Yhteinen vihollinen yhdistää

Tehokkain tapa saada ihmiset toimimaan yhteistyössä on löytää yhteinen vihollinen. Yhteisen uhkakuvan edessä toimintamallit rakentuvat uudelleen ja yhteishenki tiivistyy. Esimerkiksi populistiset puolueet ja presidentti Trump ovat mestareita löytämään vastustettavia milloin mistäkin. Molemmilla on kuitenkin yksi puute: he eivät halua tunnustaa omia ominaisuuksiaan ja puutteitaan.

Tunne itsesi ja vastustajasi

Menestymiseen vaaditaan paitsi omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamista myös kilpailukentän syvällistä tuntemista. Yllättävän usein yrityksessä voidaan uskoa, ettei suoria kilpailijoita ole. Mutta kun asiaa aletaan tutkia tarkemmin, huomataan, että yritys ei tunnista kilpailijoitaan, se ei myöskään täysin tunnista omaa toimintaansa. Sotataktiikan mestari Sun Tzu on kuvaillut aikoinaan, että vain kun tunnet vastustajasi ja itsesi, et aseta itseäsi riskialttiiksi ja selviät voittajana. Jos tunnet itsesi, mutta et vastustajaasi, saatat voittaa tai hävitä. Mutta jos et tunne itseäsi etkä vastustajaasi, olet aina vaaralle alttiina.

Yritysten välinen yhteistyö

Yhteistyön haasteet kasvavat, kun siitä tulee eri yritysten välistä. Aluksi keskustelu on usein pintapuolista, jolloin on vaikea hahmottaa kumppanin päämääriä ja niiden esteitä. Vasta kun löydetään yhtymäkohtia toisen osapuolen toiminnasta, alkavat yhteistyön mahdollisuudet hahmottua. Syvemmälle päästään, kun löydetään yhteinen tavoite ja varsinkin kun löydetään yhteinen vastustaja. Se saa todella paljastamaan ominta itseään.

Tampere näyttää mallia

Tampereella on viime aikoina ollut upeita esimerkkejä yritysten välisestä yhteistyöstä. Rantatunnelin rakentaminen allianssimallilla oli tehokasta, koska huolet, riskit ja onnistumiset olivat suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajan kesken yhteisiä. Yhteinen vihollinen oli tässä tapauksessa aikataulu, joten kaikki venyivät ja auttoivat kaveriakin pysymään tavoitteissaan.

Pari esimerkkiä

Olen itse ollut hiljattain mukana parissa hienossa yhteistyönä tehdyssä markkinointiponnistuksessa. Ensimmäinen oli marraskuussa järjestetty markkinoinnin seminaari Marketing Business Battle (businessbattle.fi). Sitä järjestäneiden tamperelaisten mainostoimistojen kesken vallitsi loistava yhteishenki, joka tiivistyi Healthfactory Oy:n voittamaan yhteiseen markkinoinnin boostaukseen. Keskenään kilpailevat mainostoimistot tekivät ensimmäistä kertaa näin laajaa yhteissuunnittelua Tampereella.

Toinen upea projekti on ollut Tampere CED eli Tampere Congress & Events District (tampereced.fi). Siinä Tampereen keskustan tapahtumapaikoista, kokoustiloista, hotelleista ja kauppakeskuksista muodostettiin yksi tiivis kokonaisuus. Yhteisvoimalla sekä Visit Tampereen ja Tampere-talon organisoimana syntynyt keskittymä kerää kansainvälisten tapahtumajärjestäjien katseet Tampereelle. Tampereen Kannen ja areenan valmistuessa missään muualla maailmassa ei ole vastaavia tapahtumapuitteita 10 minuutin kävelymatkan säteellä. Tässäkin projektissa järjestäjien kesken vallitsi hieno yhteishenki.

Näissä kahdessa esimerkissä yhteistä on se, että Tampereen ja sen bisneselämän kehittäminen on kaikkien yhteinen agenda. Eniten yhteishenkeä ja tunnetta tekemiseen on kuitenkin nostattanut yhteisen vihollisen eli Helsingin päihittäminen. Kilpailutilanteesta syntyvä jännite ja selkeä yhteinen tavoite ovat luoneet yhteishenkeä, joka on lisännyt luovuutta ja johtanut merkittäviin läpimurtoihin.

Sami Nieminen
luova johtaja, osakas
Creative Crue Oy

 

Scroll to Top