Tyrsky tiivistää yhteistyötä koulutuksen ja työelämän välillä

Ammatillisen koulutuksen oppisopimus- ja koulutussopimusjaksoja voidaan nykyisin räätälöidä työnantajien toiveisiin entistä paremmin. Jaksosta voidaan sopia esimerkiksi kesätyökauden ajaksi.


Tyrsky-hanke on toteuttanut pilottina esimerkiksi Kaupan palvelutiskiosaajaksi -koulutuksen Valkeakoskella. Puolivuotinen koulutus suunniteltiin työelämän tarpeisiin yhteistyössä opettajien kanssa. Koulutuksessa opiskelijat suorittavat osan liiketoiminnan ja catering-alan perustutkinnoista ja valmentautuvat suoraan yhteistyöyrityksen eli K-Citymarket Valkeakosken tehtäviin. Työllistyminen on mahdollista myös muiden ketjujen kauppoihin. Kuva Kesko Oyj

Sasky koulutuskuntayhtymä koordinoi pirkanmaalaista Tyrsky – Työelämän rajapinta koulutuksen kehittämisen ytimessä -hanketta. Sen tavoitteena on ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön vahvistaminen.

Hanke jakaa tietoa opiskelijoille, yrittäjille ja työntekijöille ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksista ja kehittää uudenlaisia tapoja opiskelijoiden tukemiseksi heidän urapoluillaan.

– Nykyinen ammatillinen koulutus antaa mahdollisuuksia esimerkiksi oppisopimus- ja koulutussopimusjaksojen räätälöintiin työnantajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Enää ei tarvitse sitoutua pitkiin oppisopimusjaksoihin, vaan jakso voi kestää esimerkiksi kesätyökauden ajan, projektipäällikkö Jaana Koivisto kertoo.

Sama pätee koulutussopimukseen, joka on korvannut aiemman työssäoppimisen ja työharjoittelun.

– Tarjolla on joustavia vaihtoehtoja. Esimerkiksi työelämässä, harrastuksissa tai yritystoiminnan kautta hankittu osaaminen voidaan helposti osoittaa ja hyväksyä ammatillisen tutkinnon osaksi. Työelämässä oppiminen ei siis vaadi valtavaa määrää byrokratiaa eikä pitkiä oppilaitosjaksoja.

Tyrsky perustettiin jakamaan tietoa eri mahdollisuuksista. Hankkeessa järjestetään neuvontapalveluita työnantajille ja toteutetaan tapahtumia, jotta opiskelijat ja työnantajat pääsevät kohtaamaan toisiaan.

Täsmätyökykyisistä työpaikan valttikortteja

Hankkeen tavoitteisiin kuuluu myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan tukeminen kaikissa vaiheissa kohti työelämää. Tukea tarvitsevat myös työnantajat ja työpaikkaohjaajat, joille on valmistunut asiaan perehdyttävä mentorointiopas.

– Osatyökykyisyyden sijaan puhumme täsmätyökykyisyydestä, sillä työelämäjaksoille lähtevillä opiskelijoilla on aina jotain annettavaa. Täsmätyökykyiset opiskelijat ja työntekijät voivat olla työpaikan valttikortti, sillä he voivat vapauttaa muilta työntekijöiltä aikaa ottamalla kontolleen tehtäviä, jotka muuten vähentäisivät tehokkuutta.

Tyrsky pyrkii vahvistamaan myös pitkään työelämässä olleiden alanvaihtajien, yritystoiminnan luovutusta ja omistajavaihdoksia suunnittelevien, työvoimaa kaipaavien työnantajien ja osaamisen kehittämisestä kiinnostuneen yrittäjän asemaa.

– Haluamme olla aidosti pirkanmaalaisen työelämän tukipilari ja auttamassa osaavan työvoiman löytämisessä, osaamisen kehittämisessä ja yhteistyön vahvistamisessa. Olemme avoimia uusille kokeiluille ja pyrimme kaikilla piloteillamme vastaamaan työelämän tarpeisiin, Jaana Koivisto sanoo.

Tyrsky-hanke toimii koko Pirkanmaan alueella ja verkostoon kuuluu Saskyn lisäksi kahdeksan muuta ammatillista koulutuksenjärjestäjää: Valkeakosken ammattiopisto VAAO, Ahlman, Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK, Varalan urheiluopisto, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu sekä kolme ammatillista erityisoppilaitosta Ammattiopisto Luovi, Kiipulan ammattiopisto ja Aitoon koulutuskeskus.

 

Scroll to Top