VAIKUTTAMISSUUNNITELMASSA 2022 NÄHDÄÄN TUTUT TEEMAT, UUSIN OTTEIN


Johtaja Markus Sjölund, Tampereen kauppakamari

Kauppakamarin tapahtumakalenterissa vuoden aloittaa usein Vaikuttamisfoorumi. Siinä julkaisemme kauppakamarin vaikuttamissuunnitelman ja ajankohtaiset edunvalvonnan kärkitavoitteet.

Vaikuttamissuunnitelmaan kootaan Tampereen kauppakamarin keskeisiä edunvalvonnan tavoitteita aina kullekin kauppakamarin strategiakaudelle, viimeisin kaudelle 2020 – 2022. Tavoitteita päivitetään vuosittain. Tarkistusprosessi alkaa aina syksyllä, jolloin tiedustelemme luottamushenkilöiden ja jäsenten näkemyksiä.

Vaikuttamissuunnitelma ohjaa kauppakamarin edunvalvontatyötä. Laaja yleisö, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit saavat siitä myös tietoa elinkeinoelämän tavoitteista. Edunvalvonnan kärkenä ovat kauppakamarin toimiston vastuuhenkilöt ja 10 valiokuntaa. Tänä vuonna jatkamme suosittuja vaikuttamisaamuja, joita pidetään yhteensä kahdeksan ja ovat avoinna koko jäsenistöllemme.
Vaikuttamissuunnitelman sisällössä korostuu tänä vuonna tutut teemat, mutta uudella tulevaisuuteen katsovalla otteella.

Hyvinvointialueen organisaatiota on rakennettu jo pitkään ja nyt myös päättäjät on saatu valittua. Palvelustrategia on yksi aluevaltuutettujen tärkeimmistä dokumenteista. Sen valmistumista seurataankin tiivisti myös kauppakamarissa. Hyvinvointialueiden aloitettua korostuvat kuntien tehtävissä yhä enemmän kilpailukykyä ja elinvoimaa edistävät toiminnot. Hyvä yritysympäristö, sääntely- ja lupa-asiat voivat olla yhä suurempi kilpailuetu. Vaikuttamissuunnitelmassa aiommekin kiinnittää erityistä huomiota yhteistyön ja säädösympäristön sujuvuuteen.

Kun keräsimme aineistoa vaikuttamissuunnitelmaa varten, osaavan työvoiman saanti kirvoitti valtavan määrän kommentteja luottamushenkilöiltä. Teema on äärimmäisen ajankohtainen ja on näkynyt myös meidän tekemissämme suhdannekyselyissä.
Kauppakamarin roolia yritysten, koulutuksentarjoajien ja työvoimahallinnon edustajien välillä on kiitelty. Jatkamme hyväksi havaitulla linjalla myös tänä vuonna. Maakunnassa tarvitaan yhteistä näkemystä ja edunvalvontaa myös koulutusasioissa. Koulutusmaakunta-Pirkanmaalle täytyy varmistaa oikeansuhtaiset resurssit.

Kansainvälisten osaajien viihtyvyys korostuu tulevaisuudessa. Meillä on hyviä paikallisia esimerkkejä ja pilottihankkeita, mutta vielä on tehtävää. Haastamme myös jäsenyrityksiämme tarttumaan teemaan tarjoamalla ulkomaalaisille opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Työharjoittelu on matalin kynnys suomalaiseen työelämään.

Infra- ja liikennehankkeiden osalta pyysimme valiokuntien jäseniä hiukan priorisoimaan maakunnalle tärkeitä hankkeita. Yhteydet Tampereen ja Helsingin välillä korostuivat edelleen. Tiehankkeista tunnistettiin valtatie 9:n kehittäminen ja Kunkun parkki. Myös lähijunaliikenne nousi kyselyssä esiin. Lähijunaliikenne on ollut viime aikoina keskustelun aiheena ja sen potentiaalia työmatkapendelöinnissä onkin syytä selvittää tarkemmin. Pirkanmaan infrahankkeet on tunnistettu Väylän investointiohjelmassa vuosille 22-29. Hankkeiden rahoituksen eteen on kuitenkin tehtävä vielä töitä.

Markus Sjölund

johtaja

Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top