PIRKANMAA KASVAA JA KEHITTYY


Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari.

Vastuulliset ja kestävästi toimivat suomalaiset yritykset hakeutuvat hyvien liikenneyhteyksien ääreen ja helposti saavutettaville alueille. Myös osaavan työvoiman läheisyys vaikuttaa myönteisesti yritysten sijoittumispäätöksiin.

Yritysten toimintaympäristön ennustettavuus ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat ratkaisevasti yritysten kilpailukykyyn ja niiden tulevaisuuden suunnitteluun.

Tampereen kauppakamari on antanut myönteisen lausunnon Lempäälän Sääksjärven osayleiskaavasta. Sen mukaan osayleiskaavan toteutuminen tukisi merkittävällä tavalla Pirkanmaan elinkeinoelämän kehittymistä. Kauppakamarin mukaan kaavaluonnoksessa on otettu hyvin huomioon maakuntakaavan osoittamat varaukset valtatie 3:n parantamiselle ja 2-kehätien rakentamiselle Sääksjärven ja Tampere-Pirkkalan lentoaseman välille.

Erityisen hyödyllinen oikaisu on teollisuudelle, tukku- ja vähittäiskaupalle sekä rakentamisen, kuljetusten ja varastoinnin toimialoille. Tästä hyvänä esimerkkinä on Tampereen läntinen ohitustie, jonka varrelle on rakentunut tiheästi erilaista elinkeinotoimintaa: palveluita, kauppaa ja teollisuutta.

Valtatien oikaisu ja järjestelyratapihan siirtäminen Lempäälään antaisivat mahdollisuuden rakentaa täysin uudenlaisen, raide- ja raskaan kumipyöräliikenteen yhdistävän sisämaan logistiikkakeskuksen.

Läntisen ohikulkutien eli valtatie 3:n ongelmana Tampereen kaupunkiseudulla on nykyisin liikenteen välityskyvyn riittämättömyys. Liikenteessä on suuria sujuvuusongelmia aamu- ja iltaruuhkan aikaan sekä viikonloppuisin. Sääksjärven ja Lakalaivan eritasoliittymien kohdalla on myös liikenneturvallisuuspuutteita.

Valtatie 3:n liikenne lisääntyy tulevaisuudessa lähialueen muuta liikenneverkkoa nopeammin Tampereen seudun vahvasti kasvavan maankäytön vuoksi (Pirkanmaan Ely-keskus 2021). Tampereen seutukunta tarvitsee 2030-luvulla lisää kaavoitettuja työpaikka- ja teollisuusalueita sekä tontteja asukkaiden tarpeisiin. Ylivoimaisesti kestävin suunta seutukunnan kasvulle on etelä, joka on poliittisesti valmistellussa, voimassa olevassa maakuntakaavassakin varattu kasvun mahdollistajaksi.

Kestävän ja vastuullisen yritystoiminnan perusedellytys on ennustettava toimintaympäristö, johon yritysten tulee voida luottaa nyt ja tulevaisuudessa. Valtatie 3:n oikaisua ja niin sanottua kakkoskehää on vietävä eteenpäin perusteellisen valmistelun avulla vastuullisen elinkeinotoiminnan ja seutukunnan kasvun turvaamiseksi.

Antti Eskelinen
Toimitusjohtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top