Kuolevat brändit


Karri Gardemeister, luova johtaja, Villivisio Oy

Brändikuoleman airuet ovat kuitenkin tunnistettavissa, yleistettävissä ja käännettävissä voitoiksi.

Jos brändisi tekee kuolemaa, näkyy se suoraan numeroissa. Kun yläviiva alkaa laahata, ylin johtokin kiinnostuu. Saatat alkaa hakemaan ratkaisua tuloksen tekemiseen karsimalla kuluja ja painamalla jarrua. Valitettavan harva etsii ratkaisua brändistä ja asiakaskokemuksesta, vaikka asiakkaat ovat ratkaisevassa asemassa – he ostavat tuotettasi tai palveluasi ja näin ollen määrittelevät liikevaihtosi.

Brändisi kuihtuminen ja sitä kautta bisneksesi tunnuslukujen kuolema tulee esiin, kun alat mitata oikeita asioita: muuttuvatko liidisi myynniksi, maatuvatko yhteydenotot käsiisi tai onnistuuko uusi tuotteesi voittamaan uusia asiakkaita.

Tällaiset brändikuoleman airuet ovat kuitenkin tunnistettavissa, yleistettävissä ja käännettävissä voitoiksi. Olemme havainneet kolme brändintappajaa, jotka ovat yksin tai yhdessä läsnä useissa tilanteissa, kun brändi tekee kuolemaa. Ne ovat entropia, inertia ja kitka.

Brändintappajat ja niiden tunnistaminen

Entropia on asian tilan pyrkiminen epäjärjestykseen. Sinun ja brändisi tulee taistella entropiaa vastaan sisäisellä viestinnällä ja kulttuurilla. Jos kotipesäsi ei ole kunnossa eikä kukaan hoida sisäpeliä, on liiketoimintasi väistämättä epäjärjestyksessä. Epätietoisuus ja hähmäisyys lisääntyvät ja entropia voittaa. Brändisi tekee kuolemaa.

Inertia on asian (esim. ihmisten) taipumus jatkaa tasaisessa liikkeessään, aivan kuten aina ennenkin, ellei siihen kohdistu muutosta aiheuttavaa voimaa. Inertiaa vastaan taistelemiseen tarvitset markkinointiviestintää. Sitä käyttämällä haluamme vaikuttaa ja aiheuttaa muutosta. Jos markkinointiviestintäsi ei toimi, eivätkä kohderyhmäsi reagoi, inertia voittaa. Brändisi tekee kuolemaa.

Kitka on toisiaan koskettavien pintojen välissä olevaa liikettä tai liikkeen alkamista vastustava voima. Kun ihminen kohtaa yrityksesi, missä vain, niin kohtaamisessa syntyvä kitka on lähes aina huono asia. Kohtaaminen ei suju, tulee häiriöitä eikä palvelu pelaa. Kitkaa vastaan taistelet suunnittelemalla palvelukohtaamiset. Sujuvoita, auta, olen tarkoituksenmukainen ja mukava tai muuten kitka voittaa. Brändisi tekee kuolemaa.

Miksi brändintappajat saavat mellastaa?

Maailmassa vallitsee usko yhden tempun poneihin. Milloin kaiken ratkaisee palvelumuotoilu, milloin markkinointiteknologia. Digitaalinen (lisää tähän mikä haluamasi määre), automaatio, tarinankerronta, insinööriosaaminen, mainonta, viestintä, lean, agile. Yksi, nopea helpotus. Mutta brändi katsoo aina pitkälle. Brändityössä ei ole joko tai, vaan aina sekä että.

Usein se sekä että kulminoituu sisäiseen kulttuuriin, markkinointiviestintään ja palvelukohtaamisiin. Niistä kokatulla smoothiella voimme taltuttaa brändisi tappajat: entropian, inertian ja kitkan.

Olkaamme elävien, hengittävien ja kilpailuetuisten brändien puolesta – tahatonta, ja etenkin tahallista –brändiväkivaltaa vastaan!

Karri Gardemeister
luova johtaja
Villivisio Oy

 

Scroll to Top