EU tukee Pirkanmaata ilmastotyössä


EU-yhteysjohtaja Hannele Räikkönen.

Työtä on tehtävä, jotta mahdollistetaan EU-rahoituksen hyödyt Pirkanmaan yrityksille ilmastoinvestointeihin.

Tampereen kaupunki ja Pirkanmaan liitto ovat suomalaisia – ja eurooppalaisia – edelläkävijöitä ilmastotyössä. Sekä kaupungilla että maakunnalla on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.

Tämä vaatii poliittista tahtoa, laaja-alaisia toimia ja saumatonta yhteistyötä julkisen sektorin, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja ennen kaikkea elinkeinoelämän kanssa. Onnistuessamme pääsemme olennaisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen lisäksi hyötymään edelläkävijöinä uusista, fiksuista toiminta- ja tuotantomalleista sekä ilmastoratkaisuista – kaikki kilpailuvaltteja globaaleilla markkinoilla.

Nyt olemme saamassa tavoitteillemme selkänojaa myös EU-tasolta. Uusi Euroopan komissio, joka aloitti työnsä 1.12.2019 saksalaisen Ursula von der Leyenin johdolla, julkaisi heti joulukuun puolivälissä yhden 5-vuotisen toimikautensa merkittävimmän poliittisen ohjelman eli Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (European Green Deal). Eurooppa – kuten muutkin maanosat –kamppailee merkittävien ympäristö- ja ilmastohaasteiden kanssa, ja komission kunnianhimoisena tavoitteena on tehdä Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Vihreän kehityksen ohjelma kattaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä etenemissuunnitelman että tarvittavat investoinnit, rahoitusvälineet sekä osallistavan ja oikeudenmukaisen siirtymän periaatteet. EU:n jäsenmaat Puolaa lukuun ottamatta hyväksyivät ohjelman ja tavoitteet Eurooppa-neuvostossa joulukuussa ja Euroopan parlamentti tammikuun täysistunnossaan.

Tämän vuoden alkupuolella komissio julkaisee lukuisia konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia, joiden avulla Green Deal -ilmastotavoitteita lähdetään panemaan toimeen. Näitä ovat esimerkiksi eurooppalainen ilmastolaki, biologista monimuotoisuutta koskeva strategia, uusi teollisuusstrategia, kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma, kestävästi tuotettua ruokaa koskeva Pellolta pöytään –strategia.

Luonnollisesti ilmastotavoitteiden saavuttamista tuetaan myös rahallisesti. Sekä julkisen että yksityisen sektorin investointitarpeet vähähiilitalouteen siirryttäessä ovat merkittävät ja myös komissio ymmärtää tämän. Ilmastoinvestointeja vauhdittamaan Euroopan komissio julkaisi 14.1.2020 Kestävän Euroopan investointiohjelman, jolla on tarkoitus aloittaa jopa tuhannen miljardin euron ilmastoinvestoinnit seuraavan kymmenen vuoden aikana. EU:n talousarviosta osoitetaan ilmasto- ja ympäristötoimiin suurempi osuus kuin koskaan aikaisemmin ja houkutellaan samalla myös yksityistä rahoitusta.

Tämän työkalun kylkeen luodaan myös ns. ” oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi”, jonka avulla on tarkoitus tarjota kohdennettua tukea, jotta rahoituskaudella 2021–2027 saadaan investoitua vähintään 100 miljardia euroa niillä alueilla, joilla siirtymän yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset ovat suurimmat.

Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto seuraa aktiivisesti Green Dealin lainsäädäntö- ja ilmastotavoitteita tukevien rahoitusinstrumenttien kehitystä. Haluamme mahdollistaa paikallisille yrityksillemme hyödyt EU-rahoituksesta ilmastoinvestoinneissa. Tällä ohjelmakaudella pirkanmaalaiset yritykset ovat hyötyneet EU:n tki-rahoituksesta jo yli 30 miljoonan euron verran.

Nyt on aika valmistautua uusiin mahdollisuuksiin ja huolehtia siitä, että tulevalla ohjelmakaudella tuplaamme rahoituksen ja pääsemme investoimaan olennaisiin edelläkävijätavoitteisiin ja tulevaisuusratkaisuihin!

Yhteistyöterveisin Brysselistä

Hannele Räikkönen
EU-yhteysjohtaja
Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimisto

 

Scroll to Top