Vahvasti investoinut XO Metal hakee jatkoa kasvulleen


Muun muassa energiateollisuudelle XO Metal toteuttaa erilaisia laitetilaratkaisuja. Konttia hitsauskokoamassa Matti ja Ari-Pekka Tamminen.

Parkanolainen metalliteollisuuden sopimusvalmistaja XO Metal Oy on viime vuosina investoinut voimakkaasti toimitiloihin, ­koneisiin ja laitteisiin, henkilöstön osaamiseen sekä tuotannon ohjaamiseen ja digitalisoimiseen. Panostukset ovat vauhdittaneet yrityksen kasvua.

Globaalin taloustilanteen haasteista huolimatta yhtiö on nyt tilanteessa, jossa on aika ­painaa kaasua, jatkaa vahvaa kas­vua sekä vakuuttaa uudet asiakkaat ja toimialat yhtiön osaami­sesta.

XO Metal on perustettu vuonna 2011. Yhtiön omistavat toimitusjohtaja Petri Niinimäki ja hallituksen jäsen Tero Pentti. Kaksikon tiet kohtasivat kaupankäynnin lomassa.

– Olen opiskellut ammattikoulun metallialan peruskoulutuksen täällä Parkanossa ja työskennellyt nuoresta pojasta asti paikallisissa yrityksissä. Vuonna 2008 hankin sahan sekä hitsauslaitteen ja laitoin isäni autotalliin pystyyn oman toiminimen. Tein päivätyön jälkeen iltaisin ja viikonloppuisin alihankintana pienimuotoisia levy- ja rautarakennetöitä lähinnä paikallisille yrityksille, Petri Niinimäki kertoo.

Materiaalihankintoja tehdessään Niinimäki tapasi toisen parkanolaisen yrittäjän, terästukkuri Tero Pentin, jolle paikallinen isompi yritys oli tarjonnut esikäsittelyyn liittyvää alihankintasopimusta. Sen toteuttaminen yksin ei ollut mahdollista. Kaksikko pohti voimien yhdistämistä ja projektiin ryhtymistä, mutta totesi sen lopulta liian isoksi riskiksi.

– Ajatus yhteistyöstä jäi kuitenkin itämään, ja monien keskustelujen jälkeen XO Metal perustettiin 2011. Yksi hankalimmista asioista oli nimen keksiminen yritykselle. Yhden saunaillan jälkimainingeissa se sitten varmaan vuoden pakertamisen jälkeen syntyi, Niinimäki naurahtaa.

Asiakaskunta laajeni nopeasti

Tilat yritykselle löytyivät helposti Tero Pentin omistuksessa olleesta noin 600 neliön hallista, ja heti alkuun yhtiölle palkattiin myös ensimmäinen työntekijä.

Uuden yrityksen piti investoida myös laitteisiin. Perustuotannossa tarvittavien koneiden jatkoksi hankittiin heinolalaisesta konkurssipesästä paikallisnostin. Samalta reissulta matkaan tarttui myös vähän käytetty Finn-Power-laserleikkuri.

– Tajusin nopeasti, että laserleikkurin hankkimisella saisimme nostettua jalostusastettamme merkittävästi pidemmälle, Petri Niinimäki kertoo.

– Teimme aluksi alihankintatöitä pääasiassa yritykselle, joka toimi Sandvikin kumppanina. Erinäisten sitä koskeneiden yritysjärjestelyjen jälkeen Sandvik tarjosi meille suoraa yhteistyötä vuonna 2014, ja siitä lähtien he ovat olleet yksi tärkeimmistä asiakkaistamme.

Pari vuotta myöhemmin vuonna 2016 XO Metal hankki Belgiasta käytetyn jauhemaalauslinjaston. Se käytiin itse purkamassa ja asennettiin uudelleen Parkanoon. Pintakäsittelylinjaston myötä valmistusprosessi voitiin vihdoin tehdä lähes kokonaan itse.

Nykyisin levynleikkauksessa käytetään vuonna 2022 hankittua kuitulaseria, joka mahdollistaa nopeat toimitukset. Levyjä pystytään myös käsittelemään monipuolisesti useilla särmäys- ja taivutuslaitteilla. Uudet tilat mahdollistavat isojenkin kappaleiden ja kaikenlaisten teräslaatujen hitsaukset. Pienimuotoisessa omassa koneistamossa tai tarvittaessa yhteistyökumppaneiden tiloissa voidaan tehdä koneistukset sorvauksesta hitsattujen rakenteiden koneistamiseen. Tältä osin laitekantaa on tarkoitus myös parantaa lähivuosina.

Pintakäsittelylinjastolla onnistuu isojenkin kappaleiden käsittely, ja moderni kokoonpanolinja toimii tilanteen mukaan viimeistelyvaiheena.


Toimitusjohtaja ja toinen pääomistaja Petri Niinimäki on parkanolaisen metallialan peruskoulutuksen kasvatti.

Laitevalmistajan luottokumppani

Laitekannan modernisoituessa osatoimitusten rinnalle alkoi tulla tilauksia myös laajemmista kokonaisuuksista, ja XO Metalin asiakaskunta laajeni.

– Kun pystymme tarjoamaan koko tuotantoprosessin kattavasti, voimme missiomme mukaisesti olla laitevalmistajan luottokumppani. Olemme mukana usein jo suunnitteluvaiheessa tuomalla etenkin materiaalioptimoinnin ja tuotannon järkevän suunnittelun osaamistamme asiakkaiden tuotekehityshankkeisiin.

– Esimerkiksi satamalaitepuolella meillä on ollut useita kehityshankkeita etenkin laitesuojien valmistuksessa niiden sähköistyessä yhä enemmän. Myös energiateollisuudelle olemme kehittäneet erilaisia laitetilaratkaisuja muun muassa tuulivoimaan ja latausasemiin liittyen. Etenkin kaivos-, satama- ja energiateollisuudessa meillä on isoja, globaalisti toimivia asiakkaita, Niinimäki kertoo.

Sopimusvalmistajana XO Metal toimittaa asiakkailleen niin yksittäisiä komponentteja kuin laajoja tuotekokonaisuuksia alusta loppuun asti valmistettuina. Myös erilaiset metallirakenteiden projektitoimitukset eri tarpeisiin ovat yritykselle arkipäivää.

Liikevaihto kymmenkertaistunut

Perusasioiden oltua kunnossa XO Metal kasvoi vauhdikkaasti, digitalisoi tuotantoa ja kymmenkertaisti liikevaihtonsa alkuvuosiin nähden. Vuosien 2017–2023 aikana liikevaihto kasvoi 5,3 miljoonasta 14,2 miljoonaan. Omien panostusten lisäksi kasvussa merkittävässä roolissa ovat olleet yrityksen paikalliset alihankkijat.

– Parkanossa on paljon metallialan osaamista, ja meillä on erittäin toimiva alihankintaverkosto. Sen avulla pystymme vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti ja joustavasti. Parkanon metallialan yritykset eivät kilpaile keskenään vaan tekevät hyvää yhteistyötä, Petri Niinimäki kiittelee.

Yrityksen kasvettua seinät alkoivat tulla vastaan. Eri puolilla Parkanoa käytössä oli erillisiä hallitiloja, mikä toi omat logistiset haasteensa tuotannolle. Vuonna 2022 XO Metal muutti uusiin noin 9000 neliön toimitiloihin, joita on asteittain remontoitu nykyaikaiseksi. Samalla laitekantaa on moderni-soitu. Tuotantoon hankittiin muun muassa Skytrack-hitsausasema, joka pystyy työstämään entistä vaativampia kappaleita.

– Tuotantoketjumme on lähes täysin digitalisoitu. Paperia on käytössä vain tietyissä hitsausvaiheen töissä, joissa piirustuksia on helpompi käsitellä tulosteina. Muuten tuotannon eri vaiheissa käytössä ovat tabletit. Tuotantoketjussa hyödynnetään laajasti automatisaatiota ja robotiikkaa. Laitekantamme on tällä hetkellä huippumoderni, Petri Niinimäki toteaa.

Pullonkaula poistui

Uusien toimitilojen myötä XO Metalin kasvun tieltä poistui suurin pullonkaula. Vaikka isot samanaikaiset investoinnit tuovat isoja haasteita, avaavat ne myös suuria mahdollisuuksia.

– Meidän valttejamme ovat osaava henkilökunta sekä uudet tilat ja laitteet. Olemme nyt tämän kokoluokan toimijoina alan kärjessä, ja yritämme siellä myös pysyä.

Tulevan viisivuotiskauden tavoitteena onkin kasvattaa liikevaihto 20 miljoonaan euroon. Se edellyttää lisähenkilöstön rekrytointia ja siirtymistä kahteen vuoroon. Vaikka kilpailu on kovaa, joustavuudella ja ketteryydellä Petri Niinimäki uskoo parkanolaisten pärjäävän myös jatkossa.

– Toki se edellyttää nykyisten asiakkuuksien syvenemistä ja uusien asiakkuuksien syntymistä. Meillä on mielenkiintoisia suunnitelmia esimerkiksi sotilasteollisuuden puolella. Toivomme saavamme siellä pään auki yhteistyölle. Suomen liittyminen Natoon avasi tällä sektorilla uusia mahdollisuuksia.


Koko XO Metal Oy:n tuotannon- ja varastonohjaus on digitalisoitu.

XO Metal

  • parkanolainen, vuonna 2011 perustettu metallialan yritys
  • omistajina Petri Niinimäki ja Tero Pentti
  • tekee kokonaisvaltaista teräsalihankintaa kaivosalasta offshore-yrityksiin
  • liikevaihto vuonna 2023 noin 14,2 miljoonaa
  • työllistää noin 50 henkilöä ja laajan alihankkijaverkoston
  • valikoimissa yli 2000 tuotetta ja yli 30 000 nimikettä
  • tuottaa vuosittain noin 1500 tonnia jalostettua terästä
  • kevään aikana valmistumassa noin 9000 neliön modernien toimitilojen remontti
  • digitalisoitu tuotannon- ja varastonohjaus

Teksti Jari Runsas • Kuvat Jari Runsas ja XO Metal Oy

 

Scroll to Top