Aidosti elinkeinoelämän asialla


Markus Sjölund.

Kauppakamarin tapahtumakalenterissa vuoden aloittaa usein Vaikuttamisfoorumi. Näin kävi tänäkin vuonna, kun jäseniä, luottamushenkilöitä ja sidosryhmien edustajia kokoontui Nokia Arenan Paidia-tilaan keskustelemaan kaupunkiseudun elinkeinoelämän vaikuttamistavoitteista.

Vaikuttamissuunnitelmaan kootaan Tampereen kauppakamarin keskeiset edunvalvonnan tavoitteet kauppakamarin strategiakaudelta. Tavoitteita päivitetään vuosittain. Tarkistusprosessi alkaa syksyllä, jolloin tiedustelemme luottamushenkilöiden ja jäsenten näkemyksiä.

Vaikuttamissuunnitelma ohjaa kauppakamarin edunvalvontatyötä ja välittää elinkeinoelämän tavoitteita laajalle yleisölle, kauppakamarin sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille. Edunvalvonnan kärkinä ovat vastuuhenkilöt kauppakamarin toimistossa ja kymmenen valiokuntaa. Viemme asioita eteenpäin erilaisissa ohjausryhmissä sekä lukuisissa sidosryhmä- ja muissa tapaamisissa.

Vaikuttamissuunnitelman sisältö on koottu tänä vuonna Pirkanmaan edunvalvontaryhmän yhteisten otsikoiden alle. Ne ovat saavutettavuus, monialaiset osaajat, uudistuva teollisuus ja kestävä kaupunkipolitiikka.

Osaajapula on jo lähes kaikkien toimialojen haaste. Vaikka hetkellinen suhdanneheikkeneminen asettaa ongelman hetkeksi taustalle, perustavat haasteet eivät ole hävinneet.

Kauppakamarin roolia yritysten, koulutuksen tarjoajien ja työvoimahallinnon edustajien välillä on kiitetty. Jatkamme hyväksi havaitulla linjalla myös tänä vuonna. Kasvumaakunta Pirkanmaalle täytyy varmistaa oikeansuhtaiset koulutusresurssit. Jäsenistöltä tuli lisäksi paljon kansainvälistä työvoimaa koskevia kommentteja, joten myös siihen liittyviä toimenpiteitä on runsaasti.

Tiehankkeissa pyrimme viemään eteenpäin kiireellistä valtatie 9:n parannusta. Uutena nostona haluamme herättää keskustelua Pirkkala-Lempäälän välin kehittämisestä. Keskustelusta ovat tähän asti puuttuneet elinkeinopoliittiset tavoitteet. Alue tarvitsee houkuttelevia sijainti- ja työpaikka-alueita myös seuraavina vuosikymmeninä. Eduskunta tarkastelee Suomen liikennepolitiikkaa ohjaavaa Liikenne 12 -suunnitelmaa. Seuraamme ja osallistumme keskusteluun useilla rintamilla.

Tänä vuonna saimme runsaasti Tampereen keskustaa koskevaa palautetta. Monessa kannanotossa käsiteltiin keskustan saavutettavuutta. Tampereen keskusta on luonnollisesti kaupan ja palveluiden paikka, mutta se on myös useiden asiantuntijapalveluita tarjoavien jäsenyritystemme sijaintipaikka. Pysäköintiä ja liikkumisen sujuvuutta kaikilla kulkumuodoilla on syytä tarkastella huolellisesti tänä vuonna päivitettävissä strategioissa.

Kannattaa tutustua tarkemmin teemoihin ja sisältöihin! Vaikuttamissuunnitelma 2024:n löydät täältä.

Markus Sjölund
johtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top