”Järkiavioliitto toi tehokkuutta, kasvua ja kannattavuutta”


– Pankkibisnes on siitä yksinkertaista, että kulujen on oltava hallussa pystyäkseen pitämään hinnat kohdallaan, Etelä-Pirkanmaan Osuuspankin toimitusjohtaja Juha Luomala toteaa.

Pari vuotta sitten Akaan Seudun Osuuspankin, Urjalan Osuuspankin ja Valkeakosken Osuuspankin fuusiosta syntynyt Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki on nopeasti ottanut paikkansa suurten pankkien kärkiryhmässä. Lähinaapurina pankki hyödyntää hyvin Tampereen valtakunnallista imua.

Järkevästi omia resurssejaan käyttäen ePOP on saanut tehokkuuden, kasvun ja kannattavuuden huipputasolle.

Yritysfuusiossa mukana olleet tietävät, että pitkään toimineiden yritysten ja niiden erilaisten yrityskulttuurien yhteensovittaminen ei ole mikään helppo rasti. Saati silloin, kun yrityksiä on kolme ja joitakin kuukausia fuusion jälkeen henkilöstö siirtyy etätöihin globaalin pandemian seurauksena.

– Teimme tosi paljon etukäteistöitä yhdistymisen onnistumiseksi. Tarkoituksena oli alkuvaiheessa kierrättää henkilöstöä kolmen konttorimme välillä ja siten yhdenmukaistaa toimintamalleja, mutta korona hidasti tätä prosessia. Pelkäsin, että pandemialla olisi isompikin vaikutus myös myyntiin. Onneksi mitään isoa kyykkäystä ei tapahtunut, sanoo toimitusjohtaja Juha Luomala.

Etelä-Pirkanmaan OP onkin tällä hetkellä kulujen ja tuottojen osalta Sisä-Suomen OP-liiton tehokkain pankki. Kertaluonteisista eristä puhdistettu tulos nousee ennusteen mukaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa fuusion jälkeen reilusti yli viiden miljoonan.

– Se oli järkiavioliitto. Hallinnon suoraviivaistumisen ansiosta meillä on nyt entistä enemmän henkilöitä asiakaspalvelussa. Hallinnollisista tehtävistä on vapautunut aikaa asiakkaalle. Meidät saa kiinni ja palvelemme kaikissa kanavissa entistä paremmin. Pystymme myös tarjoamaan erityisosaamista vaativia palveluita, kuten yritysasiakas-, maa- ja metsätalouspalvelut, vaativa varallisuudenhoito ja lainopilliset palvelut. Meillä on tällä hetkellä esimerkiksi neljä omaa lakimiestä.

Henkilöstön tyytyväisyys näkyy asiakaspalvelussa

Pankkeja koskeva sääntely ja viranomaisvalvonta kiristyvät koko ajan. Niistä selviytyminen vaatii resursseja ja poikii jatkuvasti uusia pankkifuusioita. Tämän syksyn fuusiouutisia OP-ryhmässä ovat muun muassa Luopioisten OP:n liittyminen Kangasalan Osuuspankkiin sekä Sastamalan, Satakunnan ja Satapirkan Osuuspankkien fuusio.

– Vuoden 2008 subprime-kriisin aikaan kukaan ei tiennyt minkälaisen säätelytsunamin se saa aikaan. Meilläkin käytännössä kahden ihmisen koko työaika kuluu sääntelyyn liittyvän valvonnan ja raportoinnin parissa, Juha Luomala toteaa.

Voimien yhdistäminen tuo toisaalta mahdollisuuksia. Oman profiilin löytämällä voi rakentaa vahvan tukijalan.

– Yrityskuvamme on erinomainen. Suurten pankkien ollessa tukossa meillä on joustavuutta ja tahtoa ottaa uusia asiakkaita. Meillä on huippuporukka ja selkeät roolit. Henkilöstön työtyytyväisyys näkyy korkealaatuisena asiakaspalveluna.

– Pankkibisnes on siitä yksinkertaista, että kulujen on oltava hallussa pystyäkseen pitämään hinnat kohdallaan. Pankit kilpailevat hyvistä asiakkaista palvelun lisäksi hinnalla. Olemme kasvaneet kahdessa vuodessa pienen pankin verran samankokoisella henkilökunnalla, Juha Luomala hymyilee.

ePOP:n tavoitteena onkin vaatimattomasti olla Suomen paras pankki painotetulla henkilöstö- ja työtyytyväisyydellä, kannattavuudella, kasvulla ja tehokkuudella mitattuna.
– Tavoite toteutuu, kun yhdessä tekeminen, rohkeus ja aktiivisuus ovat huipputasolla, Juha Luomala vakuuttaa.

Mukana alueen kehityksessä

Kahden vuoden aikana Etelä-Pirkanmaan OP on myöntänyt lainoja yli 250 miljoonaa euroa. Tällä hetkellä niihin ei liity euronkaan luottotappioita.

– Olemme osaltamme huolehtineet Etelä-Pirkanmaan ja osin myös Tampereen kasvusta. Olemme käynnistäneet kerrostalohankkeita Akaaseen, Urjalaan ja Valkeakoskelle. Esimerkiksi Akaaseen valmistui yli 40 huoneiston kerrostalo lokakuussa ja sen viereen rakennetaan samankokoista As Oy Akaan Kinon Kulmaa. Se valmistuu syyskuussa 2022. Merkittävä osa asunnoista on jo varattu, Juha Luomala kertoo.

Valkeakoskelle valmistuu vuoden päästä joulukuussa 21 huoneiston As Oy Valkeakosken Salonkadun Wilhelmi. ePOP on mukana myös Valkeakosken liikekeskushankkeessa, jonka ensimmäinen vaihe valmistui keväällä. Valmiissa kokonaisuudessa Lempääläntien varteen valmistuu noin 11 000 neliötä monipuolista kaupan ja palveluiden liiketilaa. Toisen ja kolmannen vaiheen käynnistämiseen etsitään parhaillaan sopivia kandidaatteja.

Isännöinti uusi aluevaltaus

Reilu kuukausi sitten ePOP osti Pirkanmaan Pro Isännöinti Oy:n ja kasvatti toimintaansa isännöinnin toimialalla. Tällä hetkellä isännöitäviä kohteita on yli 200 ja niistä kasvava osa on Tampereella.

– OP-merkkiselle, pankin omistamalle luotettavalle isännöintitoimistolle on alueella kysyntää, Juha Luomala uskoo.

– Kannustamme ihmisiä säästämään ja hankkimaan omistusasunnon. On aika luontevaa, että olemme mukana huolehtimassa heidän asunnoistaan ja niiden arvon säilymisestä koko laina-ajan.

Teksti Jari Runsas


ePOP on käynnistänyt useita kerrostalohankkeita Akaaseen, Urjalaan ja Valkeakoskelle ja on näin tukenut Etelä-Pirkanmaan, osin myös Tampereen kaupunkiseudun kasvua.

Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki

  • syntyi Akaan Seudun Osuuspankin, Urjalan Osuuspankin ja Valkeakosken Osuuspankin fuusiossa 2019
  • asiakkaita 32 000, joista omistaja-asiakkaita 18 000
  • viime vuonna omistaja-asiakkaille maksettiin bonuksia yli 1,7 miljoonaa euroa
  • omat varat yli 105 miljoonaa
  • työntekijöitä 38, lisäksi 6 OP-Kodin ja 10 OP-Isännöinnin palveluksessa
  • pankin ansaintatase lähes 1,3 miljardia euroa
  • vuoden 2021 liikevoiton odotetaan nousevan noin 5,4 miljoonaan euroon
  • valittu kahtena vuonna peräkkäin Pellervon Osuustoimintalehdessä Suomen parhaimmaksi osuustoimintamalliseksi pankiksi suurten pankkien sarjassa

 

Scroll to Top