”Ärsyttävät johdettavat” – miksi johtaja turhautuu?

Johanna Saari ja Salla Aaltonen ovat Teoiksi Oy:n perustajat, Johda MotivaatiollaTM -valmentajia ja kouluttajia ja sertifioituja RMP Motivaatio- ja Tiimivalmentajia.
Johanna Saari ja Salla Aaltonen.

Jokainen johtaja ja esihenkilö haluaa onnistua työssään, olla hyvä ihmisten johtaja ja esihenkilö, saavuttaa tavoitteet ja tuntea työnsä merkitykselliseksi.

Usein tilanne on jotain ihan muuta: työarki turhauttaa, ärsyttää, kuormittaa tai jopa stressaa, ja monesti siihen johtavat samat, toistuvat johtamisen ongelmat.

Yksi esihenkilö totesi valmennuksessamme johtamisen haasteista: ”Miten se onkin liian usein niin, että ne on ne samat tyypit, joiden kanssa väännetään? Kerta toisensa jälkeen kyseessä on myös ne samat ongelmat, joita on jo aiemminkin ratkottu”.

Tilanteen mukaan syitä ja vaikuttimia voi totta kai olla hyvin monenlaisia. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että ongelmien syistä suurin osa liittyy ihmisten erilaisuuteen ja erilaisiin toimintatapoihin, jotka kumpuavat yksilöllisistä tarpeistamme ja sisäisistä motiiveistamme.

Johtajan sokea piste turhautumisen taustalla

Ihminen voi olla luonnostaan hyvinkin suvaitsematon toista kohtaan, jos toinen ilmaisee arvoja, jotka merkittävästi eroavat hänen omistaan. Esimerkiksi johtaja, joka arvostaa järjestystä ja suunnitelmallisuutta, ja johdettava, joka arvostaa joustavuutta ja spontaaniutta, saattavat joutua jatkuvasti törmäyskurssille.

Johtaja turhautuu, kun järjestelmällisyyteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Johdettava turhautuu taas siitä, että pitää kiinnittää huomiota näkymättömiin yksityiskohtiin ja toiminnasta puuttuu joustavuus.

Näistä tilanteista käytetään myös termiä sokea piste, jossa ihminen koittaa vakuuttaa muut omista ”paremmista” arvoistaan eikä halua tunnistaa hyvää toisen arvostamissa asioissa. Vahvat arvot ja toisen ymmärtämättömyys ovat kummallekin sokea piste.

Sokean pisteen tunnistamattomuus saattaa synnyttää huonoa johtamista täysin vahingossa. Tarkoitus ei ole johtaa huonosti, mutta mikäli omia sokeita pisteitään ja niiden mukaisia yksipuolisia toimintatapoja ei tunnisteta, on vaikeaa asettua toisen asemaan ja nähdä laajempia kehitysmahdollisuuksia toiminnalle. Turhautuminen ja ärsyyntyminen tiimissä kasvavat puolin ja toisin. Ne tuovat huonoa fiilistä työpaikalle, ja pahimmassa tapauksessa ne vaikuttavat koko tiimin työmotivaatioon ja sitoutumiseen. Johtajan ja johdettavan turhautuminen toisiinsa onkin äärettömän tarpeellista ratkoa ennen kuin ollaan tässä tilanteessa.

Motivaatiotieto avuksi erilaisuuden ymmärtämisessä

Meitä jokaista vie eteenpäin yksilölliset motiivit. Ne kuvaavat syvimpiä tarpeitamme ja arvojamme toimintamme taustalla. Motivaatiotiedon avulla johdamme paremmin sekä itseämme että muita.

Kun johtaja ja johdettava ymmärtävät toimintansa taustalla olevat tarpeet ja sen, mikä heitä motivoi ja mikä toimii tekemisen ajurina, on heidän mahdollista välttää omia sokeita pisteitään ja siitä seuraavaa vahingossa huonoa johtamista. Yhteisten ja toista huomioivien pelisääntöjen laatiminen on mahdollista ja ongelmat helpompi ratkaista. Oman ja johdettavan parempi tuntemus vähentää myös turhautumista ja ärsyyntymistä.

Hyvä johtaminen ja tiimin aikaansaamiskyky toteutuvat ja halutut tulokset seuraavat, kun tavoitteet ja tekemisen tavat ovat kaikille osapuolille merkityksellisiä ja innostavia ja yksilölliset ajurit kohdillaan.

Teoiksi-blogisarjan seuraavassa,kolmannessa kirjoituksessa käydään läpi lisää esimerkkejä siitä, miten tiimin jäsenten erilaisuus vahvistaa toimintaa ja kuinka erilaisilla motivaatiotekijöillä saavutetaan yhteisiä tuloksia.

Johanna Saari, YTM

Salla Aaltonen, FM

Teoiksi Oy

Kirjoittajat ovat Teoiksi Oy:n perustajat, Johda MotivaatiollaTM -valmentajia ja kouluttajia ja sertifioituja RMP Motivaatio- ja Tiimivalmentajia.

Scroll to Top