Kuluttajakaupan arvonlisäverotus EU:n alueella muuttuu 1.7.2021


Hanna Huhtala varatuomari, KTM ja Eveliina Laakso veroasiantuntija, KTM, LexAlvia Oy.

Kuluttajakaupassa myynnin arvonlisävero voidaan 1.7.2021 alkaen ilmoittaa ja maksaa muihin EU-maihin kootusti One Stop Shop -järjestelmän kautta. Vastaavaa järjestelmää sovelletaan jo radio-, televisiolähetys-, tele- ja sähköisten palveluiden myyntiin. Nyt järjestelmä laajenee koskemaan myös muiden palveluiden myyntiä ja tavaroiden etämyyntiä.

Uudistus on merkittävä ja se tuo helpotuksia esimerkiksi verkkokauppiaille, kun arvonlisäverovelvoitteiden hoitaminen EU:n alueella yksinkertaistuu. Samalla tavarakaupassa noudatettavat kaukomyyntirajat ja alle 22 euron lähetysten maahantuonnin arvonlisäverovapaus poistuvat.

Mikä on One Stop Shop ja mikä muuttuu?

One Stop Shop -järjestelmään rekisteröityminen on vapaaehtoista. Järjestelmän kautta suomalaisten yritysten on mahdollista ilmoittaa ja maksaa kuluttajamyynnin arvonlisävero muihin EU-maihin kootusti Suomen Verohallinnon kautta. Erillinen maakohtainen rekisteröityminen ei järjestelmän piirissä olevien myyntien osalta ole enää tarpeen.

Järjestelmä soveltuu vain kuluttajakauppaan. Se koskee palveluita sekä tavaroiden etämyyntiä EU:n alueella. Järjestelmän piirissä ovat myös sähköisten rajapintojen (esim. verkkokaupat) ylläpitäjät sekä EU:n alueelle maahantuotujen tavaroiden etämyynti, kun tuonnin arvo on enintään 150 euroa. Järjestelmän ulkopuolelle on rajattu muun muassa kulkuneuvojen kauppa sekä asennettuna tai koottuna myydyt tavarat.

Käytännössä yrityksen tulee rekisteröityä OSS-järjestelmään, kun tavaroiden etämyynnin ja tiettyjen palveluiden myynnin arvo toisiin EU-maihin ylittää yhteensä 10 000 euroa vuodessa. Yritys voi kuitenkin edelleen rekisteröityä myös erikseen arvonlisäverovelvolliseksi muihin EU-maihin.

Muutokseen valmistautuminen

Muutos helpottaa merkittävällä tavalla palveluiden ja tavaroiden etämyyntiä kuluttajille. Olennaista on tunnistaa, soveltuuko OSS-järjestelmä yrityksen myynteihin ja millä tavalla tilanne muuttuu 1.7.2021. Erikseen on arvioitava, onko järjestelmään siirtyminen kannattavaa ja ovatko voimassa olevat arvonlisäverorekisteröinnit enää tarpeen. Lisäksi myös jatkossa on tiedettävä tavaran tai palvelun verotusvaltio ja se, mitä arvonlisäverokantaa myyntiin on sovellettava.

Verkkokaupan tai muun vastaavan markkinapaikan toimivuus uusien arvonlisäverosäännösten näkökulmasta on suositeltavaa varmistaa hyvissä ajoin. Tämän lisäksi sopimusten sisällön ja laskutuksen läpikäynti sekä päivittäminen on ajankohtaista. Merkittävänä asiana ovat myös henkilöstön riittävä koulutus sekä mahdollisimman toimivat taloushallinnon järjestelmät, joiden olisi suositeltavaa tukea eri maiden ja eri verokantojen alaisten arvonlisäverojen asianmukaista ja ajantasaista ilmoittamista ja raportointia.

OSS-järjestelmän rekisteröitymishakemus on mahdollista tehdä 1.4.2021 alkaen. Nyt on hyvä aika kartoittaa, mitä muutos tarkoittaa ja aloittaa muutokseen valmistautuminen heti.

Hanna Huhtala
Varatuomari, KTM

Hanna on LexAlvian perustaja ja toimitusjohtaja. Hän työskentelee vero- ja liikejuridiikan asiantuntijana ja on erikoistunut julkisen ja yksityisen sektorin arvonlisäverotusta koskeviin kysymyksiin. Hän toimii myös kouluttajana ja on kirjoittanut arvonlisäverotukseen liittyviä teoksia yhdessä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa.

Eveliina Laakso
Veroasiantuntija, KTM

Eveliina työskentelee arvonlisäveroasiantuntijana ja toimii neuvonantajana yksityisten ja julkisten toimijoiden jokapäiväisissä arvonlisäverokysymyksissä sekä arvonlisäveron erityisosaamista vaativissa toimeksiannoissa.

LexAlvia on arvonlisäverotukseen erikoistunut asiantuntijayritys, joka yhdistää verotuksen, taloushallinnon ja liikejuridiikan osaamisen.

 

Scroll to Top