Viestinnästä voimaa ja vauhtia strategiaan


Liisa Oksanen, Tulus.

Ketkä teillä tuntevat ja ymmärtävät yrityksenne strategiset tavoitteet? Toivottavasti kaikki. Todellisuudessa kuitenkin harva työntekijä – tai edes johtaja – ymmärtää oman yrityksensä strategian. Karua, sillä strategia on johdonmukainen suunnitelma yrityksen tulevaisuudesta.

Huonosti sisäistetty strategia kompastuu usein heikkoon viestintään. Jotta työntekijä voi vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen, hänen tulee paitsi ymmärtää yrityksen strategia, myös tietää mikä hänen oma roolinsa kokonaisuudessa on. Parhaimmillaan hyvin viestitty strategia ohjaa liiketoimintaa, antaa merkitystä, sitouttaa ja parantaa yhteisöllisyyttä.

Hyvä ja selkeä viestintä takaa, että työntekijä ymmärtää yrityksen liiketoimintaa ja tiedostaa oman työnsä vaikutukset organisaation menestymiseen.

Pääkonttorin puuhastelusta yhteisiksi tavoitteiksi

Viestinnän asiantuntijat kannattaa ottaa heti alussa mukaan strategian laatimiseen. Vielä parempi, jos osa strategiasta muotoillaan yhdessä koko organisaation kanssa, HR:n ja viestinnän asiantuntijoiden johdolla.
Meillä Tuluksessa on tehty näin. Olemme yhdessä luoneet arvomme ja pohtineet tulevaisuuden trendejä. Osallistuminen on lisännyt sitoutumista ja tuonut strategiset tavoitteet arkeen.

Viestinnän asiantuntijoiden rooli onkin tärkeä strategian sanoittamisessa ja visualisoinnissa. On myös syytä miettiä, kannattaisiko työyhteisössä puhua strategian sijaan vaikkapa menestyssuunnitelmasta tai ihan vain tavoitteista.

Strategia käytäntöön à la Tulus

Pöytälaatikossa strategiasta ei ole mitään hyötyä. Kun strategian sisältö on kunnossa ja kohderyhmälle sopivassa muodossa, on suunnitelma vietävä käytäntöön. Tässä sitouttamisella ja osallistamisella on tärkeä rooli.

Tuluksessa koko henkilöstö pohtii konkreettisia toimia, ja jokainen tulus valitsee omat tavoitteensa, joiden avulla voi itse vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen. Strategiaa, yhteisiä tavoitteita ja suunnitelmia tuodaan toistuvasti esiin sisäisessä viestinnässä ja yhteisissä tilaisuuksissa. Tavoitteiden tarinallistaminen ja brändääminen tekevät niistä osan arkea ja ohjaavat tekemistä oikeaan suuntaan.

Taloudellista hyötyä strategiaviestinnällä

Mittaaminen ja tavoitteiden seuranta on tärkeä osa liiketoimintaa. Parhaimmillaan selkeät mittarit herättävät tunteita ja motivoivat. Työn tulosten läpinäkyvyys myös synnyttää luottamusta. Samalla viestinnän pitää olla suunnitelmallista ja vuorovaikutuksellista.

Tuluksessa mittareiden ääreen palataan säännöllisesti henkilöstökokouksissa, joissa asiat avataan selkeästi ja huumorilla maustettuna. Kaikki tämä edellyttää avointa ja ennakkoluulotonta keskustelua organisaation sisällä.

Strategian tunteminen lisää työntekijän työn merkityksellisyyttä. Vaatii viitseliäisyyttä ja aitoa läsnäoloa, että henkilöstö saadaan sitoutettua strategiaan. Suunnitelmallisella strategisella viestinnällä voi todellakin tukea ja motivoida työntekijöitä niin, että se näkyy yrityksen konkreettisena taloudellisena hyötynä.

Liisa Oksanen
Toimitusjohtaja
Tulus Oy

 

Scroll to Top