On osaamisen kehittämisen aika


Peer Haataja, Tampereen kauppakamari.

Näyttää vahvasti siltä, että talous ajautuu syksyn aikana taantuman puolelle. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä Pirkanmaalla noin 6000, kun viime vuonna samaan aikaan niitä oli yli 10 000. Lomautukset ja irtisanomiset ovat jonkin verran kasvussa, ja suhdannenäkymät tulevalle talvelle ovat vaatimattomat.

Kun kysyntää ei ole riittävästi, työaikapankit on purettu ja joustot käytetty, yrityksissä joudutaan tekemään sopeutustoimia.

Yksi keskeinen keino, joka voi auttaa yrityksiä selviytymään taantumasta ja erityisesti valmistautumaan tulevaisuuteen, on henkilöstön osaamisen kehittäminen. Taitavat ja motivoituneet työntekijät tekevät enemmän vähemmällä resurssilla. Heidän kykynsä ratkaista ongelmia ja luoda uutta voivat olla ratkaisevia kilpailuedun säilyttämisessä.

Kannattaisiko tämä mahdollisuus ottaa esiin yhteistoimintaneuvotteluiden alkaessa?

Tärkein askel henkilöstön osaamisen kehittämisessä on tunnistaa ne taidot ja tiedot, joita yritys tarvitsee menestyäkseen nykyisessä toimintaympäristössä ja mahdollisissa tulevaisuuden skenaarioissa. Tämän jälkeen on luotava yrityskohtainen suunnitelma, joka mahdollistaa henkilöstön taitojen ja osaamisen kehittämisen systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. On myös tärkeää, että yritys luo kulttuuria, joka kannustaa oppimiseen ja kehittymiseen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on investointi, joka tuottaa merkittäviä tuloksia pitkällä aikavälillä. Se auttaa yritystä sopeutumaan muutoksiin, lisäämään kilpailukykyään ja luomaan kestävää kasvua myös vaikeina aikoina. Lisäksi se parantaa tutkimusten mukaan työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä. Voi hyvin olla myös niin, että näinä koko ajan pienenevien ikäluokkien aikana työvoimaa on kasvun alettua äärimmäisen hankalaa saada rekrytoitua riittävästi.

Peer Haataja
johtaja
Tampereen kauppakamari

 

Scroll to Top