CRM-järjestelmämme uudistui, toiminnan kehittäminen jatkuu


Katriina Nousiainen.

Puoli vuotta kestänyt järjestelmäuudistus on yksi Tampereen kauppakamarin historian mittavimmista kehitysprojekteista. Siitä hyötyvät ennen kaikkea kauppakamarin jäsenet ja asiakkaat.

Kauppakamarissa on tehty järjestelmäuudistukseen tähtäävää taustatyötä useita vuosia. Palvelu- ja käyttäjätarpeita kartoitettiin ja yhteistyökumppanien toimintamalleja benchmarkattiin. Viime syksynä valitsimme kehittäjäkumppaniksemme paikallisen, teknologiariippumattoman digitaalisen markkinoinnin asiantuntijan. Alkumäärittelyssä suuntasimme erityistä huomiota hyvään käyttäjäkokemukseen ja siihen, että uusi järjestelmä taipuu vaihtuviin tarpeisiin.

Uuden järjestelmän käyttöön ottaminen on aina jännittävää. Asiakkaille ja jäsenille järjestelmä näkyy selvimmin kauppakamarin verkkosivujen ilmeen uudistumisena ja toiminnallisuuden paranemisena. Toinen konkreettinen muutos on, että tapahtumiin ja ajankohtaiskoulutuksiin ilmoittautuminen on entistä sujuvampaa ja käyttäjäystävällisempää.

Taustajärjestelmän vaihtamisen vaikutukset kauppakamariin organisaationa ja työpaikkana ovat mittavat. Se muuttaa meidät nykyaikaiseksi, dataa hyödyntäväksi toimijaksi.

Suurimmat vaikutukset nähdään jäsensuhteen hoidossa. Kun asiakastieto välittyy vauhdikkaasti, on henkilöstölle läpinäkyvää ja kaikkien saatavilla, mahdollisuudet uudistaa ja kehittää kauppakamarin palveluja paranevat merkittävästi. Datamme karttuu ja monipuolistuu. Pystymme reagoimaan muutoksiin ja palvelutarpeisiin tarvittaessa jopa reaaliajassa.

Uusi CRM-järjestelmä on iso loikka henkisesti, meille organisaationa muutoksen ja uusien ajatusmallien alku. Jatkamme järjestelmän kehittämistä, uusia ideoita ja ajatuksia seuraavaa vaihetta varten on jo listattu. Nyt kun korkit on poksautettu, on aika kääriä jälleen hihat.

Katriina Nousiainen
Asiantuntija, järjestelmäuudistuksen projektipäällikkö
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top