Vastuullisuusraportointi laajenee, toimitusketjut vihertyvät

Vastuullisuusraportointi on tulossa kovaa vauhtia myös pk-yrityksiin. Tuotteiden ja palvelujen hiilijalanjälki kiinnostaa tilaajia ja asiakkaita, ja siitä on tulossa tarjouskilpailuissa hinnan ja laadun ohella merkittävä kriteeri.

Kauppakamarin online-aamussa tarkasteltiin vastuullisuutta liiketoiminnassa ja avattiin keskeisiä käsitteitä asiantuntija Atte Borgenströmin johdolla. Borgenströmin yritys Reforest Finland Oy on erikoistunut yritysten hiilijalanjäljen hallintaan ja tuottaa päästölaskentaa sekä vastuullisuussuunnitelmia ja -raportteja eri toimialoille.

– Vastuullisuus sinänsä ei ole uusi asia, yrityksissä on toteutettu vastuullistoimia jo pitkään. Uutta on raportoinnin yleistyminen. Vastuullisuutta on ryhdytty esittämään lukuina ja yritykset tuovat omaa toimintaansa esille mittareiden valossa, Borgenström sanoi.

Yksi yleisimmistä vastuullisuutta kuvaavista käsitteistä on hiilijalanjälki.

– Joskus termit menevät vähän sekaisinkin. On muistettava, että vastuullisuus on muutakin kuin pelkkää hiilijalanjäljen mittaamista.

Hiilijalanjäljellä viitataan kasvihuonekaasujen määrään eli päästöihin, jotka syntyvät ihmisen tai yrityksen toiminnasta. Hiilijalanjäljen koko saadaan selville päästölaskennan avulla.

– EU-direktiivit ohjaavat valtioita kohti vähäpäästöisyyttä. Suomen tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja kaupungeilla ja kunnilla voi olla tätä kunnianhimoisempia tavoitteita. Tästä seuraa, että myös julkiset hankinnat vihertyvät.

– Kun vastuullisuus ei ole enää lauseita ja tavoitteita vaan lahjomattomia lukuja, myös yritysten vertailu käy mahdolliseksi.

Sama ilmiö näkyy yritysmaailmassa.

– Suuret yritykset ovat tehneet päästölaskentaa pitkään ja hallitsevat asian, mutta nyt on nähtävissä, että niiden vaatimukset toimitusketjuilta ovat kasvaneet viime aikoina merkittävästi. Raportointivelvoite koskee entistä pienempiä yrityksiä, ja selvitykset ovat muuttuneet pakollisiksi muun muassa tarjouspyynnöissä.

Borgenström muistutti EU-taksonomiasta, joka tulee osittain voimaan tänä vuonna. Kestävän rahoituksen taksonomiassa on kyse Euroopan koko rahoitusjärjestelmää mullistavasta muutoksesta, jossa yritysten rahoitus ja ilmastotavoitteiden toimeenpano kytketään yhteen.

Taksonomiassa luodaan mekanismi, jolla rahan saatavuus tai rahan hinta sidotaan siihen, miten ilmastomyönteisestä investointikohteesta on kyse.

– Raha kannustaa ja tulevaisuudessa myös vaatii raportoimaan, Borgenström tiivisti.

Teksti Päivi Eskelinen

Miten päästölaskentaa tehdään, mikä on hiilitiekartta ja mitä tarkoitetaan kompensaatiolla? Lue lisää Atte Borgenströmin artikkelista.

 

Scroll to Top