Yritys, kutsu kansainvälinen opiskelija kylään

Tampereen ammattikorkeakoulussa on perustettu Kutsu kansainvälinen osaaja vierailulle -kampanja, jolla saatetaan yhteen kansainvälisiä opiskelijoita ja pirkanmaalaisia yrityksiä.

Kampanjalle on tarvetta, sillä opiskelijat haluaisivat tutustua ja kiinnittyä suomalaiseen työelämään jo opintojensa aikana. Se on vaikeaa omin avuin, sillä sosiaaliset verkostot ja kontaktit työnantajiin puuttuvat. Näitä kampanjassa ryhdytään nyt rakentamaan.

Tutkimukset kertovat, että suurin osa suomalaisissa korkeakouluissa opiskelevista ulkomaisista opiskelijoista haluaisi valmistuttuaan työllistyä Suomeen. Koetinkiveksi on noussut opintoihin kuuluvan työharjoittelupaikan löytäminen. Jos opiskelija ei pääse edes harjoitteluun, työllistyminen jää haaveeksi.

Harjoittelu valmistaa työelämään

Kampanjaa organisoivat lehtori Marita Tuomala International Business -ohjelmasta ja projektisuunnittelija Laura Sairanen Koulutuksen ja oppimisen palveluista kertovat, että TAMKin kansainvälisten opiskelijoiden määrä ja siten myös harjoittelupaikkojen tarve on kasvanut vauhdilla viime vuodet. -Esimerkiksi vuonna 2022 heitä opiskeli TAMKin tutkinto-ohjelmissa runsaat 900, mikä on yli 30 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu pakollinen työharjoittelu, jonka pituus vaihtelee tutkinto-ohjelmittain. Yleensä harjoittelu on noin viiden tai kuuden kuukauden pituinen, ja se jakaantuu eri pituisiin jaksoihin. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelua on tätäkin enemmän.

– Kannustamme kansainvälisiä opiskelijoita etsimään harjoittelupaikkaa tietenkin ensi sijassa Suomesta, mutta jos sitä -ei löydy, harjoittelun voi tehdä Euroopassa -tai omassa kotimaassaan. On joustettava, -jotta tutkinnot valmistuisivat, Marita Tuomala -sanoo.

Jokainen suomalaisessa korkeakoulussa opiskellut mutta harjoittelunsa muualla kuin Suomessa tekevä nuori osaaja on kuitenkin menetetty resurssi.

– On yhteiskunnankin etu, että vuosia Suomessa asuneilla ja tänne integroituneilla ihmisillä olisi mahdollisuus jäädä. Se on myös laajan poliittisen tahdon mukaista, Sairanen ja Tuomala sanovat.

Helppo tapa tutustua toisiinsa

Tampereen kauppakamari on tukenut TAMKin kampanjaa alusta asti. Viime keväänä toteutettiin muutamia opiskelijavierailuja, mutta tänä syksynä kampanjaa kiihdytetään. Se on esillä muun muassa Tampereen kauppakamarin järjestämässä Pirkanmaan Vientipäivässä 8. marraskuuta.

Kevään vierailut olivat lupaavia ja johtivat harjoitteluunkin.

– Opiskelijavieraita vastaanottavalla yrityksellä ei ole kuitenkaan velvollisuutta tarjota harjoittelupaikkaa. Yritys voi keskittyä vaikkapa toimintansa esittelyyn ja nuoriin tutustumiseen, Tuomala ja Sairanen painottavat.

Kansainväliselle opiskelijalle yritysvierailu voi olla ensimmäinen kontakti suomalaiseen työelämään ja siten arvokas kokemus. Vierailuille on osallistunut opiskelijoita International Business-, Environmental Engineering- ja Software Engineering -tutkinto-ohjelmista. Tarvittaessa opiskelijoita kootaan vierailuryhmiin myös muista TAMKin kansainvälisistä ohjelmista.

– Tulemme vierailulle sillä kokoonpanolla ja aikataululla, joka sopii yritykselle. Myös tapaamiset Teamsissa ovat mahdollisia.

Koska opiskelijoiden työharjoittelu on vierasta ainakin osalle yrityksistä, TAMK neuvoo ja antaa tietoa myös muista opiskelijayhteistyön mahdollisuuksista.

– Harjoittelun lisäksi välitämme kansainvälisiä opiskelijoita yrityksiin projekteihin ja opinnäytetyöntekijöiksi. Opiskelijayhteistyö sopii hyvin myös startupeille, Tuomala vinkkaa.

Yritysvierailujen yhteydenotot marita.tuomala(at)tuni.fi.
Tutustu myös www.tuni.fi/fi/palvelut-ja-yhteistyo/talent-boost


Kerrosviljelyyn erikoistunut Netled Oy kutsui kansainvälisiä opiskelijoita kylään viime keväänä. Yritysvierailuista on molemminpuolista hyötyä. Parhaimmassa tapauksessa opiskelija löytää harjoittelupaikasta pysyvän työpaikan ja yritys osaavan työntekijän. Kuva Renata Brito.

Teksti Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top