Tuloslaskelman toiseksi viimeinen rivi – onko sillä merkitystä?


Jaakko Maijala.

Usein kysytään, että mitä viivan alle jää. Sinnehän jää se, mitä tuloista on jäänyt kaikkien menojen jälkeen käteen. Yksi tärkeimmistä menoeristä sijoittuu viimeisen luvun yläpuolelle. Siinä komeilevat verot. Verolaskelma onkin usein tilikauden viimeinen tosite, joka kirjataan kirjanpitoon.

Veroihin kiinnitetään vähän huomiota, vaikka yrittäjät usein puhuvat niistä. Suuri osa yrittäjistä jättää yhtiönsä verosuunnittelun kokonaan tekemättä tai kirjanpitäjän vastuulle. Hyvä kirjanpitäjä osaa neuvoa yrittäjää yleisissä veroasioissa, mutta syvällinen paneutuminen jää helposti tekemättä, jos yrittäjä ei ole itse aktiivinen.

Kun otan yrittäjien kanssa puheeksi yhtiön verojen laskemisen, törmään usein lakoniseen toteamukseen, että sehän on 20 prosenttia tuloksesta ja sillä hyvä. Tässä toteamuksessa on paljon totuutta mukana, koska verotus pohjautuu hyvin pitkälle kirjanpidon kirjauksiin. Verotus antaa kuitenkin tiettyjä mahdollisuuksia poiketa kirjanpidosta, ja verotuksessa voidaan tehdä useampia kirjanpidon ulkopuolisia vähennyksiä. Nämä kaikki olisi hyvä huomioida viimeistään yhtiön verolaskelmaa laadittaessa.

Verolaskelman laadintaan olisi hyvä käyttää aikaa ja pohtia samalla sekä yrityksen että yrittäjän näkökulmaa. Yrityksellä voi olla tarvetta jaksottaa verotettavaa tulostaan esimerkiksi varmistaakseen vanhojen tappioiden hyödyntäminen. Yrittäjävetoisen yrityksen verojen laskennassa tulisi aina optimoida kokonaisveroaste, joka muodostuu yrityksen ja yrittäjän maksamista veroista. Yrittäjähän nämä verot varsinaisesti maksaa, koska omistaa yrityksen. Yritystoiminnan verojen määrä tulisikin mitata siihen pisteeseen asti, kun rahat ovat yrittäjän taskussa. Tämä unohtuu monesti varsinkin julkisessa keskustelussa, jossa usein edelleen virheellisesti keskitytään yrittäjien ”verovapaisiin” osinkoihin.

Miksi verot sitten pitää laskea oikein? Yksi tärkeä asia on kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuus. Se, millä on todellista kassavaikutusta, on oikeiden verojen oikea-aikainen maksaminen. Hyvin toteutetulla verolaskennalla yritys maksaa tilikautensa aikana kuukausittain oikean suuruiset ennakkoverot eikä tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tule ikäviä yllätyksiä. Hyvin laadittu verolaskelma toimii myös yrityksen veroilmoituksen laadinnan peruspilarina ja ehkäisee veroilmoituksella tehtäviä virheitä. Verotus on pitkälle automatisoitu prosessi ja ilmoitusvirheistä rokotetaan armottomilla kaavamaisilla veronkorotuksilla. Kun veroilmoituksen tulos on sentilleen sama kuin verolaskelmassa, voi huoletta lähettää veroilmoituksen matkaan.

Kuinka verot sitten saadaan laskettua oikein? Ensimmäinen asia on pitää kirjanpito aina ajan tasalla ja toimittaa kirjanpitäjälle kaikki pyydetyt dokumentit ja selvitykset hyvissä ajoin. Yrittäjän ja kirjanpitäjän välinen avoin keskustelu on peruslähtökohta myös veroasioiden hoitamisessa. Veroasiantuntijan puoleen on hyvä kääntyä aina, kun vastaan tulee uusia tai tulkinnanvaraisia asioita. Hyvä veroasiantuntija osaa auttaa sekä yrittäjää että kirjanpitäjää löytämään oikeat ratkaisut.

Jaakko Maijala

veroasiantuntija

Talousvahvistus Oy

Kirjoittaja on Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen.

 

Scroll to Top