EU ei ole vain kuluerä, se on mahdollisuus taloudelle


Markku Rentto.

Suomen talous on viime vuosina kohdannut monia haasteita, muun muassa heikkoa talouskasvua ja työttömyyden lisääntymistä. Tähän olisi nyt aika reagoida.

Talouskasvumme riippuu paljolti kansallisista ja alueellisista poliittisista päätöksistä, mutta kolmas merkittävä tekijä on EU:n sisällä tehty lobbaus Suomen asian puolesta ja eri EU:n toimielimissä tapahtuva säädöksiin vaikuttaminen. Lähivuosina EU tarjoaakin useamman selkeän väylän talouskasvumme kirittäjiksi. Geopoliittisen asemamme valossa meidän pitää tämän päivän maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi tarttua niihin.

Puolusteollisuuteen panostamalla hoidamme kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Se voi tarjota merkittäviä mahdollisuuksia sekä alan yrityksille että laajemmin talouden eri sektoreille. Euroopan unionille on syntynyt kiireellinen tarve investoida omaan puolustusvälineteollisuuteensa. Tämä tarve korostuu erityisesti Yhdysvaltojen vastikään Ukrainalle myöntämän 60 miljardin dollarin tukipaketin valossa, joka suuruudestaan huolimatta saattaa olla viimeinen merkittävä tukipaketti Ukrainalle Yhdysvalloilta pitkään aikaan.

Asian lähempi tarkastelu nostaa esiin EU:n riippuvuuden ulkopuolisista puolustusresursseista ja korostaa tarvetta vahvistaa Euroopan omaa puolustuskykyä. Yhdysvaltojen antama tukipaketti Ukrainalle, joka koostuu aseista, taloudellisesta avusta ja teknisestä avusta, heijastaa Yhdysvaltojen sitoutumista Ukrainan puolustuksen tukemiseen venäläisiä aggressioita vastaan.

Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikassa värähtelee lukuisia viitteitä siirtymisestä kohti vähemmän interventionistista lähestymistapaa ja keskittymistä enemmän kotimaan asioihin. Se voi johtaa vähentyvään ulkoiseen tukipolitiikkaan. Tämä asettaa Euroopan etulinjaan oman puolustusteollisuutensa ja eurooppalaisen puolustuksen vahvistamisessa. Euroopan on tunnistettava tarve vahvistaa omia puolustusresurssejaan ja investoida omaan puolustusvälineteollisuuteensa. On myönnettävä itsellemme, että emme voi enää luottaa yksinomaan Yhdysvaltojen tukeen turvallisuuskysymyksissä. Tämä ei tarkoita, että EU:n tulisi täysin eristäytyä transatlanttisesta yhteistyöstä, mutta se korostaa tarvetta rakentaa omavaraisuutta ja autonomiaa puolustuskysymyksissä.

Yhdysvaltojen mahdollinen vähentynyt tukipolitiikka voi jättää Euroopan haavoittuvaiseksi turvallisuuskysymyksissä, jos se ei kykene omasta takaa vastaamaan omiin puolustustarpeisiinsa. Euroopan unionin on kyettävä vastaamaan omiin turvallisuushaasteisiinsa ja oltava valmiina toimimaan itsenäisesti tarvittaessa. EU:lla on käytössään puolustusrahasto ja mielestäni Suomen olisi korkea aika tarttua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Tällä hetkellä moni pienempi jäsenmaa saakin suhteessa paljon enemmän puolustusrahoitusta EU:lta kuin Suomi.

EU:n puolustusrahaston ja Naton rooli Suomen turvallisuuden vahvistamisessa

Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut viime vuosina entistä monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi. Vaikka Suomen tuoreehko Nato-jäsenyys tarjoaakin mahdollisuuksia uudenlaisille transatlanttisille yhteistyökuvioille, on tärkeää ymmärtää, että pelkästään Nato ei riitä turvaamaan maan puolustusta. Lisäksi ilmassa on kasvavaa epävarmuutta Yhdysvaltojen tulevan hallinnon aikeista globaalin puolustuksen suhteen.

Euroopan unionilla on merkittävä rooli tässä kokonaisuudessa erityisesti EU:n puolustusrahaston kautta. EU:n puolustusrahasto tarjoaa Suomelle ainutlaatuisen mahdollisuuden vahvistaa omaa puolustuskykyään ja lisätä yhteistyötä muiden jäsenmaiden kanssa. On tärkeää ymmärtää, että EU:n ja Naton roolit eivät ole toisiaan poissulkevia. Ne täydentävät toisiaan. EU voi tarjota lisää resursseja ja yhteistyömahdollisuuksia, jotka täydentävät Nato-jäsenyyden tuomaa turvallisuutta. Suomen kuuluu osallistua aktiivisemmin EU:n puolustusrahaston toimintaan. Osallistumisen merkitystä on syytä korostaa. EU:n puolustusrahasto ei ole vain lisävaruste Nato-jäsenyyden rinnalla, vaan se tarjoaa konkreettisia mahdollisuuksia vahvistaa Suomen puolustusta Suomen omilla ehdoilla. Tämä sisältää muun muassa yhteisiin puolustushankkeisiin osallistumista, teknologian kehittämistä sekä puolustuskyvyn parantamiseen tähtäävien ohjelmien poliittista tukea.

Venäjän uhka luo maanpuolustuksellisen välttämättömyyden

Venäjän aggressiivinen käyttäytyminen ja sotilaalliset provokaatiot Ukrainassa, Itämerellä ja lähellä Euroopan rajoja on osoitus siitä, että naapurimme ei epäröi käyttää voimaa ja painostusta naapureitaan vastaan. Nämä ovat selkeitä merkkejä siitä, että Venäjä pyrkii vahvistamaan vaikutusvaltaansa ja käyttämään voimaa naapurimaitaan kohtaan. Lisäksi Venäjän epävakaa sisäpoliittinen tilanne, ihmisoikeuksien loukkaukset ja vaalivilppi lisäävät huolta siitä, että Venäjän johto saattaa käyttää ulkoisia konflikteja sisäpoliittisen tuen hankkimiseksi. Euroopan unionin on toimittava yhtenäisesti ja päättäväisesti ollakseen valmiina vastaamaan tähän uhkaan.

Eurooppalaisen puolustustuotannon kehittäminen on välttämätöntä, jotta Eurooppa voi vastata nykyajan turvallisuushaasteisiin. Tämä edellyttää investointeja tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin puolustusteollisuudessa. Euroopan on kyettävä tuottamaan omia strategisia puolustusjärjestelmiään, kuten lennokkeja, satelliitteja ja kyberpuolustusjärjestelmiä, vähentääkseen riippuvuuttaan ulkopuolisista toimittajista. Tehokas yhteistyö eurooppalaisten yritysten välillä ja maiden puolustusvoimien välillä on olennainen osa tätä prosessia.

Suomella on tarvittava osaaminen tämän kaltaiseen tuotantoon, alan yrityksiä löytyy jo valmiiksi ja halukasta työvoimaa on. Maantieteellisen sijaintimme vuoksi se on meille myös tarpeellista. Miksi emme tosiaan tarttuisi tähän mahdollisuuteen jos samalla turvaisimme kotimaamme ja saisimme luotua pitkän aikavälin talouskasvua ja pysyviä työpaikkoja?

Talous ja maanpuolustus yhdessä nousuun

Puolustusvälineteollisuuden kasvattaminen tarjoaa suoria taloudellisia etuja alan yrityksille. Investoinnit uusiin teknologioihin ja innovaatioihin luovat työpaikkoja ja lisäävät yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaisilla puolustusvälineteollisuuden yrityksillä on vahva maine laadukkaista ja kestävistä tuotteista ja maailmanlaajuisesti kasvanut kysyntä puolustusvälineistölle tarjoaa mahdollisuuden laajentaa markkinoita.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se toimisi talouden kirittäjänä vain alan yrityksille. Puolustusvälineteollisuus vaatii usein kehittynyttä teknologiaa ja osaamista, mikä voi edistää myös muiden alojen kehitystä. Puolustusteknologian kehitys voi johtaa läpimurtoihin esimerkiksi kyberturvallisuuden, terveydenhuollon tai energiatehokkuuden aloilla. Lisäksi puolustusvälineteollisuus tarjoaa rahoitusta ja kannustimia tutkimus- ja kehityshankkeisiin, mikä hyödyttää laajemminkin innovaatioympäristöä.

Puolustusvälineteollisuuden kasvu voi myös edistää työvoiman koulutusta ja osaamista. Yritysten tarpeiden kehittyessä syntyy uudenlaista kysyntää erilaisille koulutusohjelmille ja kursseille. Lisäksi puolustusvälineteollisuus voi tarjota houkuttelevia uramahdollisuuksia erityisesti insinööreille, teknisille asiantuntijoille ja muille korkeasti koulutetuille ammattilaisille. Näin saamme samalla lisättyä alueellista vetovoimaa.

Eurooppalaisen identiteetin vahvistaja ja talouden kirittäjä

Euroopan omaan puolustusvälineteollisuuteen panostaminen vahvistaa EU:n strategista autonomiaa ja kykyä toimia globaalina toimijana. Se vähentäisi riippuvuuttamme ulkopuolisista puolustusresursseista ja antaisi enemmän valtaa Euroopalle oman kohtalonsa hallinnassa.

Investoimalla omaan puolustusvälineteollisuuteensa EU voi parantaa omaa turvallisuuttaan, edistäen taloudellista kehitystään ja alan innovaatioita samalla vahvistaen asemaansa globaalina toimijana. Tehokkaiksi kehitetyt puolustusteknologiat voivat tarjota kilpailukykyistä etua maailmanmarkkinoilla ja luoda työpaikkoja sekä vauhdittaa talouskasvua Euroopassa.

Euroopan unionin olisi siis hyvä kiireellisesti investoida omaan puolustusvälineteollisuuteensa, jotta se voi säilyttää strategisen autonomiansa ja vastata tehokkaasti nykyisiin ja tuleviin turvallisuushaasteisiin. Yhdysvaltojen mahdollisesti viimeinen tukipaketti Ukrainalle toimii muistutuksena siitä, että Eurooppa ei voi enää nojata yksinomaan ulkopuoliseen tukeen vaan sen on aika ottaa vastuu omasta turvallisuudestaan ja vahvistaa omaa puolustuskykyään. Herätys todellisuuteen voi olla raju, mutta se pitää sisällään mahdollisuuksia niin talouden saralla, kuin eurooppalaisen identiteetin vahvistamisessa.

Eurooppalaisen puolustusvälineteollisuuden osalta meillä on jo tarvittava osaaminen, nyt on aika investoida siihen. EU jakaa paljon puolustusrahoja, mutta tähän mennessä moni pienempi jäsenmaa on saanut potista suhteessa paljon enemmän kuin Suomi. On siis väliä, kuka Suomen etuja ajaa Brysselissä. EU:ssa on tarjolla paljon rahaa, emme ole vain tarttuneet meille kuuluvaan siivuun. Sen on aika muuttua nyt.

Markku Rentto

Kirjoittaja on Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari puheenjohtaja, neljännen polven perheyrittäjä, kauppatieteiden maisteri ja Reka Oy hallituksen puheenjohtaja. Hän on ehdolla EU-vaaleissa kesäkuussa 2024.

 

Scroll to Top