Yritykset tarvitsevat suoraa rahallista tukea!


Toimitusjohtaja Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamari.

Koronarajoitusten aalto on pysäyttänyt Suomen ja iskee mikro- ja pk-yrityksiin tsunamin lailla. Kriisi on poikkeuksellinen – eikä siitä selvitä kuin poikkeuksellisin keinoin. Yritysten suora rahoitus on yksi niistä.

Koronakriisi on erilainen kuin aikaisemmat kriisit, jotka ovat olleet systeemisiä. Niistä on selvitty markkinatalouden vedolla. Nyt kriisi tulee ulkopuolelta ja heiluttaa pysyviä rakenteita, ja poikkeustoimet ovat halvaannuttaneet markkinatalouden. Poikkeustoimien säätäjän pitäisi nyt osata tarjota keinoja, joilla yritysten katastrofaalinen tilanne helpottuu. Tilanne on uusi kaikille.

Julkisuudessa on puhuttu 10 miljardin euron paketista yrityksille, mutta siitä vain murto-osa on suoraa tukea yrityksille, kaikki muu on takauksia. Ainoa selkeä raha, jonka valtio on luvannut antaa, on Business Finlandin jakama, tapahtuma-, ravintola- ja kulttuurialan yrityksille tarkoitettu 150 miljoonan kehitysrahoitus, joka nyt on jo suljettu liian suuren kysynnän vuoksi.

ELY-keskusten 50 miljoonaa euroa kehittämisavustusta koko Suomeen tarkoittanee Pirkanmaalle noin viittä miljoonaa. Todennäköiseen hakijoiden määrään nähden summa on alimittainen. EU:n 3,7 miljardin euron paketista koko Suomeen on tulossa 24 miljoonaa – ja Pirkanmaalle laskennallisesti 2,4 miljoonaa. Summat ovat täysin riittämättömiä, jos todella halutaan pelastaa ihmisten työpaikat ja terveet yritykset.

Yllättävää on ollut kuulla yritysten kokemuksia siitä, miten julkinen sektori asiakkaana ja tilaajana toimii. Jotkut hankintayksiköt ovat yksipuolisesti alkaneet muuttaa sopimuksia, pienentää sovittuja tilauksia ja vedota force majeure -ehtoihin. Hankintalain pykäliä tutkitaan nyt monessa yrityksessä tarkkaan. Julkinen sektori ei voi toimia tässä tilanteessa kuin pahin kapitalisti.

Kauppakamariryhmä pyrkii vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin erilaisten tukipakettien läpisaamiseksi. Ensimmäisen yrityksille tehdyn kyselyn viesti oli jo vahva: korona koskettaa kaikkia yrityksiä ja yritykset tarvitsevat selkeitä, määrätietoisia ja konkreettisia tukitoimia nopeasti. Kauppakamarit tekevät uuden kyselyn 30.–31. maaliskuuta. Osallistukaa ja kertokaa, mikä mielestänne on parasta apua nyt. Me viemme viestiänne eteenpäin.

Antti Eskelinen
toimitusjohtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top