Ekosysteemi nostaisi Pirkanmaan luovat alat maailmanluokkaan


Heikki Aittala, erityisasiantuntija, Tampereen kaupunki

Tampereella on selvitetty EU-rahoitteisessa hankkeessa Pirkanmaan luovien alojen ekosysteemin nykytilaa ja haasteita vuosina 2022–2023.

Tavoitteena oli luoda kattava kuva Pirkanmaan luovista aloista, kasvumahdollisuuksista ja pullonkauloista. ​​​​​​​

Pirkanmaalla on paljon hyviä luovien toimialojen sisäisiä verkostoja ja valtavasti potentiaalia. Alueelta puuttuu kuitenkin kaikkia yhdistävä ekosysteemi, jonka rakentamista olisi nyt tehostettava syntyneen tiedon pohjalta. Toimiakseen tehokkaasti ekosysteemi tarvitsee rakennusvaiheessa omistajuutta ja organisointia.

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että kaupunki olisi alkuvaiheessa se taho, joka koordinoisi kehitystä ja toimintamalleja eteenpäin ottaen mukaan myös sidosryhmät, kuten Business Tampereen, korkeakoulut ja toimialat.

Mahdollisuuksia kasvuun on. Pirkanmaalla tehdään jo nyt monipuolisesti kansainvälisen tason toteutuksia ja tuotantoja. Luovien alojen liikevaihto Pirkanmaalla oli vuonna 2022 noin 600 miljoonaa euroa. Yrityksiä oli 2780 kappaletta, ja yli 10 000 euroa vuodessa ansaitsevia työntekijöitä oli 5710.

Tampere on selkeästi Pirkanmaan luovien alojen keskus. Maakunnassa on myös paikallisia keskittymiä, kuten Nuutajärvellä lasimuotoilu, Sastamalassa kirjallisuus ja Mänttä-Vilppulassa kuvataide. Lisäksi on paljon muita paikallisia luovien alojen toimijoita.

Näiden rinnalla on toimialoja, joilla on järjestäytynyttä toimintaa. Esimerkiksi pelialalla toimijoita kokoaa yhteen Tampere Game Hub. Myös museoilla, messuilla, teattereilla ja tapahtuma-alalla on omat verkostonsa. Av-alalla Tampereen seutu on kasvanut reilussa viidessä vuodessa alan merkittäväksi kehittäjäksi Film Tampereen aktiivisen otteen ja tuotantokannustimen ansiosta.

Suurimmat taloudellisen kasvun mahdollisuudet ovat usein skaalautuvassa liiketoiminnassa. Esimerkiksi peli- ja AV-ala pitää tunnistaa yhdeksi teollisuuden haaraksi, jolla on myös vientipotentiaalia ja siten kasvun mahdollisuuksia.

Luovien alojen vaikutukset aluetalouteen ovat mittavat. Tapahtumat ja kulttuurikohteet houkuttelevat väkeä. Suuri osa heistä käyttää rahaa myös muuhun kuin pääsymaksuihin. Tammerfestin tai Blockfestin tyyppisillä isoilla tapahtumilla voi olla suuri työllistävä vaikutus, puhumattakaan suurista kansainvälisistä tapahtumista.

Luovien alojen ja elämystalouden vahvistuminen ruokkii muita toimialoja. Luo­vien alojen osaamisen kautta voidaan tuottaa tietoa esimerkiksi palveluiden käyttäjien tarpeisiin tai uusien teknologien käytettävyyteen ja käyttökohteisiin sekä tarinallistaa ja visualisoida yritysten sanomaa. Muut alat hakevat yhä enemmän ratkaisuja luovien alojen kautta, ja tämä voikin olla seudun vahvuus, joka tuo muiden alojen yrittäjiä alueelle ja vahvistaa nykyisiä. Tätä yhteistyötä voitaisiin edistää entistä ­tehokkaammin ekosysteemin avulla.

Luovat alat ovat näkyvästi esillä myös Pirkanmaan laajassa koulutus- ja tutkimusverkostossa. Tulevaisuuden haasteisiin varauduttaessa oppilaitosten, toimialojen ja kuntien vuoropuhelua tulee lisätä.

Lisätietoja hankkeen tuloksista: Pirkanmaan luovien alojen ekosysteemi,
Tampereen kaupunki – Elämyksellinen Tampere

Heikki Aittala, erityisasiantuntija, Tampereen kaupunki

 

Scroll to Top