Muutoksen etulinjassa


Graafisella alalla työskentely ei mennyt hukkaan, vaikka Helénin ura toimialalla jäikin aikanaan lyhyeksi.
– Johtajan työssä oleellinen osa on viestintää, jossa visuaalisesta näkemyksellisyydestä on hyötyä. Nautin myös hyvästä designista, olipa kyseessä suomalainen muotoilutuote tai asiakkaalle suunniteltu palvelu.

Matti Helén on edennyt urallaan vartijasta Euroopan suurimman turvallisuuspalvelukonsernin Securitaksen johtajaksi. Tällä hetkellä hän keskittyy yhtiön uuden strategian täytäntöönpanoon ja tuloskehityksen seurantaan.

On 2000-luvun alku Jyväskylässä, jossa parikymppisen Matti Helénin työura alkaa graafisella alalla Gummeruksessa. Kirjapainossa työskennellessään hän ymmärtää pian, että teollinen työ ei ole häntä varten. Halu työskennellä ihmisten parissa voimistuu.

Ajatusta seuraa muutto Mikkeliin lukioon, jonka jälkeen Helén aloittaa oikeustieteen opinnot Turun yliopistossa. Opiskelun vastapainoksi hän menee kesätöihin vartijaksi Securitakselle.

Kun Turkuun perustetaan norjalaisen konseptin mukaisia City Patrol -alueita, Helén saa alueen johdettavakseen. City Patrolissa vartijat liikkuvat kohteesta toiseen ja hoitavat valvonnan ja vartioinnin lisäksi erilaisia palvelutehtäviä kaupunkien keskustoissa.

– Meillä oli todella osaava ja nuorekas tiimi, jonka esimiehenä aloitin hyvin sujuneen kesän jälkeen. Securitaksella opiskelun ja työn yhdistäminen onnistui hyvin. Myöhemmin tein jonkin verran myös perinteisiä juristin tehtäviä, mutta liiketoiminnan johtaminen vei lopulta mennessään.

Helén siirtyi Securitaksella yksikön pääl-liköksi gradua vaille valmiina oikeustieteen maisterina. Länsi-Suomen aluejohtajana ja Suomen johtoryhmän jäsenenä hän aloitti vuonna 2010. Helénin vastuualueen liiketoiminta ja tulos kehittyivät mainiosti, ja tunnustusta tuli myös kansainvälisesti, kunnes kymmenen vuoden jälkeen hän sai mahdollisuuden tarttua uuteen, entistä haastavampaan tehtävään.

Siirtyminen Eurooppaan

Securitas on Euroopan suurin ja yksi alan johtavista turvallisuusalan palveluyrityksistä maailmassa. Yritys on kasvanut tasaisesti orgaanisesti ja yritysostoilla. Vuonna 2021 se teki historiansa suurimman yrityskaupan ostamalla amerikkalaisen teknologiapohjaisten turvallisuuspalvelujen ja -tuotteiden kehittäjän Stanley Securityn.

Securitaksessa oli jo rakennettu teknologisia turvallisuuspalveluja, mutta Stanley Securityn ostolla haluttiin vauhdittaa konsernin teknologista kehitystä. Samoihin aikoihin konsernissa käynnistettiin Eurooppaa koskeva liiketoiminnan Securitas North Star -muutosohjelma, johon haettiin osaajia eri maiden liiketoiminnoista.

– Tulin valituksi Securitaksen päätuotelinjan eli niin kutsutun guarding-toimintojen uudistamisen asiantuntijaksi ja johtajaksi.

Muutosta ajoi tarve kehittää yrityksen digitalisaatiovalmiuksia ja hyödyntää teknologian kehityksen suomat mahdollisuudet. Käytänteitä kehitettiin ja tutkimusta tehtiin useissa maissa. Muun muassa Saksan, Suomen, Ruotsin, Hollannin ja Turkin toimintatapoja tarkasteltiin, ja verrokkeja haettiin myös muilta toimialoilta.

– Maiden toimintamalleissa ja järjestelmissä on eroavaisuuksia, vaikka yhteinen business-dna:mme onkin vahva. Securitaksesta haluttiin aidosti datalla johdettava yritys, ja tiedostimme, että se vaatisi myös talous-, henkilöstö- ja toimintaprosessien yhdenmukaistamista.

Matti Helén naurahtaa kysymykselle, miten elämä muuttui uudessa, isossa ja vastuullisessa tehtävässä. Hyppy Eurooppaan ei mullistanut elämää perin pohjin.

– Aluejohtajana olin ollut mukana kansainvälisissä asiakkuuksissa ja verkostoissa, joten tunsin osan maajohtajista jo pitkältä ajalta. Mutta olihan se jännittävää mennä kokeneiden divisioonan ja maajohtajien keskuuteen sanomaan, että tulevaisuudessa kannattaa asiat tehdä näin ja tämän vuoksi. Todella hyviä keskusteluja tuli käytyä. Minua haastettiin ihan riittävästi ja haastetaan edelleen.

Kansainvälinen pirkkalalainen

Kansainväliset tehtävät ovat vieneet Matti Heléniä pitkin Eurooppaa tutustumaan eri maiden liiketoimintoihin ja tapaamaan johtajia ja asiantuntijoita. Monikansallisissa työryhmissä tutkittiin parhaita käytänteitä, joiden pohjalta rakennettiin yhtenäinen eurooppalainen operatiivinen toimintamalli.

Suunnitteluvaiheessa Helén käytti paljon etäyhteyksiä, sillä samaan aikaan elettiin vielä koronan jälkimaininkeja.

– Teamsin ansiosta saimme yhteiseen pöytään kovan luokan asiantuntijoita ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Kansainväliset tiimit työskentelivät saman aiheen ympärillä Euroopan, Aasian ja Yhdysvaltojen aikavyöhykkeillä. Kävimme päivittäin keskusteluja, jotka eivät olisi olleet teknisesti mahdollisia vielä viisi vuotta sitten.

Monikulttuurisuudesta oli selvästi hyötyä tiimityöskentelyssä.

– Globaaleissa yrityksissä ei ole väliä, mistä tulet. Olennaista on osaaminen ja näkemyksellisyys, ja tiimien diversiteetti ymmärretään innovaatioita edesauttavana tekijänä.

– Suomessakaan ei pidä tyytyä yksipuoliseen keskusteluun esimerkiksi maahanmuutosta. Kansainvälisyys avaa meille mahdollisuuksia. Osaamistamme arvostetaan, mutta toisaalta Suomi nähdään myös hieman outona ja nurkkakuntaisena maana. Tarvitsemme lisää kansainvälisiä osaajia, ja yrityksiämme pitää saada enemmän kansainvälisille markkinoille.

Turvallisuus on osa yritysvastuuta ja riskienhallintaa

Markkinoiden kehittymisen seurauksena turvallisuuden rooli ja merkitys yrityksissä on muuttunut.

– Pitkään alalla olleena muistan, että turvallisuusteema alkoi siirtyä yhä useamman yrityksen ylimmän johdon ja johtoryhmien agendalle vuosituhannen vaiheessa, ja siellä se on myös pysynyt.

Turvallisuuteen sijoittaminen luo yritykselle toimintavarmuutta pitkällä aikavälillä, parantaa sen tuottavuutta ja on keskeistä vastuullisesti toimivalle yritykselle.

– Yritysturvallisuuden kokonaisuus on laaja, ja asiakkaiden riskit vaihtelevat myös toimialoittain. Securitaksen uudistuksessa on kyse myös siilojen purkamisesta ja avoimen, keskustelevan työyhteisökulttuurin rakentamisesta, jolla varmistetaan laajempi osaamisten jakaminen ja se, että asiakas saa parasta mahdollista palvelua.

Matti Helén puhuu kokonaisuuksista, joilla luodaan yritykselle turvallinen toimintaympäristö yhteistyössä asiakkaan kanssa.

– Esimerkiksi teollisuudessa vartijan työnkuvaa rakennetaan tukemaan laitosturvallisuutta. Tällöin aluevartioinnin lisäksi työnkuvaan kuuluu myös erilaisia palo- ja työturvallisuustehtäviä. Valvontaa avustavat tekniset järjestelmät ja sensorit, joissa hyödynnetään muun muassa konenäköä ja etäohjausta.

– Vartijat voivat myös kouluttaa työntekijöitä tai vierailijoita turvalliseen liikkumiseen tehdasympäristössä. Asiakaspalvelun rooli korostuu.

Turvallisuudessa toimitaan useilla toimialoilla, ja monipuolisuus lisää työn kiinnostavuutta. Helénin mukaan Suomessa kansainväliseksi huippuammattilaiseksi erikoistuminen on mahdollista kapeallakin osaamisalueella. Toisaalta vartijan työstä on tullut entistä vaativampaa. Viime keväänä oli pääkaupunkiseudulla kaksi tapausta, joiden seurauksena käytiin kovaa julkista keskustelua vartijoiden voimankäytöstä. Securitas oli osallisena toisessa tapauksessa, jossa henkilö menehtyi. Tapaus on syyteharkinnassa.

– Kevään tapaukset johtivat Securitaksessa vakavaan keskusteluun. Kaikki tapahtumaan liittyvät prosessit käytiin läpi, jotta tapahtumien kulusta opittaisiin ja tulevaisuudessa vastaavat tilanteet voitaisiin mahdollisuuksien mukaan estää. Omavalvontamme ja johtamisemme otettiin tarkasteluun, ja tapahtumista teetettiin selvitys myös ulkopuolisella asiantuntijalla.

Henkilöstölle tapaus on ollut Helénin mukaan raskas.

– On selvää, ettei tällaista saisi koskaan tapahtua. Olemme lisänneet koulutusta ja parantaneet ohjeistuksia. Erityistä huomiota on suunnattu aloille, joilla mahdollisuudet voimankäyttötilanteisiin ovat todennäköisiä. Toisaalta myös yhteiskunta on tältä osin muuttunut. Vartijat kohtaavat enemmän väkivaltaa työssään, ja voimankäyttöön johtavien tapausten määrä on kasvanut.

Liikkeenjohdon tukena siellä missä tarvitaan

North Star -ohjelman päättymisen jälkeen Matti Helénin tehtävät ovat vaihtuneet. Toukokuun alusta lähtien hän on keskittynyt uudistuksen jalkauttamiseen ja toteuttamisen tukemiseen eri maissa.
– Muutosta viedään eteenpäin suunnitellusti, ja maat tekevät muutostaan eri tahtiin. Osassa se on viety läpi, osalla se jatkuu. Autan tiimini kanssa maiden ja divisioonan liiketoimintajohtoa toteutuksessa. Analysoimme, suunnittelemme seuraavia steppejä ja kehitämme tuloskuntoa.
– Asemapaikkani on siellä, missä minua tarvitaan. Muutosjohtaminen on aina myös kontaktilaji, toimintaa ihmiseltä ihmiselle. On päästävä keskustelemaan ja käymään avoimesti läpi, miten edetään.
Matti Helén on tyytyväinen työhönsä ja urakehitykseensä Securitaksessa.
– Pidän siitä, että Securitas on henkilöstökeskeinen yritys. Osa siitä juontaa varmasti yhtiön ruotsalaisesta taustasta. Toinen mielenkiinnon kohde on teknologian ja palvelujen yhdistäminen, se tarjoaa aina uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia innovointiin.


– Strategian soveltaminen käytäntöön on alue, jolla pystyn työskentelemään parhaiten. Tunnen toimintamme käytännössä sekä sen, ja miten prosessimme toimivat. Lisäksi ymmärrän, mihin olemme yrityksenä menossa. Tällä saralla työskentelen, ihmisten kanssa.

Matti Helén

1980 syntyy Muuramessa
1998 graafisen alan perustutkinto
2003 ylioppilas, Otavan lukio, Mikkeli
2008 turvallisuusalan erikoisammattitutkinto
2012 oikeustieteen maisteri, Turun yliopisto
2017 turvallisuusjohdon koulutusohjelma, Aalto Pro
2022 Executive Development Program, Securitas Executive Leadership Program

Ura Securitaksessa
2003–2007 vartija, useita esimiestehtäviä
2007–2009 liiketoimintayksikön palvelupäällikkö
2010–2021 aluejohtaja, Länsi-Suomi
2021–2023 Center of Excellence Leader, Securitas Transformation Office
1.5.2023– Director, Business Performance, Securitas Strategy Execution Office

Luottamustehtävät
2010– palveluvaliokunta, Tampereen kauppakamari, puheenjohtaja 1.1.2023 lähtien.

Perhe
Naimisissa, vaimo Marianna Helén työskentelee Pohjantähden lakiasiainpäällikkönä. Perheessä 8-vuotias tytär ja 7- ja 2-vuotiaat pojat, neljäs lapsi syntyy marraskuussa. Koti Pirkkalan Toiviossa.
”Vaimoni työ sekä oma työni vaativat toisinaan paljon, mutta yhteinen sävel arjessa saa asiat sujumaan. Halusimme ison perheen, ja vaikka perhe-elämä on ajoittain vaativaakin, se antaa valtavasti.”

Harrastukset
Kestävyysurheilu, businesskirjallisuus ja -podcastit.
”Triathlonia olen harrastanut yli kymmenen vuotta, kilpailenkin välillä, lisäksi hiihdän ja suunnistan kavereiden kanssa. Kisojen osalta tavoitteet ovat enemmän kokemuspuolella kuin sijoituksissa.”

Motto
”Execution is everything kuvaa ehkä parhaiten tämän hetken ajatteluani.
On erotettava, mikä on olennaista ja mitä pitää saada tehdyksi.”

Teksti Päivi Eskelinen • Kuvat Olli-Pekka Latvala

 

Scroll to Top