Tervetuloa kiertotalouden vallankumoukseen


Maria Jokinen, Hyötykeräys Oy.

Kiertotalous on talousmalli, jossa pyritään minimoimaan jätteen määrää ja hyödyntämään mahdollisimman paljon jo olemassa olevia resursseja. Tämä on ratkaisevaa yritysten tulevaisuuden kilpailukyvylle. Aiotteko te osallistua kestävään muutokseen kehittämällä yrityksenne liiketoimintaa kohti kiertotaloutta?

Kiertotalouden tavoitteena on siirtyä pois perinteisestä, lineaarisesta talousmallista, jossa tuotetaan, käytetään ja hävitetään. Kiertotalousmallissa tuotteet suunnitellaan kestämään pitkään. Niitä voidaan korjata, kierrättää ja käyttää uudelleen. Uusi talousmalli haastaa perinteisen ajattelun ja tarjoaa yrityksille lukuisia mahdollisuuksia uudistumiseen, kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen verkostojen luomista unohtamatta.

Olisiko tuote palveluna, uusiutuvuus tai jakamisalustat uusi mahdollisuus erottua markkinoilla? Yritykset siirtyvät kohti omistamisen muutoksen liiketoimintamalleja, joissa asiakas ei omista tuotetta tai materiaalia, vaan saa sen käyttöönsä vuokraamalla, lainaamalla tai jakamalla. Kiertotalouden liiketoimintamalleja on Sitran listauksen mukaan viisi:

  • Tuote palveluna
  • Uusiutuvuus
  • Jakamisalustat
  • Tuote-elinkaaren pidentäminen
  • Resurssitehokkuus ja kierrätys

Kiertotalouden merkitys yrityksille on kasvanut viime vuosina. Se on tärkeä osa yritysten tulevaisuuden liiketoimintaa ja sen vaikutukset talouteen sekä ympäristöön ovat merkittävät.
Yli 90 prosenttia EU:n yhteiskunnan tuottamasta jätteestä on peräisin yrityksistä (Eurostat: Waste generation and treatment statistics – Statistics Explained), mutta kiertotalouden avulla määrää voidaan vähentää huomattavasti. Kiertotalouden avulla yritykset voivat myös säästää kustannuksia, sillä uusiutuvien materiaalien käyttö on usein halvempaa kuin uusien raaka-aineiden hankkiminen. Euroopan unionin arvion mukaan kiertotalous voi tuoda EU:n yrityksille 12–23 prosentin säästöt nykyisistä materiaalikustannuksista.

Kierrätykseen perustuvat palvelut voivat tarjota myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiertotalouden edistäminen voi parantaa lisäksi yrityksen mainetta ja houkuttelevuutta sijoittajien ja asiakkaiden silmissä sekä parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Haasteitakin on. Niistä merkittävimmät lienevät rahoitus, taloudellisten tekijöiden puute, osaamisvaje sekä kierrätyksen lainsäädäntö. Kiertotalous aiheuttaa merkittäviä siirtymäkustannuksia, joihin ei ole vielä sopivia rahoitusvälineitä. Taloudellisista mittareista puuttuu järjestelmä, joka ottaisi huomioon kaikki ympäristökustannukset sekä kannustimet eri toimijoiden välisten kiertotalouden arvoketjujen synnyttämiseksi. Työvoimalta puuttuu riittävä osaaminen, mikä on ongelma erityisesi pk-yrityksille. Ja viimeisenä lainsäädäntö, joka laahaa alati perässä estämällä esimerkiksi uusiomateriaalien koko potentiaalin hyödyntämistä kiertotaloudessa.

Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet ovat kuitenkin merkittävät. Euroopan unionin komission arvion mukaan ne ovat Euroopassa noin 1 800 miljardia euroa vuodessa. Maailmanlaajuisesti kiertotalouden liiketoimintapotentiaalin on arvioitu nousevan jopa 4,5 biljoonaan euroon vuoteen 2030 mennessä.
Suomessa Sitra on tunnistanut, että resurssien kierron tehostaminen tarjoaa Suomen kansantaloudelle 1,5–2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin 2030 mennessä. Luvut ovat päätähuimaavia. Kiertotalous on yksi tulevaisuuden merkittävimmistä talouden kasvualueista, jolla on potentiaalia luoda uusia yrityksiä, työpaikkoja ja kasvattaa taloudellista kestävyyttä. Miten sinä aiot olla mukana tässä kokonaisuudessa?

Maria Jokinen
Hyötykeräys Oy

Maria Jokinen on Hyötykeräys Oy:n kehitysjohtaja, jolle tulevaisuuden tutkiminen ja tulevaisuustiedon jalostaminen on intohimo.

 

Scroll to Top