Kauppakamarikysely | yritysten tunnelmissa vain hentoa kohenemista


Kauppakamarien suhdannekysely kertoo, missä mennään yritysten taloudessa. Pirkanmaalla tunnelmat noudattavat valtakunnallista mielialaa. Näkymät ovat positiivisimmat palveluissa.

Kauppakamarien tuore kysely ei sisällä merkkejä suhdannetilanteen merkittävästä paranemisesta. Alkuvuosi on sujunut heikosti, ja isolla osalla yritysvastaajista liikevaihto on supistunut edelliseen vuoteen verrattuna.

Kauppakamarien toukokuun alussa tehtyyn valtakunnalliseen suhdannekyselyyn vastasi lähes 1900 eri kokoista työnantajayritystä ympäri Suomea.

Viime kevääseen verrattuna liikevaihto oli laskenut toukokuun kyselyssä 38,4 prosentilla vastaajista ja kasvanut vajaalla 29 prosentilla. Myös näkymät liikevaihdon kasvusta olivat edelleen melko laimeat, mutta asteittaista paranemista on nähtävissä.

Vastaajayrityksistä vajaat 29 prosenttia arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vastaava osuus oli tammikuussa 26 prosenttia ja lokakuussa reilut 24 prosenttia. Edellisestä kahdesta kyselystä poiketen liikevaihdon kasvua odottavien vastaajien osuus oli tuoreessa kyselyssä suurempi kuin supistumista ennakoivien vastaajien osuus.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä 43 prosenttia arvioi tilauskantansa vuoden takaisesta pienemmäksi ja yhtä suureksi 35 prosenttia. Parempana tilannetta piti alle 22 prosenttia vastaajista.

Tilauskantojen paranemiseen ei suunnata valtavia odotuksia, mutta tilanne on melko tasapainoinen. Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla 24,4 prosenttia ennakoi tilauskantansa pienentyvän lisää. Osuus on jonkin verran alhaisempi kuin tammikuussa ja selvästi alhaisempi kuin lokakuussa, jolloin vielä 34,3 prosenttia vastaajista uskoi tilauskantansa supistumiseen.

Toimialojen tunnelmat ovat edelleen synkät. 48 prosenttia vastaajista luonnehti oman toimialansa tunnelmia pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Optimistisena suhdannetunnelmaa piti 17,4 prosenttia yrityksistä. Tilanne on synkin rakentamisessa.
Toukokuussa 69 prosenttia rakentamisen toimialan vastaajista luonnehti tunnelmiaan pessimistisiksi, kun vastaava osuus oli tammikuussa 75 prosenttia ja lokakuussa lähes 81 prosenttia.

Näyttää siltä, että Suomen talous on suhdannesyklin pohjalla, ja kasvu antaa odottaa itseään. Enemmistöllä vastaajista tilauskanta pysyy vähintään ennallaan, mutta monissa yrityksissä hankala tilanne on pitkittynyt. Toimialojen välillä on edelleen isoja eroja, mutta voidaan sanoa, että tunnelmat ovat lähestyneet toisiaan. Vaikka tilanne oli odotusten mukaan edelleen vaikein rakentamisessa, toimialan pahin pessimismi on hälvenemässä, mutta synkkyys on saanut otetta palvelualoilla, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist summaa valtakunnallisia tuloksia.

Ilmeisesti monet, samanaikaiset haasteet heikentävät tunnelmia edelleen, eikä lievä paraneminen liikevaihdon kasvua koskevissa odotuksissa riitä muuttamaan tilannetta. Jos uskotaan siihen, että talouden keskeiset kasvutekijät ovat vahvistumassa, voidaan jopa kysyä, ovatko yritysten tunnelmat liiankin pessimistisiä, hän sanoo.

Pirkanmaalla tunnelmat samansuuntaiset

Pirkanmaalla barometrikyselyyn vastasi 234 Tampereen kauppakamarin jäsenyritystä.

Liikevaihdon kehityksessä vastaukset jakautuivat siten, että noin kolmasosa kertoi sen pudonneen, kolmasosa kertoi sen pysyneen ennallaan ja kolmasosa ilmoitti liikevaihtonsa kasvaneen kevääseen 2023 verrattuna.

Vastaajista 53 prosenttia ilmoitti henkilöstönsä pysyneen ennallaan, 25 prosenttia kertoi sen laskeneen ja 22 prosenttia ilmoitti henkilöstönsä olevan suurempi vuoden takaiseen verrattuna.

Kyselyyn vastanneiden yritysten investoinnit olivat pysyneet samoissa lukemissa viime kevääseen verrattuna. Vain 15 prosenttia kertoi niiden kasvaneen, 48 prosenttia kertoi niiden olevan yhtä suuret ja 37 prosenttia ilmoitti niiden pienentyneen.

Vientiyritysten tilausten lasku jatkui. 30 prosenttia ilmoitti tilauskantansa pienentyneen (21 % vuonna 2023), 44 prosenttia ilmoitti sen olevan samansuuruinen (46 %) ja 26 prosenttia kertoi kasvusta (33 %).

Pirkanmaalaisten vientiyritysten tilauskannat olivat ennätysmäisen korkeat pari vuotta sitten, joten pitää muistaa, että vertaamme nykyistä tilannetta huippuvuosien lukemiin, johtaja Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista huomauttaa.

Sjölund muistuttaa, että muiltakin osin tämän kevään tuloksia verrataan koronan jälkeiseen aikaan, jolloin yritysten tunnelmat olivat Pirkanmaalla mainiot.

Niinpä kun tämä kevät vertautuu niihin lukemiin, laskua on havaittavissa, mutta hälyttävää se ei ole.

Positiivisimmat tunnelmat ovat palveluissa. Puolet toimialan vastanneista kertoo, että liikevaihto on kasvanut. Kaupan alalla näkyy kuluttajien ostovoiman heikentyminen, ja rakentamisessa nousua odotetaan edelleen. Valitettavasti se tuntuu siirtyvän koko ajan tuonnemmaksi, Sjölund sanoo.

Yritysten toimintaa rajoittaa eniten riittämätön kysyntä.

Usealta suunnalta on kuultu, että komponenttien ja välituotteiden hintapaineet ovat hellittämässä. Osaa vastaajista vaivaa osaavan työvoiman puute, ja kysynnän kasvaessa se lisääntyy entisestään, sillä työvoiman saatavuusongelmat eivät ole kadonneet mihinkään.

Kun yritysbarometrin tuloksia tulkitaan kokonaisuutena, voi hyvinkin olla, että yhden heikon jakson pohja on nyt saavutettu ja nähty, Markus Sjölund summaa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 6.– 8.5.2024 ja siihen vastasi 1882 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Pirkanmaan yritysbarometri tehtiin osana kauppakamarien yhteistä talouskyselyä. Siihen vastasi 234 Tampereen kauppakamarin jäsenyritystä.

Tutustu Pirkanmaan tuloksiin täältä.

 

Scroll to Top