Mitä opin tänään?

Emme ole koskaan valmiita emmekä osaa kaikkea kaikesta.

Oppiminen tuottaa parhaimmillaan iloa ja positiivisia kokemuksia, jotka voivat kantaa läpi koko työelämän. Työelämässä projekteilla ovat aikataulut ja niille asetetaan valmistumisajat. Oppimisessa on se hyvä puoli, ettei sitä tarvitse jättää siihen, vaan sitä pitää jatkaa: emmehän ole koskaan valmiita emmekä osaa kaikkea kaikesta. Tietenkin on aina syytä ottaa itselle tai tiimille välitavoitteita, joihin tähdätään jossain määräajassa, muuten tavoite voi jäädä saavuttamatta.

En minä osaa!

No nyt se lause tuli kirjoitettua! Hyvä asia tässä on, että usein pystyn itse tekemään asialle jotain. Ensimmäinen asia on kysyä: miksi minä en osaa? Ja jatko seuraa luontevasti: pitää selvittää, miten voisin oppia uuden asian. Aika usein läheltä löytyy ratkaisu, joskus myös tarvitaan uusi näkökulma ja tai hyppy pois tutuista kuvioista.

Itse hyppäsin mukaan melkein 20 vuoden työuran jälkeen kolmisen vuotta sitten opiskelijaksi Tampereen korkeakouluyhteisöön ja tänä vuonna sen eri alojen opiskelijoista koottuun projektitiimiin järjestämään InnoEvent Tampere -tapahtumaa.

Yksin vai yhdessä?

Kun katsotaan tulevaisuuteen ja työelämään, tarvitsemme yhä monialaisempia taitoja ja on osattava työskennellä monialaisten ammattilaisten kanssa. Pitää myös tiedostaa oma osaamisensa. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Emme voi olla yhden alan huippuja emmekä voi olla jakamatta osaamistamme toisille. Pitää pystyä auttamaan muita, mikä mahdollistaa koko tiimin menestyksen sekä sitä kautta työyhteisön tai yrityksen menestyksen. Pitää myös osata pyytää apua toisilta.

Kun tehdään yhdessä yhteisen tavoitteen eteen töitä, voimme oppia toisiltamme paljon ja yhdessä vielä enemmän kuin yksin. Tätä olemme kertoneet InnoEvent Tampere -tapahtuman toimeksiantajille. Monialainen työskentely antaa paljon mahdollisuuksia ja uusia kokemuksia oppimisesta, samalla kun parhaimmillaan ratkaistaan jokin ongelma innovatiivisella tavalla, jota ei ole koskaan edes osattu ajatella.

Tyhmä kysymys?

Kun on päässyt tutustumaan kymmeniin yrityksiin ja niiden päättäjiin tämän vuoden aikana, olen huomannut, ettei sitä tyhmää kysymystä ole olemassa. On tärkeää oppia kysymään ja pyytämään apua, jos emme vielä osaa jotain asiaa.

Oppiminen tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia, ja niitä tuottaa myös toisten auttaminen. Se mahdollistaa uusien näkökulmien kuuntelun ja tätä myöten myös se osaaja voi oppia uutta.

Joten opitaan myös tänään jotain uutta!

Jyrki Linne

Kirjoittaja on liiketalouden tradenomiopiskelija Tampereen ammattikorkeakoulusta ja mukana myyntijohtajana InnoEvent Tampere -tapahtumassa.

InnoEvent on Tampereen suurin opiskelijoille suunnattu innovaatiotapahtuma. Sen tarkoituksena on yhdistää hauskalla tavalla innovointi, työelämä ja Tampereen korkeakouluyhteisö. InnoEvent järjestetään tänä vuonna jo seitsemännen kerran.


InnoEvent Tampere 4.–8. 11.2019 Kauppi Sport Center.

 

Scroll to Top