eGaten mittausdata parantaa rakennusten laatua


eGate mittaa ja analysoi kerättyä dataa. Data-analytiikalla voidaan parantaa rakentamisen prosesseja ja käyttää sitä uusien kohteiden suunnittelussa.

– Yhä useampi alan toimija alkaa nähdä arvoa vapaaehtoisesta laadun kehittämisestä. Lahjomattoman mittausdatan toimittamisen pitäisi kuulua yleiseen rakentamistapaan, sanoo eGate Smart Building Innovation Oy:n toimitusjohtaja Jarkko Haukijärvi.

Rakentamisen Laatu RALA ry:n ja Rakennusliiton parin vuoden takainen laatukysely kertoi koruttomasti rakennustyömaiden ongelmista. Näistä suurin oli kiire. Myös kosteudenhallinnassa nähtiin paljon parantamisen varaa.

– Yksi rakentamisen kriittisimmistä kohdista on betonin pinnoituskelpoisuus eli betonin kuivuminen tilaan, jossa sitä voidaan pintakäsitellä. Kostean betonin pinnoittamisesta seuraa monesti ongelmia, jotka olisivat vältettävissä rakennusaikaisella mittaamisella, Haukijärvi sanoo.

Yrityksessä on kehitetty vuodesta 2015 lähtien eGate-olosuhdevalvontaa rakennuksen elinkaaren ajalle. Sen avulla voidaan välttää rakentamisen laatuongelmia ja asukkaiden myöhempää altistumista huonolle sisäilmalle, tehostaa työmaan prosesseja, rakennussuunnittelua sekä parantaa työturvallisuutta.

eGaten kehityskumppanina on viime vuodet ollut rakennuskoneita vuokraava ja -palveluja tarjoava Cramo Finland Oy. Järjestelmä on ollut työmaakäytössä vuodesta 2018 lähtien.

– Järjestelmä koostuu erittäin tarkoista mittalaitteista. Ne tuottavat pitoisuuksista ja kosteudesta reaaliaikaista tietoa, jota voi etälukea langattomasti eGate-käyttöliittymän avulla, Haukijärvi kertoo.

Rakenteista ja ilmasta kerätty data kertoo olojen kehittymisestä. Esimerkiksi betonin pinnoituskelpoisuutta arvioidaan antureilla, jotka seuraavat betonin kuivumista. Ne voidaan jättää töiden jatkuessa pinnoitteen alle. Anturit jatkavat lämpötila- ja kosteustietojen lähettämistä vielä rakennuksen valmistumisen jälkeenkin.

– Automaattisesti kerääntynyt dokumentaatio liitetään projektin dokumentaatioon. Vuosien jälkeenkin voidaan todeta helposti, toteutettiinko kosteuden- tai pölynhallinta sovitulla tavalla ja lakien mukaan.

– eGaten softaa ja analytiikkaa on kehitetty vuodesta 2015 lähtien yhdessä rakentamisen ja mittalaitteiden ammattilaisten kanssa, Jarkko Haukijärvi sanoo.


Tietoa myös työmaan organisointiin

– Rakennusaikana tuotetulla tiedolla voidaan kehittää myös rakentamisen prosesseja. Esimerkiksi betonin kuivumiskäyrää seuraamalla pystytään ennustamaan aika, jolloin töitä voidaan taas jatkaa. Ennakointi auttaa siten urakoitsijaa tarvikehankinnoissa, töiden suunnittelussa ja aikatauluttamisessa, Haukijärvi sanoo.

Rakennemittausten lisäksi järjestelmän anturit nuuskivat ilman hiilidioksidipitoisuutta, erilaisia pölyjä ja sisäilman haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, VOC:eja. Esimerkiksi syöpävaarallisten kvartsipölyjen mittaaminen työmailla on ollut pakollista tämän vuoden alusta lähtien.

Haukijärvi uskoo rakentamisen laadun paranevan toiminnan läpinäkyvyydellä. Jos esimerkiksi betonin kuivumisesta olisi esitettävä mittaustulokset, kukaan ei pystyisi oikaisemaan, vaikka kiire painaa päälle.

– Valvonta voi tuntua tylsältä, mutta on perusteltua, jos sillä voidaan parantaa rakentamisen prosesseja.

– Onneksi yhä useampi alan toimija alkaa nähdä arvoa vapaaehtoisesta laadun kehittämisestä. Lahjomattoman mittausdatan ja -raporttien toimittamisen pitäisi kuulua yleiseen rakentamistapaan, Haukijärvi sanoo.

Teksti Päivi Eskelinen Kuvat eGate

 

Scroll to Top