Epävarmuuden sietokyky koetuksella


Minna Valonen.

Olympialaiset tuntuivat kahden koronavuoden jälkeen normaalin elämän tuulahdukselta, mutta jälleen olemme kriisissä. Sota Ukrainassa ja Venäjän arvaamaton käyttäytyminen asettavat epävarmuuden sietokykymme uudelleen koetukselle.

Miten jaksaa uuden kriisin keskellä? Miten pitää huolta omasta ja toisten hyvinvoinnista, kun poikkeustilanteet vain jatkuvat?

Vastaus on oman ajattelun ja mielen johtaminen sekä keskittyminen asioihin, joista voi itse päättää tai joihin on mahdollista itse vaikuttaa. Puhumme vaikuttamisen kehistä. Sisimmällä kehällä ovat asiat, joista voimme itse päättää. Seuraavalla kehällä ovat asiat, joihin voimme vaikuttaa, ja uloimmalla kehällä ovat kaikki muut asiat.

Vaikuttamisen kehiä voi käyttää monessa tilanteessa, ja kriisin keskellä tämä työkalu on erityisen hyödyllinen. Listaamalla eri kehille kuuluvia asioita saa näkyväksi sen, mistä asioista haastavankin tilanteen aikana voi päättää itse. Samalla tulee näkyväksi, mihin voi vaikuttaa. Uloimmalla kehällä, mihin ei voi edes vaikuttaa, ovat negatiivisuus, lamaantuminen ja voimattomuus. Sisimmällä kehällä, omalla päätösalueella, ovat voimaantuminen ja aikaansaamisen energia.

Vaikuttamisen kehiä voi hyödyntää oman mielen johtamisen työkalun lisäksi oman tiimin, kollegoiden tai ystävien kesken energian ja ajattelun ohjaamisessa.

Seuraavassa viisi vinkkiä tilanteisiin, joissa epävarmuuden sietokykymme on koetuksella.

  1. Oman mielen johtaminen ja keskittyminen siihen, mistä voi päättää. Tässä voi hyödyntää vaikuttamisen kehiä ohjaamaan omia tunteita, ajattelua, ajankäyttöä tai energiaa asioihin, joista voi itse päättää. Keskittyminen itse päätettäviin asioihin voimaannuttaa myös haastavan tilanteen keskellä.
  2. Tee mitä pystyt auttaaksesi kriisissä olevia. Anna lahjoitus, vaikka pienikin, jollekin organisaatiolle, joka tekee hyvää työtä kriisissä olevien parissa. Tai ilmoittaudu vapaaehtoiseksi lajittelemaan kriisialueille lähteviä lahjoituksia.
  3. Rajaa omaa tiedon saantiasi ja uutisia. Uutiset voivat kasvattaa ahdistusta ja huolta, jopa lamaannuttaa. Tiedon saannin rajaaminen tiettyihin hetkiin päivästä on hyvä työkalu oman mielen johtamisessa. Pidä huolta myös siitä, että lapset altistuvat kriisitiedolle mahdollisimman vähän.
  4. Yhteys toisiin. Vuorovaikutus ja yhteys toisiin ovat keskeisiä voimavaratekijöitämme. Tarjoa johtamistyössä paikka, jossa voidaan ihmetellä yhdessä tilannetta ja jossa ihmiset voivat ilmaista huolensa. Muistuta johdettaviasi tarjolla olevista apuvälineistä, kuten työterveydestä. Oman tiimin huolikeskustelun lisäksi käännä ajattelua arkeen ja työhön, asioihin, jotka ovat teidän päätettävissänne. Kriisiin liittyvistä asioista voitte vaikka sopia, että nyt tästä on puhuttu riittävästi tälle päivää, puhutaanpa muusta. Ilo ja nauru eivät ole kiellettyjä, vaikka elämmekin vaikeita aikoja. Muistathan pitää huolta myös omista voimavaroistasi ja yhteydestäsi muihin!
  5. Arjen asiat kriisin keskellä. Kriisin keskellä voima löytyy normaalista yhdessäolosta, harrastuksista, kotitöistä, liikunnasta ja riittävästä unesta.

Muista, että pitämällä huolta itsestäsi varmistat, että pystyt pitämään huolta toisista!

Minna Valonen
muutosammattilainen, johtamisen kehittäjä, business coach, ICF Tampere


ICF Tampere on ICF Finlandin paikallisryhmä, johon tämän blogisarjan kirjoittajat kuuluvat. ICF on maailman suurin ammatticoachien yhteisö. ICF:n tavoitteena niin maailmalla, Suomessa kuin Pirkanmaallakin on edistää coachingin laatua ja ammattitaitoa.

 

Scroll to Top