NOPEA JUNAYHTEYS ON YRITYKSELLE KILPAILUKYKYTEKIJÄ

Vuoden aikana työntekijämme istuvat junassa saman määrän kilometrejä kuin menee maapallon kiertämiseen 70 kertaa.

Tampereella on nostettu esiin tavoite tunnin junayhteydestä Helsingin ja Tampereen välillä. Paljon junaa työmatkoilla käyttävän yrityksen näkökulmasta tavoite on hyvä: mitä nopeampi ja mitä varmempi ja luotettavampi yhteys, sitä parempi meille.
Toimiva raideyhteys on jopa yrityksen tulokseen vaikuttava tekijä. Ja toisinpäin: kaikki heikennykset ja ongelmat vaikuttavat menestykseemme.

Solitan ja muiden sen kaltaisten yritysten pääoma on ihmisissä. Tunnin yhteys olisi merkittävä parannus ja lisäisi lähes tunnin aikaa tehdä jotain tehokkaampaa kuin istua junassa. Se lisäisi yrityksen kilpailukykyä. On myös työssäjaksamiskysymys, kun työpäivä saataisiin lyhenemään molemmista päistä.

Kolme miljoonaa työmatkakilometriä raiteilla

Solitalla on Suomessa 650 työntekijää, noin 300 Tampereella, noin 300 Helsingissä, loput Oulussa. 90 prosenttia asiakkaistamme on pääkaupunkiseudulla. Myös yli 90 prosenttia matkoista tehdään Helsingin ja Tampereen välillä, jonkin verran matkustamme Tampere–Oulu-välillä – pääasiassa junalla.

Teemme kolme miljoonaa kilometriä työmatkoja raiteilla vuodessa. Työntekijämme istuvat junassa saman määrän kilometrejä kuin menee maapallon ympärikiertämiseen 70 kertaa. Yritys maksoi viime vuonna 14 000 työmatkaa Tampere–Helsinki-välillä, 400 Tampere–Oulu-väillä ja 200 Tampere–Hämeenlinna-välillä.

Lähes kaikki matka-aika on hukka-aikaa, sillä kaikki eivät pysty tekemään työtä junassa.

Helppo saavutettavuus, hyvä saatavuus

Helppo saavutettavuus ja hyvät yhteydet ovat yritykselle kriittisiä tekijöitä. Jos Solita perustaisi toimistoa uuteen kaupunkiin tai uutta toimipistettä, kulkuyhteydet olisivat yksi keskeisimmistä paikan valinnan kriteereistä. Sinänsä pelkkä rautatie ei sijoittumista ratkaise, mutta jos rautatie kaupunkiin menee, strategia on selvä: sijoitutaan alle 10 minuutin kävelymatkan päähän asemalta.

Kriittisiä toimivat yhteydet ovat myös yrityksen kasvulle. Harvoin mikään seutu yksin riittää turvaamaan kaltaistemme yritysten työntekijätarpeita. Meille potentiaalinen työntekijäjoukko asuu 200 kilometrin säteellä Tampereelta, Helsingissä ja Oulussa. Toimivat raideyhteydet laajemminkin auttavat meitä löytämään työntekijöitä ja parantamaan kilpailukykyämme.

Arjessa törmää jatkuvasti siihen, että aamun kello 7:n ja 8:n junat ovat tupaten täynnä. Jos illalla kahdeksalta tiedät, että joudut lähtemään Helsinkiin aamulla, et saakaan enää lippua. Kapasiteettia tarvitaan lisää, ja kolmas raide voisi auttaa siinä.

Junien myöhästely ja nyt radan kunnostustyön vuoksi matka-aikojen pidentyminen ovat tuoneet merkittäviä ja meille epäedullisia aikatauluhaasteita. Matka-ajan pidentyminen on pois tehokkaasta työajasta.

VR:n lippu-uudistuskaan ei suosi paljon junalla matkustavia ja niitä, jotka eivät varmasti tiedä, mihin junaan ehtivät. Nyt sarjalipulla tehdyn varauksen peruminen on työlästä ja aikaa vievää, ellei ehdikään varaamaansa junaan. Esimerkiksi omasta 30 matkan sarjalipustani tämän vuoksi hukkaan menee noin 20 prosenttia. Kun matkustetaan yrityksen rahoilla, pitäisi löytää nykyistä joustavampi ratkaisu, joka tukisi tehokasta matkustamista.

Jari Niska

toimitusjohtaja

Solita Oy

 

Scroll to Top