Symposium teki turvallisuusosaamista näkyväksi


Symposiumin paneelikeskustelu osoitti, että turvallisuutta voidaan lähestyä lukuisista eri näkökulmista. Keskustelussa olivat mukana professorit Stephen J. Wright (vas.) ja Catia Confortini Tampereen yliopistosta, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, asiakkuusvastaava Heidi Wallander Business Tampereesta ja professori Meri Koivusalo Tampereen yliopistosta. Paneeliin osallistui myös Accenturen puolustussektorin innovaatiojohtaja Valtteri Vuorisalo.

– Tampereen yliopiston lokakuussa järjestämä turvallisuustutkimuksen symposium teki näkyväksi yliopiston turvallisuusalan osaamista ja profiloi Tamperetta alan tutkimuksen ja liiketoiminnan keskuksena, kiteyttää Pirkanmaan turvallisuusklusterin johtaja Risto Honkonen.

Palautteen perusteella yleisö oli tyytyväinen monialaisen ohjelman sisältöön. Osallistujamäärässä odotukset ylitettiin.

– Kyseessä oli vasta ensimmäinen symposium, ja jatkoa seuraa. Siitä tehdään uusinta turvallisuusalan tutkimustietoa säännöllisesti jakava tilaisuus, joka auttaa osallistujia verkottumaan ja tutustumaan toisiinsa.
Symposium on Pirkanmaalle hyvä keino profiloitua.

– Alan tutkimusosaaminen saa näkyvyyttä, ja akateeminen tilaisuus suuntaa samalla huomiota tapahtuman taustaorganisaatioon Pirkanmaan turvallisuusklusteriin.

Suunnitteilla liuta muita tapahtumia

Vuosi sitten Tampereen yliopistolle siirtyneeseen turvallisuusklusteriin kuuluu Pirkanmaalla toimivia alan yrityksiä, viranomaisorganisaatioita ja kolmannen sektorin toimijoita, muun muassa turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, Patria, Länsi- ja Itä-Suomen aluehallintovirastot ja Tampereen kaupunki.

Honkonen kertoo, että tänä syksynä klusterin organisointia on jatkettu ja hallintoa tarkennettu. Toiminnan suunnittelu ensi vuodelle on päässyt hyvään vauhtiin yhteistyökumppanien, muun muassa Tampereen kauppakamarin kanssa.

– Vuosittain järjestettävää symposiumia kehitetään päätapahtumana. Lisäksi luvassa on useita, omilla konsepteillaan toteutettavia pienempiä tilaisuuksia, kuten kaikille avoimia, teemoitettuja turvallisuusaamiaisia.

Klusterin jäsenille aiotaan järjestää viranomaisten tilannekatsauksia, joissa jaetaan tietoa turvallisuustilanteesta sekä yrityksiä ja järjestöjä kiinnostavista viranomaismuutoksista.

Rahoitusinfo marraskuussa

Klusterijäsenten hankeyhteistyötä viritetään pari kertaa vuodessa pidettävillä rahoitushakuinfoilla. Ensimmäinen info on tarkoitus järjestää vielä tänä syksynä.

– Tarkoitus on tarjota tietoa hankerahoituksesta ja tuoda toimijoita yhteen, jolloin voi syntyä uusia kumppanuuksia ja hankeideoita. Tämähän on klusteritoiminnan ytimessä, Honkonen sanoo.
Pirkanmaan turvallisuusklusterin mahdollista erikoistumista tiettyihin teemoihin ulkomaisten klustereiden tapaan Honkonen pitää vielä ennenaikaisena.

– Klusteritoimintaa organisoidaan edelleen, eikä temaattisia verkostoja voi oikeastaan perustaa ennen kuin tiedetään, keitä on aktiivisesti mukana. Etenemme siis askel kerrallaan, hän sanoo.

Lue lisää Pirkanmaan turvallisuusklusterista täältä.

Teksti ja kuva Päivi Eskelinen

 

Scroll to Top