Tavarakaupan alv-pelisääntöihin helpotuksia ja tiukennuksia


Senior Tax Manager Piia Ahonen, EY

Euroopan komissio julkaisi arvonlisäverotuksen toimintasuunnitelman, Action Plan on VAT, huhtikuussa 2016. Sen taustalla on pyrkimys kehittää EU:n arvonlisäverojärjestelmää vastaamaan paremmin nykyisen maailmanlaajuisen, digitaalisen ja liikkuvan talouden haasteisiin. Komissio on katsonut, että nykyisessä muodossa jäsenmaiden sisäisiin ja rajat ylittäviin kauppoihin sovelletaan erilaisia sääntöjä, mikä hidastaa markkinoiden yhdentymistä ja tehokkuutta.

Tavarakaupan uudet, ns. lopulliset myyntimaasäännöt on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2022. Tällöin uudistuu EU-tavarakaupan myyntien ja ostojen arvonlisäverokäsittely ja raportointi. Sitä ennen on tarkoitus tehdä pikauudistuksia EU-tavarakaupan arvonlisäverotusta koskeviin säännöksiin. Pikauudistukset on tarkoitus saattaa voimaan jäsenmaissa jo vuoden 2020 alusta.

Mitä pikauudistukset koskevat?

Euroopan jäsenmaat pääsivät 2.10.2018 pidetyssä Ecofinin tapaamisessa yhteisymmärrykseen lyhyen aikavälin parannuksista EU-alueen tavarakaupan arvonlisäverokysymysten ratkaisemiseksi. Pikauudistukset koskevat call off -varastointimallia, ostajan arvonlisäverotunnistetta, ketjuliiketoimia sekä asiakirjavaatimuksia verottoman yhteisömyynnin todentamiseksi.

Call off -varastointia koskeva helpotettu arvonlisäverokäsittelymenettely laajenisi kaikkiin jäsenmaihin.

Tällä hetkellä kaikissa jäsenmaissa ei sovelleta helpotettua menettelyä call off -varastointimalliin yritysten välisessä kaupassa. EU:n alueella ulkomaiset yhtiöt ovatkin joutuneet rekisteröitymään arvonlisäverovelvolliseksi oman tavaran siirrosta toiseen EU-maahan, kun tavara toimitetaan toiseen EU-maahan ostajan tiloihin ja ostajalle myytäväksi tarkoitettu tavara varastoidaan ostajan varastossa myyjän lukuun ennen myyntiä ko. ostajalle.

Uudistuksella on tarkoitus saattaa voimaan kaikkiin jäsenmaihin yhtenäinen call off -varastointia koskeva yksinkertaistettu arvonlisäverokäsittelymalli. Jatkossa tavaran myynti katsottaisiin myyjän yhteisömyynniksi lähtömaassa ja ostaja raportoisi yhteisöhankinnan tavaran varastointimaassa. Näin ollen tavaroiden siirto ei aiheuttaisi ulkomaiselle myyjälle rekisteröinti- tai ilmoituksenantovelvollisuutta ostajan maassa. Nyt tulisi käydä läpi, missä eri maissa on rekisteröidytty tavaroiden varastointeihin liittyen ja voidaanko jatkossa muuttaa laskutusta ja mahdollisesti päättää uusien sääntöjen voimaantullessa ulkomaan arvonlisäverorekisteröintejä EU:n alueella.

Ostajan VAT-tunniste tulee olla voimassa myyntihetkellä.

Nykysääntöjen mukaan verottoman yhteisömyynnin edellytyksenä ei ole, että ostajalla on kaupantekohetkellä voimassa oleva VAT-tunniste. Riittävää on, että voidaan todentaa, että tavarat on kuljetettu toiseen EU-maahan ja ostaja on elinkeinonharjoittaja. Verottoman yhteisömyynnin edellytyksiä on eri jäsenmaissa, kuten Suomessa, tulkittu arvonlisäverodirektiiviä ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä tiukemmin. Pikauudistuksella on haluttu selkeyttää tilannetta ja näin ollen tässä kohtaa pikauudistus tiukentaa yhteisömyyntien arvonlisäverokäsittelyä. Jatkossa, jotta kyse on verottomasta yhteisömyynnistä, ostajalla tulee olla jonkun muun maan kuin myyjän maan voimassa oleva VAT-tunniste myyntihetkellä.

Myös ketjukaupan säännöksiin ja verottoman yhteisömyynnin näyttövaatimuksiin tulossa tarkennuksia.

Tavaroiden ketjukaupalla viitataan peräkkäiseen tavaroiden luovutukseen, joissa tavara siirtyy EU-maasta toiseen ja joka sisältää useamman kuin yhden myyntitapahtuman. Jotta vältettäisiin EU:n jäsenvaltioiden erilaiset käytännöt ketjuliiketoiminnassa, uudistuksella varmistetaan yhteneväinen arvonlisäverokäsittely ketjumyyntitilanteisiin. Ketjumyyntiin kohdistuvan uudistuksen tarkoituksena on määritellä, mikä myyntitapahtuma toimitusketjussa tulee katsoa verottomaksi yhteisömyynniksi. Uudistus sisältää myös selvennyksen verottoman EU-myynnin todistamisen vaatimuksista toimitettaessa tavaraa toiseen EU-maahan.

Ensi vuoden aikana kannattaa seurata pikauudistusten etenemistä ja mitkä tulevat olemaan uudistuksen yksityiskohdat. Osa uudistuksista voi jopa vähentää arvonlisäverotusta koskevia rekisteröintejä toisissa EU-maissa, mutta toisaalta jatkossa tulee olla entistä tarkempi verottomien yhteisömyyntien laskutuksessa ja veroraportoinnissa.


Piia Ahonen
Senior Tax Manager
EY

Piia Ahonen on toiminut 13 viime vuotta EY:n arvonlisäveroasiantuntijana. Hänellä on laaja kokemus sekä kotimaisista että kansanvälisen arvonlisäverotuksen kysymyksistä ja robotiikka- ja alv-analyysipalveluista. Hän on avustanut sekä kotimaisia että ulkomaisia asiakkaita erilaisissa arvonlisäveroprosesseissa. Piia luennoi jatkuvasti kiinteistöalan ja kansainvälisen kaupan arvonlisäveroteemoista. Piia on Tampereen kauppakamarin laki- ja verovaliokunnan jäsen.

 

Scroll to Top