Yhteistyön moottori, aloitteellinen edunvalvoja

Valkeakosken kauppakamariosasto on koko toimintansa ajan ollut aktiivinen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyön kehittämisessä. Kauppakamariosaston perustava kokous pidettiin 20.1.1971.


Kauppakamariosaston perustavassa kokouksessa Wäino A. Haaja luovutti puheenjohtajan nuijan Lauri Pöyhöselle.​​​​​​​

Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi vuosiksi 1971–1973 valittiin UPM-Kymmene Oyj:n varatoimitusjohtaja Lauri Pöyhönen ja varapuheenjohtajaksi toimitusjohtaja Niku Aalto. Tampereen kauppakamarista kokoukseen osallistuivat kauppakamarin puheenjohtaja, konsuli Henrik Lilius ja toimitusjohtaja Matti Hokkanen.

Keskuskauppakamari vahvisti Valkea­kosken kauppakamariosaston säännöt 19.2.1971. Samalla määrättiin kauppakamariosaston toimialueeksi Valkeakosken ja Sääksmäen kunnat.

1970-luku: tiedonjakamista ja kehittämisaloitteita

Ensimmäisinä toimintavuosinaan kauppakamariosasto keskittyi taloudellisen tiedotustoiminnan kehittämiseen ja opetusmateriaalien tuottamiseen. Opettajien tietoja elinkeinoelämästä haluttiin parantaa.

Toimialueen kehittämiseen otettiin kantaa ja lausuntoja annettiin muun muassa kaupungin kaavoituksesta, Myttäälän tien rakentamisesta, uuden postitalon rakennuttamisesta ja lentokentän perustamisesta. Kaupungin matkailusuunnitelman laadintaan osallistuttiin aktiivisesti, samoin Viidennumeron alueen kehittämiseen.

Vuosikymmenen loppupuolella kauppakamariosasto keskittyi elinkeinoelämän ja kaupungin välisen yhteistyön ja vuoropuhelun kehittämiseen. Vuonna 1977 kauppakamariosasto teki aloitteen yritys- ja elinkeinoasiamiehen palkkaamisesta kaupungille. Vuonna 1978 tehtiin aloite myös yhteisestä elinkeinotoimikunnasta, johon nimettäisiin sekä elinkeinoelämän että kaupungin edustajat.

Asuntomessut Valkeakoskelle

Kauppakamariosasto esitti Valkeakosken kaupungille valtakunnallisten asuntomessujen hakemista ensimmäisen kerran jo vuonna 1977. Ehdotus ei sillä kertaa edennyt. Toisen kerran kauppakamariosasto ehdotti asuntomessujen hakemista vuonna 2005. Tällä kertaa kaupunki päätti hakea messuja, ja ne myönnettiinkin Valkeakoskelle vuodelle 2009. Uudella Lintulan asuinalueella pidetyt messut onnistuivat hyvin ja voimistivat Valkeakosken asukaslukukehitystä usean vuoden ajan.​​​​​​​


Ensimmäinen Myllypäivä järjestettiin 6.11.1978. Myllypäiviä on järjestetty kahden vuoden välein, ja tapahtuman pääpuhujat ovat olleet tunnettuja eri alojen asiantuntijoita. Vuoden 2018 Myllypäivillä puhui OP-ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

1980-luku: matkailu ja moottoritie nousevat esille

1980-luvun alussa kauppakamariosasto oli aktiivinen matkailutoiminnan kehittämisessä. Matkailu Oy:n perustamista ja hotellin rakentamista Yhteistalo Oy:n yhteyteen selvitettiin. Kun Valkeakosken kaupunki perusti Valkeakosken kehitysyhtiö Oy:n ja Valkeakosken matkailu Oy:n vuonna 1983, kauppakamariosasto merkitsi osuuden kummastakin yhtiöstä.

1980-luvun yksi merkittävimmistä edunvalvonnallisista asioista osastolle ja koko Valkeakoskelle oli Helsinki–Tampere-moottoritielinjaukseen vaikuttaminen. Asia oli voimakkaasti esillä osaston toiminnassa vuoden 1984 syksystä alkaen. Kokouksissa vieraili hankkeen valmistelijoita ja asiantuntijoita aina vuoteen 1990 asti, jolloin liikenneministeriö teki lopulta päätöksen moottoritien linjauksesta Toijalan Liponselän vaihtoehdon kautta.

Elinkeinoelämän ja koulun suhteet

Kauppakamariosasto on koko toimintansa ajan ollut aktiivinen elinkeinoelämän ja oppilaitosten yhteistyön kehittämisessä. Ensimmäiset laajat neuvottelupäivät pidettiin Päivölässä 1984. Seuraavana vuotena perustettiin toimikunta saattamaan koulujen opetusmateriaaleja ajan tasalle. Opinto-ohjaajia ja opettajia perehdytettiin yrityselämään.

Vuonna 1987 aloitettiin Elinkeinoelämän suhteet kouluun eli Esko-projekti. Projektissa oli kuusi itsenäistä alaprojektia, joista tunnetuimpia oli Koskissa tehty -näyttely. Eskon kustannusarvio oli 260 000 markkaa, johon Hämeen lääninhallitus myönsi 100 000 markan kehittämisrahan. Esko-projektin päättymisen jälkeen alaprojektien toimintaa jatkettiin vielä usean vuoden ajan.

1986 ja 1990 tehtiin nuorisotutkimukset, joilla selvitettiin nuorten käsityksiä, tietoja ja asenteita elinkeinoelämään.

1990-luku: nuorille kesätöitä, barometrikyselyt alkavat

Yritykset, koulu ja työvoimatoimisto aloittivat yhteistyön nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseksi. Tavoitteeksi asetettiin kesätyöpaikan hankkiminen kaikille 17 vuotta täyttäneille, ja sen saavuttamisessa onnistuttiin hyvin.

Kauppakamariosasto kustansi lehtori Raili Mäkelän tekemän oppimateriaalikirjan Valkeakosken teollistuminen Myllykylästä 2000-luvulle. Julkaisu oli tarkoitettu peruskoulun ja lukion historian, taloustiedon ja kotiseututietouden opetukseen.

Kun Valkeakosken kaupunki täytti 75 vuotta vuonna 1997, kauppakamariosasto lahjoitti sille Valkeakoski-barometrin ja sitoutui ylläpitämään barometrikyselyä kolmen vuoden ajan.

Vuonna 2001 barometri laajeni käsittämään koko Etelä-Pirkanmaan, ja alueen kunnat alkoivat vastata sen kustannuksista. Kaksi kertaa vuodessa tehdyn kyselyn toteuttivat aluksi Valkeakosken ammattiopiston kaupan ja hallinnon alan opiskelijat, myöhemmin Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijat. Barometrejä tuotettiin vuoteen 2012 asti.

2000-luku: Valkeakoski Road Show, yhteydet Nanchangiin

Valkeakosken kaupunkia, yrityksiä, palveluja ja työ- ja opinnäytetyömahdollisuuksia nuorille esittelevä road show sai alkunsa kauppakamariosaston, kaupungin ja yrittäjien organisoimana vuonna 2000. Nimi muuttui myöhemmin Valkeakoski Today’ksi, ja sitä järjestettiin vuoteen 2006 asti.

Kauppakamariosaston hallitus nimitti 1999 kansainvälistymistyöryhmän. Se laati Valkeakosken Seudun Kehitys Oy:n kanssa pk-yrityksille yhteistyösuunnitelman Nanchangin alueen markkinoille pääsemiseksi.

Valkeakosken kauppakamariosasto ja Nanchangin kauppakamari allekirjoittivat yhteistyösopimuksen Valkeakoskella 20.11.2007 kaupunkien juhliessa 10-vuotista ystävyyttään.

​​​​​​​


Valkeakosken kauppakamariosaston ­puheenjohtaja Juha Luomala ja Shang­hain kauppakamarin puheenjohtaja Yu Dengwei yhteisen edustuston avajaistilaisuudessa Nanchangissa vuonna 2008.

Mansikkapaikka kodiksi

Valkeakosken asukasluvun ja elinvoiman kasvattamiseksi kauppakamariosasto osallistui useana vuonna kaupungin Mansikkapaikka kodiksi -asukasmarkkinointitapahtumaan. Tapahtumasarja huipentui Valkeakosken asuntomessuihin vuonna 2009.

2010-luku: VAAOkamari, kansainvälistä toimintaa

Valkeakosken ammattiopiston ja kauppakamariosaston VAAO-yhteistyö aloitettiin vuonna 2010. Kyseessä oli uusi keskustelufoorumi, jolla tuotiin esille elinkeinoelämän näkemyksiä ammatillisen koulutuksen määrällisten ja erityisesti laadullisten tavoitteiden asettamisessa. VAAOkamari toimii edelleen.

Vuosikymmenen lopussa kansainvälisessä toiminnassa on painottunut yhteistyö Hämeen ammattikorkeakoulun ulkomaisten opiskelijoiden kanssa ja kansainvälisen alumnitoiminnan kehittäminen. Opiskelijoiden kontakteja on hyödynnetty paikallisten yritysten toiminnassa.

Kauppakamariosaston hallituksen tekemillä koulutus- ja verkostoitumismatkoilla Tallinnaan, Riikaan ja Pietariin on tavattu ammattikorkeakoulun entisiä opiskelijoita, Suomen suurlähettiläitä sekä ministereitä ja yritysjohtajia.

Teksti perustuu Valkeakosken kauppakamariosaston asiamiehen Petri Ahosen kokoamaan historiakatsaukseen.

 

Scroll to Top