Akaan kärkinä asemanseutu ja Akaa Point


Kaupunginjohtaja Antti Peltola toivoo yhteistyöstä Akaan kehittämisen moottoria. Kärkihankkeista näkyvin on Toijalan asemanseudun uudistaminen. Kuva Päivi Eskelinen

Akaan kaupunki lisää paukkuja asemanseudun ja Akaa Point -yritysalueen kehittämiseen.

Kaupungin kärkihankkeiden listalla ovat lisäksi uusi hyvinvointikeskus, koulurakentaminen, sataman alue sekä entistä läheisempi seudullinen yhteistyö.

– Kasvukäytävän varrella sijaitsevalle Akaalle pääradan ja tieväylien kehittäminen on tärkeää. Varsinkin asemanseudussa on potentiaalia, sillä se on merkittävä solmukohta sekä henkilö- että tavaraliikenteelle, sanoi kaupunginjohtaja Antti Peltola kauppakamaritapaamisessa huhtikuussa.

Tapaamisessa viritettiin uutta vauhtia Akaan-aluetoimintaan. Huhtikuun alussa kaupunginjohtajana aloittanut Peltola haluaa Akaan olevan entistä aktiivisempi yhteistyössään myös Tampereen kaupunkiseudun kanssa.

– Akaa voisi tasata kaupunkiseudun kasvun painetta. Teemme lähiaikoina selvityksiä yhteistyön taustaksi tarkastelemalla muuttoliikkeen rakennetta ja vaikutuksia sekä väestöennusteita taajamittain.


Logistisesti keskeiselle Akaa Point -yritysalueelle rakennetaan infraa vauhdilla, pistoraiteelle on olemassa ratasuunnitelma. Lähde Akaan kaupunki

Elinkeinoelämän ääni kuuluviin

Asemanseudun kehittämisessä kaupunki on ottanut harppauksen lunastamalla vastikään kahden hehtaarin alueen rautatieasemaa vastapäätä. Peltolan mukaan radanvarsipaikat sopivat asuntotuotantoon, palveluille ja erilaisille kohtaamispaikoille.

– Elävöittäminen nähdään kokonaisuutena, jossa on mukana aina elinkeinopoliittinen näkökulma. Tämä tarkoittaa paikkoja kivijalkakaupoille ja torialueita. Suunnittelua jatketaan yhdessä yrittäjien ja kuntalaisten kanssa, Peltola kertoi.

Myös Akaa Point -yritysalueen kehittäminen etenee nyt rivakasti.

– Kaupunki investoi vahvasti 180 hehtaarin yritysalueelle. Iso osa alueesta on jo kaavoitettu tonteiksi, infran rakentamista jatketaan. Alueen houkuttelevuutta lisää suunniteltu pistoraide pääradalta. Kaava mahdollistaa useampienkin raiteiden rakentamisen.

– Yritysalue tarjoaa logistisesti erinomaisen sijainnin monenlaiselle elinkeinotoiminnalle ja tilaa on isoillekin toimijoille. Toivomme kauppakamariyhteistyöltä tukea etsiessämme alueen markkinoinnissa oikeita verkostoja ja sidosryhmiä, Peltola sanoi.

Teksti Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top