Rohkeaa rahapuhetta ja oikeudenmukaista työelämää


Eeva-Maija Hiekkataipale.

Palkka-avoimuus on noussut aiheellisesti nykyisen työelämän keskiöön. EU:n palkka-avoimuusdirektiivi on askel kohti entistä oikeudenmukaisempaa työympäristöä, jossa jokainen työntekijä voi saada ansaitsemansa tunnustuksen ja palkan.

EU-parlamentti hyväksyi uudet säännöt palkkauksen läpinäkyvyydestä huhtikuussa 2023. Direktiivin eli lainsäädäntöohjeen tavoitteena on tasata etenkin sukupuolten välisiä palkkaeroja ja toteuttaa näin palkkatasa-arvoa. Tämän seurauksena Suomessa, kuten muissakin EU-maissa, aletaan valmistella lainsäädäntöä palkka-avoimuudesta. Lainsäädännön on oltava voimassa viimeistään kolmen vuoden kuluttua eli vuonna 2026.

Direktiivi rohkaisee yrityksiä ja organisaatioita avaamaan keskustelun palkoistaan ja varmistamaan, että työntekijät saavat oikeudenmukaisen korvauksen työpanoksestaan. Tämä edistää avoimuutta, luottamusta ja yhdenvertaisuutta työpaikoilla.

Palkka-avoimuus ei ole vain periaate, vaan se vaikuttaa myönteisesti koko yhteiskuntaan. Se auttaa tasoittamaan palkkaeroja, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja luo entistä vahvemman perustan työntekijöiden hyvinvoinnille. Palkkakeskustelun avoimuus lisää myös työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Kun työntekijät tietävät, että heidän palkkansa perustuu oikeudenmukaisiin perusteisiin, he voivat keskittyä työhönsä ja tuoda esiin parasta osaamistaan.

Mihin lainsäädäntö käytännössä ottaa kantaa?

  • Työnantajan on kerrottava viimeistään ennen ensimmäistä työhaastattelua, mikä on tehtävän palkkataso.
  • Työnantaja ei saa kysyä työnhakijan nykyisestä palkasta tai palkkatasosta.
  • Yli 100 henkeä työllistävillä yrityksillä on raportointivelvollisuus sukupuolten välisistä palkkaeroista.
  • Yli 5 prosentin selittämättömät palkkaerot työntekijäryhmissä edellyttävät palkka-arvion tekemistä.
  • Työntekijän pyynnöstä samaa tai samankaltaista työtä tekevien keskimääräinen palkkataso on selvitettävä sukupuolittain.
  • Yli 50 henkeä työllistävän yrityksissä tulee olla henkilöstön tiedossa palkanmääräytymisperusteet ja palkan korotuksen kriteerit.

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi on vahva viesti siitä, että yhteiskunta arvostaa tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Se rohkaisee yrityksiä rakentamaan avoimia työympäristöjä, jotka tukevat kaikkien työntekijöiden menestystä.

Palkka-avoimuus ei ole pelkästään poliittinen päätös, vaan se on eettinen periaate, joka heijastaa arvojamme ja odotuksiamme työelämästä. Se kannustaa meitä kaikkia vaatimaan oikeudenmukaisuutta ja avoimuutta omalla työpaikallamme ja yhteiskunnassa laajemmin.

Direktiivi velvoittaa yrityksiä julkistamaan tietoja palkoistaan ja palkkatasoistaan muun muassa sukupuolen perusteella. Tämä antaa mahdollisuuden seurata ja arvioida mahdollisia eroja ja tarvittaessa korjata epäkohtia. Näin EU pyrkii edistämään avoimuutta ja tasa-arvoa työmarkkinoilla.

On täysin ymmärrettävää, että palkka-avoimuus asiana voi tuntua vaikealta, jopa pelottavalta. Jokaiselta vaaditaan nyt rohkeutta ja suoruutta, muutosjohtamista ja avoimuutta organisaation sisällä. Tunnista, mitä ja keneltä palkka-avoimuus organisaatiossanne vaatii – ja käärikää hihat! Kolmen vuoden päästä asia on realismia kaikille. Tänään se on sitä edelläkävijöille.

Eeva-Maija ”EmppuHiekkataipale
työelämän parantaja, yrittäjä ja toimitusjohtaja
Porkkana ja keppi Oy

Lisää faktaa täältä.

 

Scroll to Top