OffiStore kirittää toimialaa vastuulliseen kiertotalouteen


OffiStore Oy:n varatoimitusjohtaja Mikko Kuuppo uskoo hybridikalustamisen laajenemiseen myös julkiselle sektorille. – Yrityksissä tilanne on jo tunnistettu, ja niissä tehdään vastuullisia valintoja.

Yrityksiltä vaaditaan nyt vastuullisuutta kaikessa toiminnassa, myös toimitilojen kalustamisessa. OffiStore Oy on tunnistanut asian ja tarjoaa asiakkailleen vastuullisia valintoja helpottavia kokonaisratkaisuja ja -palveluita.

Kiertotalouteen erikoistunut toimistokalustaja OffiStore Oy on perustettu vuonna 1996. Yritys on sataprosenttisesti kotimaisessa omistuksessa. Sillä on toimipisteet Tampereella, Vantaalla, Turussa, Kuopiossa, Oulussa ja Kokkolassa. Joensuussa ja Lahdessa on showroomit, ja lisäksi Jyväskylästä, Vaasasta ja Rovaniemeltä löytyy yrityksen noutopiste.

– Tänä päivänä vaatimukset ja edellytykset vastuullisuutta kohtaan ovat kasvaneet, ja koskevat myös toimistokalusteiden hankintaa. Olemme ensimmäisten joukossa tunnistaneet tilanteen, ja tuoneet markkinoille uusia palveluratkaisuja tarjoamalla muun muassa kalusteiden realisoinnin ja kierrättämisen kokonaispalvelua ainoana Suomessa, sanoo yhtiön varatoimitusjohtajana 1.11.2023 aloittanut Mikko Kuuppo.

Asiakastarve määrittelee palvelusisällön

OffiStore räätälöi palvelunsa aina asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Kokonaispalvelu lähtee liikkeelle projektisuunnittelusta aikataulutuksineen.

– Teemme käytetyistä kalusteista täydellisen inventoinnin. Kuvaamme ja dokumentoimme ne sekä teemme kalusteista seikkaperäisen tuotekortin. Samalla kalusteille tehdään kuntoluokittelu, Mikko Kuuppo kertoo.

Poikkeuksena ovat asiakkaan design-kalusteet tai muut harvinaiset ja arvokkaat tuotteet, jotka hinnoitellaan erikseen yhdessä sovitun ohjeistuksen mukaisesti.

Inventoinnin jälkeen asiakas valitsee vielä tuotteet, joita katsoo voivansa hyödyntää esimerkiksi yrityksen muissa toimipisteissä. Usein järjestetään myös ennakkomyynti, jossa yritys tarjoaa omalle henkilökunnalleen mahdollisuutta hankkia kalusteita omakseen.

– Verkkokauppaamme avataan suljettu portaali, jossa sisäinen ennakkomyynti on helppo järjestää. Henkilökunta voi ostaa haluamansa tuotteet portaalista. Me hoidamme kaikki inventointiin, nettiportaaliin ja myyntiin liittyvät toimet.

Jäljelle jäävistä myyntiin tulevista kalusteista laaditaan myynti-ilmoitukset. Kalusteet tulevat myyntiin eri kanavissa, kuten OffiStoren verkkokaupassa ja toimipisteissä sekä esimerkiksi huutokaupat.com-palvelussa.

– Tyhjennämme asiakkaan tilat sovitusti ja toimitamme myydyt tuotteet ostajille. Ylijääneet tuotteet kierrätetään vastuullisesti. Kalusteiden kunnon salliessa toimitamme niitä myös hyväntekeväisyyteen yhdessä asiakkaan kanssa sovittuihin kohteisiin, Kuuppo kertoo.

Kokonaispalvelulla jopa yli 95 prosenttia käytöstä poistuvista kalusteista voidaan käyttää uudelleen.

Yhteenvetona laskelma ympäristösäästöstä

Asiakas saa kokonaisapalvelusta avoimen raportin, joka pitää sisällään muun muassa kiertotalouslaskennan.

– Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy tekee laskelman, joka tuo esiin uudelleenkäytön ympäristöhyödyt. Sen avulla näkee, kuinka paljon luonnonvaroja säästetään ja CO2-päästöjä vältetään, kun tavara tai materiaali pidetään käytössä sen sijaan, että valmistettaisiin ja ostettaisiin uutta, Mikko Kuuppo sanoo.

Säästettyjen luonnonvarojen laskenta perustuu ns. Material Input -laskentaan. Siinä huomioidaan, paljonko luonnonvaroja kuluu uuden tuotteen valmistuksessa tai tuotteen sisältämien materiaalien hankinnassa ja jalostuksessa. Vältettyjen CO2-päästöjen laskenta taas pohjautuu materiaalien ja tuotteiden hiilijalanjälkiarvioihin.

Loppuraportissa esitetään avoimesti myös kaikki projektin kulut ja tuotot. Näiden erotuksesta syntyvä voitto jaetaan osapuolten kesken yhdessä sovitulla tavalla.

Hybridikalustaminen yleistyy

Hybridikalustaminen, eli toimiston sisustaminen käyttäen sekä uusia että kierrätettyjä kalusteita, on noussut jo megatrendiksi vihreää siirtymää tukevissa valinnoissa.

– Aina käytetty tuote ei ole toimiva vaihtoehto. Valikoimissamme on nopea kierto, joten aina ei välttämättä löydy esimerkiksi riittävästi haluttua tuotetta. Tällöin kalustamisessa voidaan hyödyntää uusia tuotteita tai mahdollisuuksien mukaan uudistaa asiakkaan olemassa olevia kalusteita vaikkapa uusimalla pöytien kansia tai verhoilemalla tuoleja uudelleen, Mikko Kuuppo huomauttaa.

OffiStoren uusien tuotteiden valikoimiin kuuluu kaikkea työtuoleista metallisiin pukukaappeihin, odotustilakalusteisiin ja sähköpöytiin.

Kokonaispalvelukonseptiin kuuluu, että OffiStoren kumppani Niemi Palvelut Oy toimittaa kalusteet uusiutuvia polttoaineita käyttävällä kalustolla ja asentaa ne paikalleen. Oston lisäksi kalusteet on mahdollista hankkia liisaamalla tai vuokraamalla, jolloin ei tarvitse rasittaa yrityksen taloutta isolla investoinnilla. Sopimusaika on sovittavissa kuukaudesta useampaan vuoteen.

– Tarjoamme lisäksi suunnittelupalvelua sekä kalusteiden ulkoistettua hallintapalvelua. Pidämme kirjaa tuotteista ja niiden sijanneista, ja tarpeen mukaan huollamme, uusimme ja kierrätämme kalusteet. Mikäli asiakkaalla on tarvetta kalusteiden varastointiin esimerkiksi muuton yhteydessä, senkin palvelun voi hankkia meiltä, Kuuppo luettelee.

Maailman mullistukset vauhdittavat alaa

OffiStoren liikevaihto oli viime vuonna 5,1 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli liki 50 prosenttia. Kuluvana vuonna kasvuprosentin on ennustettu olevan noin 25–30.

Kiertotalouden, vastuullisuuden ja vihreän siirtymän trendien voimistumisen lisäksi kasvua selittää etätyön – ja viime aikoina valitettavasti myös muutosneuvottelujen – lisääntyminen. Yritysten siirtyessä pienempiin toimitiloihin ylijäämäkalusteiden määrä on ollut kasvussa, eikä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti hyväkuntoista tavaraa haluta enää entiseen tapaan viedä kaatopaikoille.

– Tässä asiassa julkinen sektori tulee yksityistä selkeästi perässä. Siellä käytöstä poistettavia kalusteita ei tyypillisesti myydä. Ne joko hävitetään tai siirretään vuosiksi varastoon, kunnes ne käyttökelvottomina poistetaan, Mikko Kuuppo harmittelee.

– Myös julkisella puolella on nähtävä maailman muutos, ja ryhdyttävä kalustamaan kohteita joko käytetyillä kalusteilla tai vähintään hybridiratkaisuilla. Ruotsissa on jo voimassa määräys, että julkisissa hankinnoissa vähintään 10–30 prosenttia pitää olla käytettyjä kalusteita. Sama käytäntö tulee jossain vaiheessa väistämättä myös Suomeen. Julkisen puolen pitäisi ehdottomasti siirtyä nopeasti sanoista tekoihin ja toteuttaa ääneen lausumansa tavoitteet myös käytännössä.

Asenteiden muututtua käytettyjen kalusteiden ostaminen nähdään vastuullisemmaksi ja taloudellisemmaksi ratkaisuksi kuin uusien kalusteiden hankinta. Kohonnut inflaatiokaan ei ole ainakaan vähentänyt innostusta käytettyä tavaraa kohtaan.

– Meidän bisneksessämme osto-osaamisella on ratkaiseva merkitys. Markkinajohtajana meillä on isohko varasto, jonka kierto on suhteellisen nopea. Ostot on osattava tehdä järkevällä hinnalla, jotta ulosmyynnissä pystytään pitämään hinnat kohtuullisina ja kysyntä käynnissä.

– Tämä on yksi syy, miksi halusin mukaan OffiStoren hienoon matkaan. Uskon, että oma osaamiseni ja taustani alan liiketoiminnasta, myynnin ja markkinoinnin kehittämisestä sekä palvelukokemuksen rakentamisesta on yhtiölle hyödyksi uusien kumppanuuksien hankinnassa, Mikko Kuuppo toteaa.

Teksti ja kuva: Jari Runsas

 

Scroll to Top