavat hallitukselle valtakirjan hoitaa omaisuuttaan ja tehdä sitä koskevia päätöksiä. Kun yrityksellä menee hyvin ja sen arvo kasvaa, saavat omistajat lopullisen hyödyn tästä. Samalla hallitus valvoo, että asiat yrityksessä hoidetaan oikein ja että yhtiö kykenee hoitamaan vastuunsa yhteiskunnan jäsenenä ja sopimuskumppanina.

Valvontavastuun ja päätösvallan lisäksi hallitus voi kuitenkin hoitaa ainakin yhtä merkittävää tehtävää, jossa onnistumalla se voi moninkertaistaa hyötynsä yritykselle, sen omistajille ja henkilöstölle. Hallituksella on nimittäin käytettävissään laaja pelikenttä kehittää yritystä sekä tukea sen johtoa yrityksen toimintakykyä ja tulevaisuutta rakennettaessa.

Jotta tämä on mahdollista, yrityksen omistajien on kuitenkin uskallettava valita hallitukseen oikeiden asioiden osaajia. Myös hallituksen on osattava ja uskallettava ottaa konkreettinen kehittäjän rooli.

Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n neljätoista vuotta sitten kehittämän HHJ-kurssin on aivan näinä päivinä tullut käyneeksi 10 000 pk-yritysten hallitustyön kehittämisestä kiinnostunutta ihmistä eri puolilla Suomea. 10 000 ihmistä on palannut kurssin jälkeen työhönsä täynnä uusia ajatuksia pk-yrityksen hallitustyöstä.

Varmaa on, että Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutusohjelman ansiosta tuhansissa suomalaisissa yrityksissä on käyty keskustelua johtamisen ja hallitustyön kehitysaskeleista sekä rohkaistuttu rekrytoimaan uusia osaajia hallituksiin.

Tällä on varmasti ollut näkyviä vaikutuksia näiden yritysten kehitykseen ja kasvuunkin. Todennäköisesti moni yrittäjä on saanut helpotusta oman taakkansa kantamiseen. Tätä kaikkea Tampereen kauppakamari ja Hallituspartnerit ovat HHJ:n perustaessaan myös tavoitelleet.

Menestystarina velvoittaa. Uudet sukupolvet astuvat yrityksissä vastuullisiin tehtäviin ja tuovat mukanaan uusia odotuksia myös HHJ:tä kohtaan. HHJ-ohjelmaa kehitetään koko ajan entistä paremmin vastaamaan muuttuvan yritystoiminnan vaatimuksia. Tarkoitus on, että jonakin päivänä voimme juhlia 20 000. osallistujaa ja suomalaisten pk-yritysten yhä parempaa menestystä.

Joulun lähestyessä toivon meidän HHJ-ihmisten puolesta kaikille hallituksissa työskenteleville – niin yhdistyksissä, yhtiöissä kuin valtakunnan hallituksessakin – hyvää joulua sekä paljon vastuuta, viisasta vallankäyttöä ja iloista kehittämistä vuonna 2020!

Ismo Salminen
johtaja, HHJ-kehitys
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top