Arvonlisäverokannat nousevat, valmistaudu muutoksiin ajoissa


Noora Koskimäki.

Arvolisäveron muutokset tulevat voimaan pian ja koskevat jokaista, joten organisaatioissa on tärkeää alkaa valmistautua niihin välittömästi.

Orpon hallitus sopi viime keväänä hallitusohjelmassaan korottavansa nykyiseen 10 prosentin arvonlisäverokantaan kuuluvia hyödykkeitä 14 prosenttiin. Kevään 2024 kehysriihessä hallitus esitti lisäksi yleisen arvonlisäverokannan nostamista 25,5 prosenttiin.

Tämänhetkisen tiedon mukaan yleisen verokannan nosto tulee voimaan jo 1.9.2024 ja alennettu 10 prosentin verokanta nousee 14 prosenttiin 1.1.2025.

Tulevat muutokset koskevat jokaista ja organisaatioissa on tärkeää alkaa valmistautua niihin välittömästi. Väärä verokanta on aina myyjän tai ostajan riski puhumattakaan siitä, että pahimmassa tapauksessa verokannan nousu on pois omasta katteesta. Verokantamuutoksilla on käytännössä vaikutusta erityisesti organisaation kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmiin sekä myynti- ja ostosopimuksiin. On olennaista huolehtia, että verokanta käsitellään oikein sopimuksista lähtien Verohallinnolle tehtäviin ilmoituksiin saakka.

Käytännön haasteita voi liittyä lisäksi laskutukseen ja hinnoitteluun sekä arvonlisäveron ajalliseen kohdistamiseen. Huomionarvoista on, että oikean verokannan määrittäminen riippuu muun muassa luovutetun hyödykkeen luonteesta (tavara vai palvelu) sekä laskutusajankohdasta. Haasteita tuovat myös esimerkiksi keskeneräiset projektit ja urakat. Ennakkomaksut, osamaksukaupat, erilaiset oikaisuerät sekä kansainvälisen kaupan tilanteet vaativat organisaatiolta myös erityistä valppautta muutoksen aikana.

Avainasemassa arvonlisäveron laskentajärjestelmien ja sopimusten päivittämisessä on henkilöstön riittävän osaamisen varmistaminen esimerkiksi kouluttamalla. Henkilöstön asianmukaisella osaamisella sekä hyvällä tiedonkululla myynti- ja ostolaskujen käsittelijöille ja tarkastajille varmistetaan, että ostoihin ja myynteihin on sovellettu oikeaa verokantaa eikä virheellinen tieto verokäsittelystä johda turhiin riskeihin.
Tärkeimpien asioiden joukkoon on nostettava myös vielä tällä hetkellä voimassa olevien verokantojen hyödyntämismahdollisuuksien tunteminen.

Milloin muutokset tulevat voimaan?
Hallitus on antanut 29.4.2024 hallituksen esitysluonnoksen, jonka mukaan yleistä verokantaa on tarkoitus korottaa 25,5 prosenttiin jo 1.9.2024. Alennettu 10 prosentin verokanta puolestaan nousee tämänhetkisen tiedon mukaan 1.1.2025. Organisaatioissa muutokset on ehdittävä viedä tätä ennen järjestelmiin ja käytäntöön.

Organisaatioille aikataulu on tiukka, sillä kirjanpidon ja taloushallinnon järjestelmäpäivitysten sekä sopimus-, tarjous- ja muihin vastaaviin asiakirjoihin mahdollisesti tehtävien muutosten lisäksi henkilökunnan kouluttaminen ja ohjeistaminen asiaan liittyen on erittäin tärkeää.

Mistä tarkalleen on kysymys?
Myös vakuutusmaksuveroon on tarkoitus tehdä yleistä arvonlisäveroa vastaava korotus 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Kevään 2024 kehysriihessä sovittiin samalla makeisten arvonlisäverokannan nostamisesta aikaisemmasta alennetusta 14 prosentin verokannasta yleisen verokannan piiriin.

Hallitus on jo aiemmin kesäkuun 2023 hallitusohjelmassa sopinut siirtävänsä alennetun 10 prosentin verokannan piirissä olevat hyödykkeet 14 prosentin arvonlisäverokannan alaisiksi (paitsi sanoma- ja aikakauslehdet). Käytännössä korotus koskee muun muassa lääkkeitä, henkilökuljetuksia, liikuntapalveluja, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksia sekä majoituspalveluja. Samalla nykyisin yleisen verokannan piiriin kuuluvat inkontinenssi- ja kuukautissuojat sekä lasten vaipat on tarkoitus siirtää alennettuun 14 prosentin arvonlisäverokantaan.

Verokantojen muutokset vaativat vielä virallisen hallituksen esityksen ja eduskunnan vahvistuksen, ennen kuin ne tulevat voimaan.

Noora Koskimäki
Arvonlisäveroasiantuntija
Lecklé

 

Scroll to Top