CSRD-direktiivi aloitti teollisuuden toimitusketjujen läpivalaisun


Reforest Finland on saanut nimensä yrityksen alkuperäisestä ideasta kompensoida päästöjä kotimaisella metsityksellä sen sijaan, että päästöjä hyvitettäisiin esimerkiksi afrikkalaiseen ympäristöhankkeeseen. ­
– Huomasimme, että yrityksillä oli valtava tarve saada apua päästöjensä määrittämisessä, joten aloimme tarjota myös päästölaskentaa, Atte Borgenström kertoo.

Teollisuusyritysten käsitykset vastuullisuudesta ovat muuttuneet ­viime vuosina hurjasti. Korulauseet ovat vähentyneet, eikä päästö- ja hiilijalanjäljenlaskentaan asennoiduta enää viherpiipertämisenä.

Sanonta ”pakko on paras muusa” pätee tässäkin muutoksessa, mutta on kehitystä tapahtunut muutenkin, arvioi Atte Borgenström. Hänen yrityksensä Reforest Finland Oy oli varhain liikkeellä aloittaessaan hiilijalanjäljen hallinnan ja vastuullisuusraportoinnin palvelujen tarjoamisen jo viitisen vuotta sitten.

– Silloin saatettiin sanoa, että viherpiiperrys ei kiinnosta.

– Ympäristövastuullisuuden ja liiketoiminnan välillä ei nähty kovinkaan selvää yhteyttä. Voi sanoa, että suurin ymmärryksen muutos on tapahtunut juuri tässä.

Borgenströmin mukaan laiva alkoi kääntyä, kun Suomi asetti kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2035. Kun vastuullisuusraportointidirektiivi Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) hyväksyttiin Euroopan parlamentissa kesäkuussa 2022, yrityksissä ryhdyttiin konkreettisiin toimiin.

CSRD hyväksyttiin osaksi Suomen lainsäädäntöä viime vuonna. Se asettaa kestävyysraportointivelvoitteita sadoille suomalaisyrityksille jo vuonna 2024. Yli 500 hengen pörssiyritykset ovat velvollisia raportoimaan toimintakertomuksessa vastuullisuudestaan direktiivin ja kestävyysraportointistandardien mukaisesti.

Vuonna 2025 CSRD koskee yli 50 miljoonan liikevaihdon pörssiyrityksiä, ja seuraavana vuonna se ulottuu kaikenkokoisiin, pienimpiinkin pörssiyrityksiin.

– Vauhti on sanalla sanoen kova ja EU:n ohjaus voimakasta.

Selvitys ja seminaari alihankkijoiden tueksi

Atte Borgenström kertoo, että CSRD-direktiivi velvoittaa tänä ja ensi vuonna vielä suhteellisen pientä yritysjoukkoa. Tätä näkyvämpi seuraus direktiivistä on, että päämiehet ovat alkaneet selvittää oman arvoketjunsa toimintaa.

– Toimittajilta ja alihankkijoilta kysytään tietoja yllättävänkin tarkkaan. Havaintojen mukaan kysytään vähän eri asioita ja vähän eri tavalla. Alihankintayrityksissä on harvemmin omaa ympäristö- tai vastuullisuushenkilöä, joten monet kokevat olevansa pulassa kysymysten edessä.

Reforest selvitti kuluvan vuoden alussa Tampereella toimivien päämiesten vastuullisuusraportoinnin tilaa Business Tampereen ja Tampereen kauppakamarin toimeksiannosta. Selvitykseen osallistuivat Metso, Cargotec, Sandvik, Glaston, Agco Power ja Valmet.

Tulokset esiteltiin Konepajasektorin kasvavat vastuullisuusvaatimukset -seminaarissa helmikuussa.

– Selvityksen ja seminaarin tavoitteena oli avata konkreettisesti suurimpien päämiesten aikatauluja, suunnitelmia ja vaatimuksia, jotta toimitusketjut pystyvät parantamaan omia valmiuksiaan.

Vastuullisuustyöhön on totuttu

Selvityksessä päämiehiltä kysyttiin laajasti heidän toimintansa vastuullisuudesta ja hiilijalanjäljestä, toimittajien vastuullisuudesta sekä omista tavoitteista. Borgenström huomauttaa, että pienen otannan takia tulokset ovat suuntaa antavia, mutta näyttää siltä, että yritykset ovat keskenään samankaltaisessa tilanteessa.

– Kaikissa on tehty vastuullisuustyötä melko pitkään, keskimäärin viisi vuotta, ja jokainen yritys laskee hiilijalanjälkeään. Vastuullisuustyöhön on osoitettu hyvin henkilöresursseja, ja vastuullisuus ja bisnes näyttävät keskustelevan keskenään sujuvasti, Borgenström luettelee.

Selvityksessä keskityttiin pitkälti päästöihin, mutta Borgenström muistuttaa, että vastuullisuusraportointi on paljon muutakin.

– Se sisältää ympäristön sekä sosiaalisen ja hallinnollisen vastuun. Tällöin mukana on esimerkiksi työntekijöihin, diversiteettiin eli monimuotoisuuteen sekä veron- ja palkanmaksuun liittyviä asioita. Myös arvoketjun vastuullisuutta arvioidaan entistä tarkemmin.

– Jos toimittajan kohdalla nousee punainen lippu eli syntyy epäily vaikkapa lapsityövoimasta tai toimintaa on riskimaaksi luokitellussa maassa, yhteistyön jatkuminen on vaakalaudalla. Samalla tavoin jos toimittaja on haluton yhteistyöhön tai kyvytön toimittamaan dataa, se voi olla syy asiakassuhteen lopettamiseen.

Suomalaisille yrityksille vaatimukset ovat olleet toistaiseksi kohtalaisen helppoja täyttää. Toimitaan eettisesti oikein ja työnantajavelvoitteet hoidetaan.

Kunnianhimoisia tavoitteita

Borgenström kertoo, että kaikki selvityksen yritykset ovat asettaneet kovia päästövähennystavoitteita.

– Kaikilla on vuoteen 2030 kunnianhimoiset tavoitteet, jopa lupaus hiilineutraaliudesta, mikä merkitsisi toimittajienkin päästöttömyyttä. 50 prosentin leikkausta luvataan, lisäksi on pienempiä lupauksia.

– Tavoitteiden saavuttamisessa on tekemistä, sillä ei riitä, että ollaan itse hiilineutraaleja. Myös ostettavien tuotteiden ja logistiikan on oltava päästöttömiä, myös oman liikematkustuksen.

Tällä hetkellä kaikki päämiehet keräävät tai alkavat kerätä dataa toimittajiltaan.

– Sillä, onko toimittajan hiilijalanjälki iso vai pieni, ei ole vielä merkitystä, eikä korkea päästötaso ole syy vaihtaa toimittajaa.

– Lähitulevaisuudessa myös toimittajan on kyettävä päästöjensä vähentämiseen päämiehen tavoitteiden mukaisesti. Yleistäen voi sanoa, että yleensä teollisuusyrityksessä omista päästöistä vain kymmenen prosenttia syntyy omalla tontilla, mutta 90 prosenttia päästöistä tulee toimittajaketjusta.

Selvityksen mukaan eurooppalaiset toimittajat ovat Aasiaa edellä, Pohjoismaat edelläkävijöitä ja autoteollisuuden toimittajat kärkikastia.

– Haasteltavilla saattoi olla satoja, jopa tuhansia toimittajia ympäri maailmaa, myös riskimaissa. Kaikkiin ei voida olla yhteydessä yhdellä kertaa, joten toimittajia kategorisoidaan eri tavoin ja vastuullisuudelle olennaisia toimittajia analysoidaan jatkuvasti.

Jos CSRD velvoittaa yritystäsi vuonna 2025:

 • Selvitä CSRD-vaatimukset
 • Selvitä asiakkaasi vaatimukset
 • Viestitä vaatimukset ja aikataulut arvoketjullesi
 • Aloita datan keruu toimitusketjusta heti!
 • Laske oma hiilijalanjälkesi
 • Huolehdi ESG-raportointi kuntoon
 • Hoida Code of conduct ja muu pakollinen dokumentaatio kuntoon

Jos olet CSRD-yrityksen strateginen toimittaja:

 • Selvitä asiakkaasi vaatimukset
 • Laske oma hiilijalanjälkesi
 • Määritä, miten CO2-päästöt kohdistetaan asiakkaalle tai komponentille
 • Laadi hiilitiekartta
 • Ala kerätä dataa asiakkaan vaatimista asioista
 • Laadi vastuullisuusstrategia
 • Tarkista, käyttävätkö toimittajasi vastuullisuuden luokittelujärjestelmiä, kuten Ecovadista tai SBTi:tä
 • Hoida Code of conduct ja muu pakollinen dokumentaatio kuntoon

Teksti Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top