Suhdannenäkymät parantuneet – pula osaajista pahin peikko


Johtaja Peer Haataja, Tampereen kauppakamari

Tampereen kauppakamari julkaisi 3.5. vuoden ensimmäisen suhdannebarometrinsä. Sen mukaan pirkanmaalaiset yritykset arvioivat suhdanteen piristyneen kevään aikana.

Talous on palautumassa koronakriisistä lähikuukausien aikana, odotukset seuraavalle kuudelle kuukaudelle ovat positiiviset. Syksyllä saavutettiin pohjat, mutta sen jälkeen kulmakertoimet ovat kasvaneet jyrkästi ylöspäin, arvioi apulaisjohtaja Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista. Talous piristyy kesän tullessa. Rokotteet ja rajoitteiden purkaminen auttavat myös palvelusektorin tilannetta, joka on monelta osin pahasti rajoitteiden runtelema.

Olemme noususuhdanteessa ja pian edessä on noususuhdanteen taloudelliset haasteet. Syntyy kapeikkoja, pulaa esimerkiksi joistain tuotteista ja komponenteista, ja työvoimapula kärjistyy entisestään. Noususuhdanteessa tarvitaan malttia, kustannuskilpailukyvystä on pidettävä huolta pitkällä aikavälillä, muutoin suhdanteen jälleen jossain kohtaa viilentyessä edessä on rajut sopeutukset.

Pirkanmaalla – kuten muuallakin Suomessa – ollaan tilanteessa, jossa rakenteellinen työttömyys näyttää pysyvästi jämähtäneen aikaisempaa korkeammalle tasolle. Puhutaan kohtaanto-ongelmasta, jossa työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät vastaa toisiaan. Osaamista, jota työelämä kysyy, on niukasti tarjolla. Esimerkiksi Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli 8400 uutta, avointa työpaikkaa helmikuussa ja vain osaan niistä löytyy tekijä.

Osaavan työvoiman saatavuus on ollut ongelma jo pitkään ja se on pitkälti seurausta osaamistarpeiden nopeasta muuttumisesta työmarkkinoilla. Koulutuksen järjestäjät ja työllisyyden hoidosta vastaavat tekevät varmasti parhaansa, mutta ”järjestelmä” on edelleen liian monimutkainen ja joustamaton. Nyt tarvitaan uskottavia poliittisia päätöksiä, joilla kohdennetaan aloituspaikkoja tarvealoille, tuetaan työnaikaista jatkuvaa oppimista, ehkäistään tehokkaasti koulupudokkuutta ja nopeutetaan ulkomaisen työvoiman lupaprosesseja.

Peer Haataja
johtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top