VAUHTIA JA TUKEA REKRYTOINTIIN ULKOMAILTA


Johtaja Peer Haataja, Tampereen kauppakamari.

Työpaikkoja on paljon auki – tämä suhdannetilanne mahdollistaa rekrytoimisen kulttuurin muutoksen. Muutos tarvitaan ennen kaikkea ratkaisemaan tulevaisuuden työvoimapula, sillä pienenevillä ikäluokilla ei korvata eläköityvien työpanosta.

Työperäisen maahanmuuton edistämisen asiat ovat hallituksen pöydällä ja työn alla. Nopein keino olisi poistaa ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta ja lisätä resursseja lupakäsittelyyn, jotta syntyneet jonot saataisiin purettua. Lisäksi hallituksen käynnistämää ulkomaalaislainsäädännön ja lupamenettelyiden kehittämishanketta on kiirehdittävä ja siitä on tehtävä ennemminkin työperäistä maahanmuuttoa edistävä, kuin estävä.

Kauppakamareiden kyselyn* mukaan yritykset tarvitsevat osaajia erityisesti niin sanottuihin duunaritöihin. Noin 70 prosenttia niistä yrityksistä, jotka aikovat jatkossa rekrytoida ulkomailta, kertoivat hakevansa ulkomaalaisia osaajia nimenomaan työntekijätehtäviin.

Ulkomaalaisten osaajien rekrytointia selvittäneen kyselyn mukaan yleisin syy rekrytoida ulkomaalaisia osaajia on se, että Suomesta ei löydy yrityksen tarvitsemaa osaavaa työvoimaa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 40 prosenttia on jo rekrytoinut ulkomaalaisia työntekijöitä ja noin 40 prosenttia aikoo rekrytoida myös jatkossa.

Yritysten kokemukset ulkomailta rekrytoimisesta ovat erittäin positiivisia – ainoastaan noin 6 prosenttia ilmoitti, että heidän kokemuksensa on negatiivinen. Valtaosa, noin 60 prosenttia on rekrytoinut ulkomaalaisia suoraan yrityksen palvelukseen, ulkomaalaista vuokratyövoimaa on käyttänyt hieman yli 20 prosenttia ja noin neljännes on tehnyt kumpaakin. Edelleen kuitenkin noin 60 prosenttia yrityksistä ei rekrytoi ulkomailta, eikä hyödynnä tätä mahdollisuutta. Tilauksia menee ohi eikä kasvun mahdollisuuksia saada hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tarvitsemme myös paikallisia ja pirkanmaalaisia toimia. Pk-yritykset tarvitsevat apua ja tukea itse rekrytointien toteuttamiseen. Lisäksi tarvitsemme kokonaisuutena ulkomaisten ammattilaisten kotouttamisohjelman, sekä palveluita, joilla tänne työhön rekrytoidut ihastuvat tähän maahan ja jäävät tänne pysyvästi. Kyse ei ole yksittäisen yrityksen tai korkeasuhdanteeseen liittyvän työvoimapulan ratkaisemisesta vaan koko yhteiskuntaa koskettavasta eloonjäämistaistelusta.

Peer Haataja
johtaja
Tampereen kauppakamari
Tampereen Teollisuusoppilaitos Oy:n toimitusjohtaja

*)Kauppakamarien kysely tehtiin 8.-13.12.2021. Kyselyyn vastasi 1184 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä oli 6,4 % vastanneista.

 

Scroll to Top