Kauppakamariaamiainen | Yritysten vastuullisuusteot näkyviksi

Tampere-talon katolla on kolme aurinkovoimalaa, kattopuutarha ja kasvihuone. Katolla on myös neljä mehiläisyhdyskuntaa, joista yksi kuuluu Marriott-hotellille. Viime kesänä hotellin pesä tuotti lähes 50 kiloa hunajaa, jota tarjottiin muun muassa aamiaisilla ja myytiin hotellivieraille.

Yrityksillä on monipuolisesti keinoja, joilla ne kutistavat hiilijalanjälkeään. Osa on pieniä, jokapäiväisiä valintoja, osa voi kantaa sadankin vuoden päähän, kuultiin yritysten vastuullisuustekoihin keskittyneellä Kauppakamariaamiaisella.

Vastuullisuusaamua emännöivät hiilineutraalin korttelin muodostavat Tampere-talo Oy ja Courtyard by Marriott Tampere City. Molemmat käyttävät uusiutuvaa energiaa ja toteuttavat lukuisia vastuullisuustekoja, joihin useimpiin kutsutaan mukaan asiakkaita.

– Merkittävä osa hotellien ympäristökuormasta syntyy siivouksesta ja puhtaanapidosta. Pyrimme esimerkiksi kestävään vedenkäyttöön, ja meillä asiakas päättää, haluaako hän pidentää huoneensa siivousväliä, Marriottin myynti- ja markkinointipäällikkö Noora Heino kertoi.

Asiakkaat voivat valita hotellista hiilijalanjälkikompensoidun huoneen. Vapaaehtoisen hiilikompensaation ideana on korvata hotellivierailun aiheuttamia päästöjä istuttamalla puita hotellin hiilinieluun. Istutusmetsät sijaitsevat Tampereella Hervannassa ja Kaukajärvellä sekä Hämeenkyrössä. Kompensaatioistutuksissa yhteistyökumppanina on tamperelainen Reforest Oy.

Eeva Kivikkola (oikealla) ja Noora Heino kertoivat Sorsapuiston hiilineutraalin korttelin vastuullisuusteoista.

Hiilinielu perustetaan ainakin sadaksi vuodeksi

Joutsenmerkitty, kestävän kehityksen edistämisestä juuri palkittu Tampere-talo on vastuullisuusteoissa edelläkävijä.

– Tampere-talo loi toiminnalleen ympäristöohjelman vuonna 1992 ensimmäisenä kongressikeskuksena maailmassa. Ympäristövastuun kysymyksistä aloitettiin, mutta viime vuosina mukaan ovat tulleet yhä vahvemmin taloudellinen ja sosiaalinen vastuu, talon vastuullisuusviestinnästä vastaava Eeva Kivikkola kertoi.

Myös Tampere-talo tekee vapaaehtoista hiilikompensaatiota yhteistyökumppaninaan Puuni Oy. Vuonna 2019 perustettu Puuni tarjoaa yrityksille päästökompensaatiopalveluja luomalla Suomeen uusia hiilinieluja. Se metsittää kuntien joutomaita eli paikkoja, joissa ei luontaisesti kasva metsää, kuten vanhoja peltoja tai turvesuon pohjia.

Monesti päästövähennyshankkeita toteutetaan kehittyvissä maissa metsitys- tai uusiutuvan energian projekteilla. Myös Puuni tähyää ulkomaille, mutta toistaiseksi sen hankkeet ovat suomalaisia.

– Tampere-talon hiilinielu sijaitsee Lempäälässä. Kun yritys ostaa meiltä hiilensidontaa, Suomen luonnonvarakeskus laskee istutusalan hiilensidontakapasiteetin ja yritys saa dokumentit käyttöönsä, Puunin toimintaa Kauppakamariaamiaisella esitellyt perustajaosakas Petri Kämäräinen kertoi. Hänen lisäkseen perustajia ovat biokemisti Juha Siitonen ja entinen uimahyppääjä Joona Puhakka.

Uuden hiilinielun puuntaimet valitaan istutuspaikan mukaan. – Emme perusta talousmetsiä vaan metsiä, joissa on monimuotoisuutta ja useita puulajeja. Sellaiset ovat vastustuskykyisiä kasvitaudeille, Petri Kämäräinen kertoo.

Puuni on perustanut yritysten hiilinieluja vain kuntien kanssa. Kunta määrittelee istutuspaikan ja sitoutuu taimikonhoitoon.

– Yritysten hiilensidontaan ohjaama summa käytetään metsänistutukseen. Kunta vastaa istutuksesta ja taimien hoidosta, esimerkiksi heinän tallonnasta taimien ympärillä, jos istutuspaikka on vanha pelto. Istutusmetsää hoidetaan kunnan hoitosuunnitelmien mukaan, ja kunta käyttää syntyvän puuvarallisuuden tahtonsa mukaan.

Sitoumukset ovat pitkiä. Tampere-talonkin hiilinielu saa kasvaa vähintään sata vuotta.

– Jos Puunin toiminta lakkaa, istutusmetsälle ei käy kuinkaan. Taimia on istutettu sen verran kuin asiakas on ostanut hiilen sidontaa. Myös hoitokustannus on laskettu etukäteen ja korvattu kunnalle.

Kauppakamariaamiaisten kevään 2025 varauskirja avataan elokuussa!

Tampereen kauppakamarin suositut Kauppakamariaamiaiset eri teemoilla jatkuvat ensi syksynä. Syksyn järjestäjät on valittu.

Kevään 2025 varauskirja avataan elokuussa.

Lue ohjeet oman aamiaistilaisuuden varaamisesta ja järjestämisestä täältä.

Kauppakamari markkinoi aamiaistilaisuutta uutiskirjeessään, somessa, tapahtumakalenterissa ja erikseen sovittaessa kohdennetusti. Kauppakamari kerää ilmoittautumiset ja avaa tilaisuuden. Myös tapahtuman järjestämisessä autetaan tarvittaessa.

Kysy myös online-aamutilaisuuden järjestämisestä.

Teksti ja kuvat Päivi Eskelinen

Scroll to Top