Ensimmäistä kertaa esihenkilönä?

Henna Tomperi.

Mikä kaikki on muuttunut, kun menet töihin ensimmäistä kertaa esihenkilönä? Työtehtävät? Titteli? Palkka? Muiden suhtautuminen sinuun? Entä näetkö itsesi erilaisena?

Välittömät muutokset voivat olla hienovaraisia. Joku kertoo huomanneensa, että lounaspöydässä ei enää jutella ihan yhtä avoimesti kaikista asioista, kun hän on paikalla esihenkilönä. Joku saa kuunnella entisten tiimikavereiden kiusoittelua siitä, että hän on nyt pomo. Joissakin tilanteissa muutos voi olla huomattava. Joskus uutta esihenkilöä kohtaan voidaan osoittaa hyvinkin suurta epäilystä, koska joku tiimistä olisi ehkäpä itsekin ollut kiinnostunut samasta esihenkilötehtävästä.

Ensimmäiset viikot ja kuukaudet uutena esihenkilönä ovat kriittisen tärkeitä. Silloin pitää oppia, mitä esihenkilön rooliin kuuluu ja löydettävä itselle sopivat toimintatavat johtamiseen. Kuinka haluan toimia tiimini kanssa? Kuinka paljon teen itse ja kuinka paljon voin edellyttää tiimiltäni? Mistä asioista voin puhua ja mistä asioista en?

Vaikka lähtökohtaisesti avoimuus, luottamus ja yhdessä tekeminen ovat onnistuneen johtamisen keskiössä, joskus epävarmuus voi saada uuden esihenkilön toimimaan juuri päinvastaisella tavalla, tekemään mahdollisimman paljon itse ja pyrkimään kontrolloimaan liikaa niin tekemistään kuin tuloksia.  

Ensimmäisten viikkojen ja kuukausien aikana on tärkeää tarjota uudelle esihenkilölle tukea, kuten perehdytystä, tietoa toimintatavoista ja koulutusta johtamisosaamisessa. On tärkeää, että henkilöllä on mahdollisuus pysähtyä luottamuksella miettimään kehittymistään esihenkilönä.

Tutkimuksista tiedämme, että esihenkilönä ja johtajana kehittymisessä on hyödyksi, että tietoisesti pysähtyy pohtiman omaa identiteettiään esihenkilönä. Hyviä kysymyksiä oman johtamisidentiteetin kirkastamiseen ovat esimerkiksi:

  • Mitä johtaminen minulle tarkoittaa? Mitä on hyvä johtaminen?
  • Miten näen esihenkilön roolin? Mitä siihen kuuluu? Mitä siihen ei kuulu?
  • Miten näen tiimiläisten roolin? Mitä siihen kuuluu? Mitä siihen ei kuulu?
  • Mitä odotan itseltäsi esihenkilönä? Mitä muut odottavat minulta?
  • Missä ovat omat vahvuuteni esihenkilönä? Entä kehitysalueeni?

Erityisen hyödyllistä on pysähtyä näiden kysymysten äärelle, kun aloittaa ensimmäistä kertaa esihenkilöroolissa.

Tukena pohdinnoissa voi olla esimerkiksi oma esihenkilö tai luottamuksellinen mentorointi kokeneemmalta johtajalta. Myös ulkopuolinen coach voi olla hyödyksi keskusteluissa, joissa sukelletaan syvemmälle esimerkiksi uuden esihenkilön motivaatioon tai hänen uskomuksiinsa siitä, millaista on hyvä johtaminen. Näiden asioiden kirkastaminen esihenkilöuran alkuvaiheessa luo vahvaa perustaa myöhemmälle kasvulle terveen itsetunnon omaavaksi, autenttiseksi johtajaksi.

Henna Tomperi

Executive coach, Partner, ICF Tampere

ICF Finland
Tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat ICF Tampereeseen, joka on ICF Finlandin paikallisryhmä. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö, jonka tavoitteena on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa maailmalla, Suomessa ja Pirkanmaalla. 
Scroll to Top