Työntekijäkokemusta kehittämällä yritys kasvuun


Varpu Sivula, Accotilit Oy.

Kovista osaajista kilpaillaan tällä hetkellä todella paljon. Siitä huolimatta tuntuu, että työntekijäkokemusta ei olla vielä laajalla tasolla otettu kovin tosissaan.

Olen urallani työskennellyt erilaisissa organisaatioissa ja minulle on muodostunut laajasti ajatuksia siitä, että mistä hyvä työntekijäkokemus muodostuu ja millä se voidaan murentaa. Kokemuksistani inspiroituneena nykyisessä työssäni toimitusjohtajana olen päättänyt panostaa tähän täydellä sydämellä.

Hyvä työntekijäkokemus muodostuu työntekijän ajatuksista ja tunteista työnantajaa, työympäristöään ja työtään kohtaan koko organisaatiossa työskentelyn aikana.

Accotilien taloushallinnon asiantuntijan Taru Suomelan MBA-tutkintoon tekemässä Henkilöstön sitouttaminen tilitoimistoissa -opinnäytetyössä tärkeimmät positiiviseen työntekijäkokemukseen vaikuttavat tekijät ovat:

  • positiivinen ilmapiiri työyhteisössä,
  • liukuva työaika,
  • työn ja vapaa-ajan helppo yhteensovittaminen,
  • ammattitaitoinen johtaminen,
  • työvälineiden ja työtapojen nykyaikaisuus,
  • työsuhteen vakaus ja pitkäkestoisuus,
  • vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön ja että
  • työnantaja toimii vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti.

Lisäisin myös sopivien resurssien, avun saamisen sekä työnantajan tukemisen eri elämänvaiheissa vaikuttavan olennaisesti työntekijäkokemukseen.

Olen törmännyt monesti ajatukseen, että työntekijäkokemukseen panostaminen on mahdollista vain isoissa organisaatioissa. Tätä perustellaan sillä, että pienemmissä organisaatiossa ei ole samalla tavalla taloudellisia resursseja käytettävissä.

Työntekijäkokemus ei ole kuitenkaan ostettavissa rahalla, sillä se on tunne. Ydin loistavaan työntekijäkokemukseen on lopulta aito läsnäolon, kuuntelemisen ja välittämisen ilmapiiri.

Asiakaskokemuksesta on puhuttu jo pitkään ja se onkin valtavan tärkeä avain yrityksen menestykseen ja kasvuun. Työntekijäkokemus on vahvassa yhteydessä asiakaskokemukseen. Motivoinut ja hyvinvoiva työntekijä hoitaa taatusti työnsä paremmin ja palvelee asiakkaan laadukkaammin.

Työntekijäkokemukseen erikoistunut tietokirjailija ja kouluttaja Visa Myllyntaus kertoo seuraavasti: ”Esimerkiksi palvelualoilla, joissa työntekijät ovat paljon vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, jopa 70 prosenttia asiakkaan asiakaskokemuksesta voi selittyä työntekijän työntekijäkokemuksella.

Näinä aikoina, kun kilpaillaan osaajista, yksi tärkeimmistä asioista, jonka yritykset voivat tehdä, on parantaa työntekijäbrändiään työntekijäkokemuksen kehittämisellä. Tällöin parannetaan mahdollisuuksia saada huikeat osaajat vauhdittamaan yrityksen kasvua.

Varpu Sivula
toimitusjohtaja, osakas, KLT
Accotilit Oy

 

Scroll to Top