Vaikuttajaviestinnällä lisää tehoa edunvalvontaan

Vuoropuhelu päättäjien kanssa on avoimen ja demokraattisen yhteiskunnan tunnusmerkki. Vaikuttajaviestintää on ollut aina, ja nykyään siihen on entistä tehokkaammat keinot ja kanavat. Karvalakkilähetystöjen aika on ohi.


Tiina Elovaara työskentelee yhteiskuntasuhteiden neuvonantajana tamperelaisen elinkeinoelämän hyväksi. – Talousalueen yrittäjät tarvitsevat ennakoivaa ja ajantasaista tietoa itseään koskevista asioista sekä vaikuttamismahdollisuuksistaan, hän sanoo.

Elinkeinoelämän edunvalvojana ja vaikuttajana Tampereen kauppakamari tunnistaa tehokkaan vaikuttajaviestinnän mahdollisuudet. Lisätäkseen tiedonvälitystä ja vuoropuhelua päättäjien kanssa kauppakamari on aloittanut yhteistyön yhteiskuntasuhteiden edistämiseen erikoistuneen viestintätoimisto Kreabin kanssa.

Yhteistyöstä suunnitellaan monipuolista. Kreabin asiantuntijat vierailevat muun muassa kamarin valiokunnissa avaamassa EU-lainsäädännön valmistelua ja päätöksentekoa. Aihe saa nykyistä enemmän tilaa myös jäsenviestinnässä.

Kreabin yhteyshenkilöksi kauppakamariin on nimetty yhteiskuntasuhteiden neuvonantaja Tiina Elovaara (34). Hän on toiminut aikaisemmin Perussuomalaisten ja Sinisten kansanedustajana sekä Tampereen kaupunginvaltuuston jäsenenä. Nykyään Elovaara on poliittisesti sitoutumaton.

– Työskentelin nuorempana jonkin aikaa Euroopan parlamentissa, joten olen tehnyt työtä yhteiskunnallisten tehtävien parissa jo viitisentoista vuotta.

– Yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on viedä kauppakamarin jäsenyritysten tarpeita ja tavoitteita päättäjien tietoon oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa. Minulla itselläni on hyvät verkostot Tampereella ja Helsingissä, ja tukenani on koko Kreabin public affairs -tiimi.

Yritykset ovat yhteiskunnallisia vaikuttajia

Vaikuttajaviestintää on ollut aina, ja kuka tahansa voi tehdä sitä.

– Suomi on avoin yhteiskunta, jossa jokaisella on mahdollisuus päästä päättäjän puheille. Tämä on hieno asia, jota kannattaa vaalia ja kehittää entistä paremmaksi, Elovaara sanoo.

– Vuoropuhelu on tätä päivää. Parhaimmillaan se on ennakoivaa, ja sille on paikkansa erityisesti lainsäädäntöä valmisteltaessa. Silloin eduskunnassa kuullaan eri alojen asiantuntijoita. Niiden, joita lainsäädäntö koskettaa, on tärkeää saattaa päättäjien tietoon omia näkemyksiään.

Myös yritykset ovat entistä kiinnostuneempia vaikuttajaviestinnästä, mutta mahdollisuuksia ei oikein osata hyödyntää. Keinovalikoimaa ei tunneta ja liikkeellä ollaan yleensä hieman liian myöhään. Vain harvalla isollakaan yrityksellä on vaikuttajaviestintästrategiaa.

– Vaikuttamisen keinoja on monenlaisia. Yritys voi tarvita verkostoituneen henkilön, jonka kanssa mennään tapaamaan päättäjää. Henkilösuhteiden hyödyntäminen ei kuitenkaan riitä. Joskus vaikuttaminen voi olla kirjelmän tai asiantuntijalausunnon jättämistä eduskunnan valiokuntaan.

– Olen kuulunut ulkoasiain- ja ympäristövaliokuntiin, ja saimme paljon taustamateriaalia. Valiokuntakuulemisissa eduskunnan ulkopuoliset toimijat esittivät näkemyksensä päätettävästä ilmiöstä tai asiasta. Kuulemiset olivat hyvin relevantti osa päätöksentekoa.

Vaikuttamisen on oltava oikea-aikaista. Tiina Elovaara muistuttaa jo lähestyvistä, vuoden 2023 eduskuntavaaleista.

– Ensi vuosi on jo valmistautumista vaaleihin, ja silloin pitää aktivoitua, jos haluaa vaikuttaa esimerkiksi uuteen hallitusohjelmaan.

Mukaan päätöksenteon ytimeen

Elovaaran mielestä Tampereella on meneillään eräänlainen momentum kasvussa ja kehittymisessä.

– Tampereelle investoidaan ja kaupunki kehittyy nyt voimakkaasti. Tamperelaisten toimijoiden äänen täytyy kuulua päätöksenteossa entistä paremmin.

Tampereen kauppakamarille työskennellessään Tiina Elovaara sanoo yhdistävänsä itselleen rakkaita asioita: yhteiskuntasuhteiden ja päätöksenteon parissa työskentelyn ja kotikaupunkinsa kehittämisen.

– Olen edelleen ehdottomasti Tampereen likka, Pispalassa puolisonsa kanssa asuva Elovaara naurahtaa.

Nykyisessä tehtävässään Elovaara sanoo olevansa siellä, missä hänen kuuluukin olla. Putoaminen eduskunnasta vuoden 2019 vaaleissa tuli käsitellyksi nopeasti.

– Perussuomalaiset oli hajonnut jo pari vuotta aikaisemmin, joten osasin ennakoida tulevaa. Katsoin kuitenkin velvollisuudekseni asettua ehdolle sinisissä.

Eduskuntauran jälkeen Elovaara valmistui aikuiskasvatustieteen kandidaatiksi Tampereen yliopistosta. Lisäksi hänellä on meneillään ratkaisukeskeisen valmentajan opinnot.

Moniäänisyys on kaikkien etu

Viime vuosina on keskusteltu entisten poliitikkojen siirtymisestä viestintätoimistojen palvelukseen.

– Siinä on omat herkät kohtansa, ja ymmärrän hyvin huolen suomalaisten piirien pienuudesta. Olen kuitenkin sanonut epäilijöille, että tätä työtä voi tehdä huolellisesti. Itselleni tärkeintä on avoimuus ja eettisyys. Vaikuttamisen on oltava läpinäkyvää.

Elovaara muistuttaa myös, ettei public affairs -tehtäviin ole koulutuspolkua. Poliittinen toiminta opettaa ja on siksi hyvä tausta. Lisäksi tehtävässä vaaditaan yrittäjäasennetta.

– Pakko sanoa, että keskustelu vähän harmittaa, sillä oikeasti moni yritys tarvitsee apua vaikuttamisessa. Vaikuttajaviestinnällä pidetään yllä yhteiskunnan moniäänisyyttä, ja sehän on kaikkien etu.

Paluu politiikkaan ei ole Elovaaran mielessä.

– Nyt keskityn täysillä käsillä oleviin asioihin, mutta mistäpä sen tietää tulevaisuudessa. Minulla on rakkaus yhteiskunnallisiin asioihin, enkä ole sulkenut mitään ovea lopullisesti.

Teksti ja kuva Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top